PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 10 | 3 | 215-225
Article title

Zastosowanie radioterapii śródoperacyjnej w nowotworach wywodzących się z narządów płciowych kobiet

Content
Title variants
EN
Intraoperative radiotherapy in the treatment of female genital malignancies
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Intraoperative radiotherapy is an innovative boosting technique enabling administration of single high dose of radiation, usually combined with external beam radiotherapy following surgery, used in the treatment of both primary and recurrent lesions. Such an approach offers several radiobiological, physical and clinical benefits. One of them is the option to irradiate selected anatomical areas identified during surgery as high-risk and/or residual tumor sites while protecting adjacent normal tissues, major nerve trunks and blood vessels, which may be displaced out of the irradiated field or covered with special shields. Key benefits of intraoperative radiotherapy include delivery of high total dose of radiation, superior local control and greater influence on overall survival. Available techniques of intraoperative radiotherapy include brachytherapy, generating high energy photon radiation using temporary or permanent applicators and mobile linear accelerators, which are the main source of electrons. Compared with conventional brachytherapy or teleradiotherapy, intraoperative radiotherapy offers several benefits including: ability to irradiate resection margins in order to reduce the risk of recurrence from tumor cells remaining the resection plane and reduction of risk of “geographical error”, enabling real-time inspection or palpation of surgical site. Furthermore, intraoperative radiotherapy makes possible reduction of radiation dose delivered to the skin, subcutaneous tissue and bones, while a large single dose provides an enhanced biological effect as compared with conventional radiotherapy. The aim of this paper was to point out types of female genital tumors which may be treated using intraoperative radiotherapy.
PL
Śródoperacyjna radioterapia jest innowacyjną techniką umożliwiającą podanie pojedynczej wysokiej dawki radioterapii, najczęściej w leczeniu skojarzonym z teleterapią po leczeniu operacyjnym, wykorzystywaną do leczenia zarówno zmian pierwotnych, jak i nawrotowych. Podejście to ma kilka zalet od strony radiobiologicznej, fizycznej i klinicznej. Jedną z nich jest możliwość napromieniania, w trakcie leczenia chirurgicznego, wybranych obszarów anatomicznych zidentyfikowanych jako obszary wysokiego ryzyka i/lub guza resztkowego, z jednoczesną ochroną prawidłowych tkanek, dużych nerwów, naczyń, które mogą być przesunięte z obszaru napromieniania lub zakryte specjalnymi osłonami. Do istotnych korzyści śródoperacyjnej radioterapii należą podanie wysokiej całkowitej dawki z radioterapii, zwiększona kontrola miejscowa, a także większy wpływ na całkowite przeżycia. Wśród możliwych technik radioterapii śródoperacyjnej wymienia się brachyterapię generującą energię fotonową o wysokiej mocy dawki z wykorzystaniem tymczasowych lub stałych aplikatorów oraz zastosowanie mobilnych przyspieszaczy liniowych będących głównie źródłem elektronów. W porównaniu z brachyterapią czy teleterapią radioterapia śródoperacyjna ma kilka istotnych zalet, między innymi w trakcie zabiegu marginesy po resekcji guza mogą być napromienione celem zmniejszenia prawdopodobieństwa pozostawienia komórek nowotworowych w linii cięcia, ponadto ogranicza się ryzyko błędu „geograficznego”, dzięki możliwości obejrzenia w czasie rzeczywistym lub palpacji loży pooperacyjnej. Radioterapia śródoperacyjna wpływa także na zmniejszenie dawki na skórę, tkankę podskórną i kości, a pojedyncza dawka daje większy efekt radiobiologiczny w porównaniu z konwencjonalną radioterapią. Celem pracy jest wskazanie nowotworów narządu rodnego, które mogą być leczone z wykorzystaniem śródoperacyjnej radioterapii.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
215-225
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Onkologii i Klinika Brachyterapii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Oddział Radioterapii I, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
References
 • 1. Rutkowski T., Wygoda A., Hutnik M. i wsp.: Intraoperative radiotherapy (IORT) with low-energy photons as a boost in patients with early-stage oral cancer with the indications for postoperative radiotherapy: treatment feasibility and preliminary results. Strahlenther. Onkol. 2010; 186: 496-501.
 • 2. Beddar A.S., Biggs P.J., Chang S. i wsp.: Intraoperative radiation therapy using mobile electron linear accelerators: report of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 72. Med. Phys. 2006; 33: 1476-1489.
 • 3. Gunderson L.L.: Rationale for and results of intraoperative radiation therapy. Cancer 1994; 74: 537-541.
 • 4. Veronesi U., Orecchia R., Luini A. i wsp.: Intraoperative radiotherapy during breast conserving surgery: a study on 1,822 cases treated with electrons. Breast Cancer Res. Treat. 2010; 124: 141-151.
 • 5. Beddar A.S., Krishnan S.: Intraoperative radiotherapy using a mobile electron LINAC: a retroperitoneal sarcoma case. J. Appl. Clin. Med. Phys. 2005; 6: 95-107.
 • 6. Jurado M., Martínez-Monge R., García-Foncillas J. i wsp.: Pilot study of concurrent cisplatin, 5-fluorouracil, and external beam radiotherapy prior to radical surgery +/- intraoperative electron beam radiotherapy in locally advanced cervical cancer. Gynecol. Oncol. 1999; 74: 30-37.
 • 7. Zeidan Y.H., Yeh A., Weed D. i wsp.: Intraoperative radiation therapy for advanced cervical metastasis: a single institution experience. Radiat. Oncol. 2011; 6: 72.
 • 8. Martínez-Monge R., Jurado M., Aristu J.J. i wsp.: Intraoperative electron beam radiotherapy during radical surgery for locally advanced and recurrent cervical cancer. Gynecol. Oncol. 2001; 82: 538-543.
 • 9. Haddock M.G., Martínez-Monge R., Petersen I.A., Wilson T.O.: Locally advanced primary and recurrent gynecologic malignancies: EBRT with or without IOERT or HDR-IORT. W: Gunderson L.L., Willet C.G., Harrison L.B., Calvo F.A. (red.): Intraoperative Irradiation: Techniques and Results. Humana Press, Totowa, NJ 1999: 397-420.
 • 10. Stelzer K.J., Koh W.J., Greer B.E. i wsp.: The use of intraoperative radiation therapy in radical salvage for recurrent cervical cancer: outcome and toxicity. Am. J. Obstet. Gynecol. 1995; 172: 1881-1888.
 • 11. Mahé M.A., Gérard J.P., Dubois J.B. i wsp.: Intraoperative radiation therapy in recurrent carcinoma of the uterine cervix: report of the French intraoperative group on 70 patients. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1996; 34: 21-26.
 • 12. Barney B.M., Petersen I.A., Dowdy S.C. i wsp.: Intraoperative electron beam radiotherapy (IOERT) in the management of recurrent ovarian malignancies. Int. J. Gynecol. Cancer 2011; 21: 1225-1231.
 • 13. Gao Y., Liu Z., Chen X. i wsp.: Intraoperative radiotherapy electron boost in advanced and recurrent epithelial ovarian carcinoma: a retrospective study. BMC Cancer 2011; 11: 439.
 • 14. Barney B.M., Petersen I.A., Dowdy S.C. i wsp.: Long-term outcomes with intraoperative radiotherapy as a component of treatment for locally advanced or recurrent uterine sarcoma. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2012; 83: 191-197.
 • 15. Tran P.T., Su Z., Hara W. i wsp.: Long-term survivors using intraoperative radiotherapy for recurrent gynecologic malignancies. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2007; 69: 504-511.
 • 16. Ferrigno R., Santos A., Martins L.C. i wsp.: Comparison of conformal and intensity modulated radiation therapy techniques for treatment of pelvic tumors. Analysis of acute toxicity. Radiat. Oncol. 2010; 5: 117.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2d3be43a-1d7a-40a2-b3fd-5663f0412139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.