PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 2 | 83-90
Article title

Co wpływa na osiągnięcie kontroli astmy?

Content
Title variants
EN
What determines achieving asthma control?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
According to current asthma management guidelines, achieving and maintain asthma control is the main goal of asthma treatment. GINA 2006 defines five steps of intensity of asthma treatment and selection of treatment options is made on the basis of asthma control level. It is recommended using reliever medication and asthma control medication as asthma pharmacotherapy. On account of the key role of airway inflammation in pathogenesis of asthma inhaled corticosteroids are the most effective anti-inflammatory medication for asthma treatment. The GOAL study shows that the majority of patients were able to achieve asthma control. However, despite the availability of very effective medications in some patients asthma remains poorly controlled. There is opinion that successful treatment in asthma is not only provided with appropriate pharmacotherapy. Report GINA pays attention to importance of close partnership between doctor and patient, self-management education and creation written self-management action plan in achieving asthma control. Reasons for uncontrolled asthma are numerous. The main cause is patient non-compliance with therapy and may be split into drug-dependent and drug-independent nonadherence. There are also other factors which may contribute to asthma symptoms and exacerbations including allergen exposure, comorbid conditions and active and passive smoking. Recognition and elimination these factors reduce need for medication and improve asthma control.
PL
Według aktualnych wytycznych postępowania w astmie osiągnięcie i utrzymanie kontroli astmy stanowi główny cel leczenia tej choroby. GINA 2006 określa pięć stopni intensywności leczenia, a wybór jednego z nich uzależnia od stopnia kontroli astmy. W jej leczeniu zaleca się stosowanie leków rozszerzających oskrzela oraz leków kontrolujących chorobę. Ze względu na kluczową rolę zapalenia toczącego się w drogach oddechowych w patogenezie astmy, wziewne glikokortykosteroidy są najskuteczniejszymi lekami przeciwzapalnymi w terapii tego schorzenia. Jak wykazało badanie GOAL, kontrolę choroby można osiągnąć u większości pacjentów. Niemniej, mimo dostępności skutecznych leków kontrolujących astmę, u niektórych chorych nie udaje się jej w pełni kontrolować, dlatego osiągnięcie sukcesu terapeutycznego u chorych nie zależy jedynie od stosowania adekwatnego leczenia. Duże znaczenie w uzyskaniu kontroli astmy przypisuje się współpracy lekarza z pacjentem, edukacji chorych w zakresie samokontroli objawów i opracowaniu indywidualnego planu działania w astmie. Przyczyn braku kontroli choroby jest wiele. Główny powód stanowi nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich przez chorych na astmę, które dzielą się na zależne i niezależne od leczenia. Ponadto istnieje wiele czynników indukujących objawy i zaostrzenia astmy. Należą do nich między innymi narażenie na alergeny, współwystępowanie innych chorób, czynne lub bierne palenie tytoniu. Identyfikacja i eliminacja tych czynników pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na leki i wpływa na poprawę kontroli choroby.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
83-90
Physical description
Contributors
 • Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska
 • Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Dyrektor: inż. Janusz Kazimierczak
 • Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Dyrektor: inż. Janusz Kazimierczak
References
 • 4. Bateman E.D., Boushey H.A., Bousquet J. i wsp.; GOAL Investigators Group: Can guideline-defined asthma control be achieved? The Gaining Optimal Asthma ControL study. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2004; 170: 836-844.
 • 5. Grzelewska-Rzymowska I.: Leczenie skojarzone astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i b2-agonistami. Pediatr. Med. Rodz. 2009; 5: 8-15.
 • 6. O’Byrne P.M., Bisgaard H., Godard P.P. i wsp.: Budesonide/formoterol combination therapy as both maintenance and reliever medication in asthma. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2005; 171: 129-136.
 • 7. Rabe K.F., Vermeire P.A., Soriano J.B., Maier W.C.: Clinical management of asthma in 1999: the Asthma Insights and Reality in Europe (AIRE) study. Eur. Respir. J. 2000; 16: 802-807.
 • 8. Kowalski M.L., Jędrzejczak M., Cirlić M.: Efektywność leczenia astmy oskrzelowej w Polsce w ocenie pacjentów – wyniki badania AIRCEE (Asthma Insights & Reality in Central and Eastern Europe). Alerg. Astma Immun. 2004; 9: 187-195.
 • 9. Partridge M.R., van der Molen T., Myrseth S.E., Busse W.W.: Attitudes and actions of asthma patients on regular mainte-nance therapy: the INSPIRE study. BMC Pulmonary Medicine 2006; 6: 13.
 • 10. Chapman K.R., Boulet L.P., Rea R.M., Franssen E.: Suboptimal asthma control: prevalence, detection and consequences in general practice. Eur. Respir. J. 2008; 31: 320-325.
 • 11. Gibson P.G., Powell H., Coughlan J. iwsp.: Self-management education and regular practitioner review for adults with asthma. Cochrane Database Syst. Rev. 2003; (1): CD001117.
 • 12. Price D., Wolfe S.: Delivery of asthma care: patients’ use of and views on healthcare services, as determined from a nationwide interview survey. Asthma J. 2000; 5: 141-144.
 • 13. Canonica G.W., Baena-Cagnani C.E., Blaiss M.S. i wsp.: GAPP Survey Working Group: Unmet needs in asthma: Global Asthma Physician and Patient (GAPP) Survey: global adult findings. Allergy 2007; 62: 668-674.
 • 14. Crompton G.K., Barnes P.J., Broeders M. i wsp.: Aerosol Drug Management Improvement Team: The need to improve inhalation technique in Europe: a report from the Aerosol Drug Management Improvement Team. Respir. Med. 2006; 100: 1479-1494.
 • 15. Giraud V., Roche N.: Misuse of corticosteroid metereddose inhaler is associated with decreased asthma stability. Eur. Respir. J. 2002; 19: 246-251.
 • 16. Doerschug K.C., Peterson M.W., Dayton C.S., Kline J.N.: Asthma guidelines: an assessment of physician understanding and practice. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1999; 159: 1735-1741.
 • 17. Stelmach R., Robles-Ribeiro P.G., Ribeiro M. iwsp.: Incorrect application technique of metered dose inhalers by internal medicine residents: impact of exposure to a practical situation. J. Asthma 2007; 44: 765-768.
 • 18. Laforest L., Van Ganse E., Devouassoux G. i wsp.: Management of asthma in patients supervised by primary care physicians or by specialists. Eur. Respir. J. 2006; 27: 42-50.
 • 19. Kanter L.J., Siegel C.J., Snyder C.F. i wsp.: Impact of respiratory symptoms on health-related quality of life and medical resource utilization of patients treated by allergy specialists and primary care providers. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2002; 89: 139-147.
 • 20. Bousquet J., Clark T.J.H., Hurd S. i wsp.: GINA guidelines on asthma and beyond. Allergy 2007; 62: 102-112.
 • 21. de Blic J., Boucot I., Pribil C. i wsp.: Asthma control level in asthmatic children followed in general practice medicine in France: results of ER’ASTHME study. Arch. Pediatr. 2007; 14: 1069-1075.
 • 22. DiMatteo M.R.: Variations in patients’ adherence to medical recommendations: a quantitative review of 50 years of research. Med. Care 2004; 42: 200-209.
 • 23. Cochrane M.G., Bala M.V., Downs K.E. i wsp.: Inhaled corticosteroids for asthma therapy: patient compliance, devices, and inhalation technique. Chest 2000; 117: 542-550.
 • 24. Horne R., Weinman J.: Self-regulation and self-management in asthma: exploring the role of illness perceptions and treatment beliefs in explaining non-adherence to preventer medication. Psychology and Health 2002; 17: 17-32.
 • 25. Halm E.A., Mora P., Leventhal H.: No symptoms, no asthma: the acute episodic disease belief is associated with poor self-management among inner-city adults with persistent asthma. Chest 2006; 129: 573-580.
 • 26. Kruithof N., Cleland J., Moffat M. i wsp.: Patient set treatment goals: a tool to measure patients’ perceptions of changes in asthma outcomes. Primary Care Respiratory Journal 2004; 13: 118-119.
 • 27. Zagdańska R., Grzelewska-Rzymowska I.: FEV1 po trzech latach obserwacji u chorych na ciężką astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pneumonol. Alergol. Pol. 2005; 73: 142-147.
 • 28. Thomson N.C., Chaudhuri R., Livingston E.: Active cigarette smoking and asthma. Clin. Exp. Allergy 2003; 33: 1471-1475.
 • 29. Kroczyńska-Bednarek J.: Wpływ czynników środowiskowych na rozwój i przebieg astmy oskrzelowej. Terapia 2008; 16: 23-33.
 • 30. Rakes G.P., Arruda E., Ingram J.M. i wsp.: Rhinovirus and respiratory syncytial virus in wheezing children requiring emergency care. IgE and eosinophil analyses. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1999; 159: 785-790.
 • 31. Jacoby D.B.: Virus-induced asthma attacks. JAMA 2002; 287: 755-761.
 • 32. The ENFUMOSA Study Group: The ENFUMOSA crosssectional European multicentre study of the clinical phenotype of chronic severe asthma. European Network for Understanding Mechanisms of Severe Asthma. Eur. Respir. J. 2003; 22: 470-477.
 • 33. Wenzel S.E., Busse W.W.; National Heart, Lung, and Blood Institute’s Severe Asthma Research Program: Severe asthma: lessons from the Severe Asthma Research Program. J. Allergy Clin. Immunol. 2007; 119: 14-21.
 • 34. Bousquet J., Van Cauwenberge P., Khaltaev N.; Aria Workshop Group; World Health Organization: Allergic rhinitis and its impact on asthma. J. Allergy Clin. Immunol. 2001; 108 (supl.): S147-S334.
 • 35. Pauwels R.: Influence of treatment on the nose and/or the lungs. Clin. Exp. Allergy 1998; 28 (supl.): 37S-40S.
 • 36. Gibson P.G., Henry R.L., Coughlan J.L.: Gastro-oesophageal reflux treatment for asthma in adults and children. Cochrane Database Syst. Rev. 2000; (2): CD001496.
 • 37. Lavoie K.L., Cartier A., Labrecque M. i wsp.: Are psychiatric disorders associated with worse asthma control and quality of life in asthma patients? Respir. Med. 2005; 99: 1249-1257.
 • 38. Saint-Pierre P., Bourdin A., Chanez P. iwsp.: Are overweight asthmatics more difficult to control? Allergy 2006; 61: 79-84.
 • 39. Mosen D.M., Schatz M., Magid D.J., Camargo C.A. Jr: The relationship between obesity and asthma severity and control in adults. J. Allergy Clin. Immunol. 2008; 122: 507-511.
 • 40. Aaron S.D., Fergusson D., Dent R. i wsp.: Effect of weight reduction on respiratory function and airway reactivity in obese women. Chest 2004; 125: 2046-2052.
 • 41. Mazurek J.: Odrębności astmy u kobiet. Terapia 2008; 16: 19-23.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2c472348-0315-457f-aeb8-6c26af5aada1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.