PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 2 | 115-120
Article title

Wpływ czynników środowiskowych na powstawanie wad narządu żucia oraz na przebieg ich leczenia

Content
Title variants
EN
Influence of environmental factors on dental malocclusion and orthodontic treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper presents external factors affecting the formation of masticatory apparatus defects. One of the most essential cause of acquired malocclusion is the presence of dental dysfunctions and parafunctions. Dysfunctions include incorrectly established body position during sleep and feeding time, distorted speech, abnormal chewing and improper breathing pattern. The examples of parafunctional habits are sucking on an empty bottle nipple, tongue thrusting, lip and cheek biting, biting on a foreign object, clenching, frequently resting the chin on the palm and repeated face grimacing. Both groups of factors result in the lost of balance between mandible adductors and abductors. This imbalance can lead to dorsal shifting of the mandible and macrostomia together with habitual mouth breathing and in consequence result in abnormal dental arch forming. As a consequence retrognathism with protrusion of upper incisors develops. Therefore eliminating those bad habits in patients is the most effective method in preventing and treating masticatory apparatus disorders. Significant number of malocclusions begin early with bad habits that become solidified during child development. Other important coexisting risk factors are complications of caries presence which can lead to premature loss of deciduous and permanent teeth. Furthermore dental appliskutances that are present in the patient mouth can have a major impact on the oral cavity environment and can elevate the risk of caries development. The paper also brings up and emphasizes the value of anticaries prophylaxis mainly focused on dental plaque removal and early demineralisation.
PL
W pracy przedstawiono czynniki pochodzenia zewnętrznego mające wpływ na powstawanie wad narządu żucia. Wśród nabytych przyczyn wad zgryzu istotną rolę odgrywają szkodliwe przyzwyczajenia określane jako dysfunkcje i parafunkcje. Nieprawidłowo ustalona pozycja ciała w czasie snu i karmienia dziecka, zaburzona wymowa, żucie i oddychanie przez usta to przykłady dysfunkcji. Przykładami czynności parafunkcyjnych są ssanie pustego smoczka, nagryzanie języka, warg, policzków i przedmiotów, zgrzytanie zębami, podpieranie brody, powtarzanie grymasów i tików mięśniami twarzy. Obie grupy czynników wywołują zaburzenia równowagi mięśni przywodzących i odwodzących żuchwę, co skutkuje jej dorsalnym przesunięciem, powiększeniem szpary ustnej, nawykowym oddychaniem przez usta i nieprawidłowym kształtowaniem się łuków zębowych. W wyniku tych mechanizmów najczęściej dochodzi do uformowania tyłozgryzu z protruzją siekaczy górnych, a dalej tyłożuchwia. Wyeliminowanie negatywnych nawyków stanowi skuteczną metodę zapobiegania występowaniu i rozwojowi zaburzeń zgryzowych i jest niezbędnym warunkiem powodzenia leczenia ortodontycznego. Wiele wad zgryzu bierze swój początek nie tylko z utrwalonych nawyków w okresie rozwoju dziecka, ale również z próchnicy i jej powikłań prowadzących do przedwczesnej utraty zębów mlecznych lub stałych. Dodatkowo podczas leczenia ortodontycznego aparaty ortodontyczne zaburzają środowisko jamy ustne i mogą przyczyniać się do rozwoju choroby próchnicowej. W pracy zwrócono uwagę na znaczenie profilaktyki przeciwpróchnicowej, kładącej nacisk na usuwanie płytki bakteryjnej i wczesną walkę z demineralizacją tkanek zęba.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
115-120
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Beata Czarnecka
 • Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Beata Czarnecka
 • Katedra i Zakład Ortodoncji, Pomorski Uniwersytet w Szczecinie. Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Krzysztof Woźniak
References
 • 1. Łabiszewska-Jaruzelska F.: Ortopedia szczękowa. Zasady i praktyka. PZWL, Warszawa 1998: 173-187 .
 • 2. Wierzbicka M., Szatko F., Rucińska-Szysz K. i wsp.: Ogólnokrajowy Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań. Polska 2006. MZiOS, AM Warszawa, 2007.
 • 3. Januszewicz P , Adamowicz-Klepalska B . : Promocja zdrowia jamy ustnej . Profilaktyka i edukacja prozdrowotna w wieku rozwojowym Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Chris-Comp, Warszawa 2000: 10-23 .
 • 4. Eliades T. , Eliades G . , Brantley WA: Microbial attachment on orthodontic appliances: I . Wettability and early pellicle formation on bracket materials . Am . J . Orthod . Dentofacial Orthop . 1995; 108: 351-360.
 • 5. Balenseifen J .W, Madonia J .V: Study of dental plaque in orthodontic patients . J . Dent. Res . 1970; 49: 320-324.
 • 6. Van Houte J. , Aasenden R , Peebles T. C .: Lactobacilli in human dental plaque and saliva. J. Dent. Res . 1981; 60: 2-5 .
 • 7. Jabłońska-Zrobek J., Śmiech-Słomkowska G.: Ryzyko próchnicy podczas leczenia ortodontycznego aparatem stałym. Czas. Stomatol. 2005; 58: 514-519.
 • 8. Ogaard B ., R0lla G . , Arends J. , ten Cate J . M.: Orthodontic appliances and enamel demineralization Part 2 Prevention and treatment of lesions Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1988; 94: 123-128 .
 • 9. Arhun N. , Arman A. , Cehreli S . B . i wsp .: Microleakage beneath ceramic and metal brackets bonded with a conventional and an antibacterial adhesive system . Angle Orthod. 2006; 76: 1028-1034.
 • 10. Benson P. E. , Shah A.A. , Millett D .T. i wsp . : Fluorides, orthodontics and demineralization: a systematic review J. Orthod . 2005; 32: 102-114.
 • 11. Pietrzyk M., Bielawska H., Górniak D.: Wczesne powikłania leczenia ortodontycznego pacjentów młodocianych. Mag. Stomatol. 2002; 12: 8-12 .
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2c54ed63-32bc-48f9-9e70-7f9dc96d45ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.