PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 2 | 106–111
Article title

The common cold – do you take medications or wait for it to disappear?

Content
Title variants
PL
Przeziębienie – zażywasz leki czy czekasz aż przejdzie?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION Analysis of the frequency of using the following methods of treating a cold: the use of prescription medications, use of non-prescription drugs, or waiting for the disease to resolve spontaneously, as well as analysis of declared frequency with which package inserts provided with cold medications were read thoroughly was the objective of the study. MATERIALS AND METHODS The respondents were 129 persons from the Silesia Region (Poland), 73 of them were women, 56 of the subjects were men, all aged between 19 and 65 years old, without cold symptoms. RESULTS AND CONCLUSIONS The results were as follows: in order to treat a cold, the respondents most often used over the counter drugs. Waiting passively for the disease to clear up was the least popular form of therapy. Younger persons more often than older ones ignored the symptoms and waited for them to disappear. Among the respondents declaring frequent or very frequent use of over the counter drugs during a cold, 30% were not interested in reading package inserts thoroughly.
PL
WSTĘP Celem niniejszej pracy była ocena popularności leczenia przeziębienia lekami na receptę, bez recepty lub czekania na samoistne ustąpienie objawów oraz analiza deklarowanej częstości dokładnego czytania ulotek dołączanych do opakowań leków na przeziębienie. MATERIAŁY I METODY W badaniu ankietowym wzięło udział 129 mieszkańców województwa śląskiego (73 kobiety i 56 mężczyzn) w wieku od 19 do 65 lat, bez objawów przeziębienia. WYNIKI I WNIOSKI Analiza wykazała, że podczas leczenia przeziębienia ankietowani najczęściej stosują leki bez recepty, a najrzadziej czekają na samoistne ustąpienie objawów. Osoby młodsze częściej niż osoby starsze ignorują objawy przeziębienia i czekają na ich samoistne ustąpienie. Wśród osób deklarujących częste i bardzo częste stosowanie preparatów bez recepty podczas przeziębienia około 30% nie jest zainteresowane dokładnym czytaniem ulotek informacyjnych dołączonych do leków.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
2
Pages
106–111
Physical description
Contributors
 • Department of Basic Biomedical Science School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec Medical University of Silesia in Katowice Kasztanowa Street 3 PL 41-205 Sosnowiec, Poland phone: +48 32 269 98 30 fax: +48 32 269 98 33
 • Department of Basic Biomedical Science, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice
 • General Surgery Ward, District Hospital in Zawiercie
 • Department of Basic Biomedical Science, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice
 • Department of Basic Biomedical Science, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice
References
 • 1. Mrozińska M., Stopiński M., Mik E. Przeziębienie. Prz. Lek. 2003; 6(9): 20–27.
 • 2. Badurek S. Infekcje bakteryjne są najczęstszymi powikłaniami przeziębień. Puls Medycyny 2004; 24(95). http://www.pulsmedycyny.com.pl/ index/archiwum/5167.html.
 • 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Dz.U. 2009 nr 27 poz. 167.
 • 4. Hartman M., Lichtański P., Duda-Raszewska B., Błońska-Fajfrowska B. Place of purchase of OTC medications for a cold. Ann. Acad. Med. Siles. 2013, 67(1): 13–17.
 • 5. Raport TNS OBOP. Zwyczaje zakupowe Polaków związane z nabywa-niem leków. http://www.tns-global.pl.
 • 6. Leki sprzedawane bez recepty a wydatki na ochronę zdrowia. Polskie Stowarzyszenie Producentów Leków Bez Recepty PASMI. http://www. pasmi.pl/lay/pliki/SM.doc.
 • 7. Woroń J. Niebezpieczne samoleczenie. Puls Farmacji 2008; 16(21). http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/10332,niebezpieczne,samoleczenie.html.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowań produktu leczniczego i treści ulotki. Dz.U. 2009 nr 39 poz. 321.
 • 9. Sokał M. Ulotka o leku dla pacjenta – zalecenia, oczekiwania, rzeczywistość. Collegium Medicum UJ. Kraków 2006.
 • 10. Stefańczyk M., Stawarska A. Raport. Rynek OTC w Polsce 2010. PMR Publications 2010.
 • 11. Fendrick A.M., Monto A.S., Nightengale B., Sarnes M. The Economic Burden of Non-Influenza-Related Viral Respiratory Tract Infection in the United States. Arch. Intern. Med. 2003; 163: 487–494.
 • 12. Leki sprzedawane bez recepty. Federacja konsumentów 2005. http://www.federacja – konsumentów.org.pl/story.php?story=55.
 • 13. Jakubiak L. Sami trujemy się lekami. Rynek Zdrowia.pl. http://www. rynekzdrowia.pl/Farmacja/Sami-trujemy-sie-lekami,3687,6,drukuj.html.
 • 14. Murmyło M. Dostępność leków OTC sprzyja samoleczeniu. Puls Medycyny 2004; 8(79).
 • 15. Pisarska A. Doświadczenia i opinie młodzieży o lekach dostępnych bez recepty. Serwis Informacyjny – Narkomania 2008; 4(43).
 • 16. Nie bądź sobie lekarzem, jeśli nie jesteś medykiem. Rynek Zdrowia.pl. http://www.rynekzdrowia.pl/Zdrowie-publiczne/Nie-badz-sobie-lekarzem-je-sli-nie-jestes-medykiem,4458,27.html.
 • 17. Zentiva – Zmieniamy przyzwyczajenia. Ogólnopolski program informacyjno-edukacyjny. http://www.zmieniamyprzyzwyczajenia.pl/#dni-dobrych-nawykow.
 • 18. Pustułka A. Trujemy się, biorąc leki bez opamiętania. Dzienni Zachodni z dn. 15.09.2008. http://www.wiadomosci24.pl/artykul/trujemy_sie_biorac_ _leki_bez_opamietania_76249.html.
 • 19. Safe Medication Use. FDA U.S. Food and Drug Administration. http://www.fda.gov/downloads/ForConsumers/ByAudience/ForWomen/FreePublications/UCM246541.pdf .
 • 20. FDA chce bardziej czytelnych informacji dla pacjentów. http://www. mp.pl/kurier/index.php?aid=16075.
 • 21. Raynor D., Savage I., Knapp P. We are the experts: people with asthma talk about their medicine information needs. Patient Educ. Couns. 2004; 53: 167–174.
 • 22. Bang S., Sontakke S., Thawani V. Pre and post-interventional pattern of self medication in three common illnesses in staff of a tertiary hospital. Indian J. Pharmacol. 2011; 43: 275–277.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2c4ca9af-f646-4f8b-9dd8-13b739e53276
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.