PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 72 | 71–76
Article title

Anomalous origin of the right coronary artery from the main pulmonary artery treated surgically in a 6-week-old infant. A case report and review of the literature

Content
Title variants
PL
Nieprawidłowe ujście prawej tętnicy wieńcowej od pnia tętnicy płucnej leczone chirurgicznie u 6-tygodniowego niemowlęcia. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: In the present paper, the authors describe a case of a rare congenital defect – anomalous origin of the right coronary artery from the main pulmonary artery diagnosed in a 5-week-old infant who was deemed eligible for surgical treatment based solely on echocardiography. Such anatomical abnormalities of the coronary arteries are subtle and thus extremely difficult to visualize, especially in patients in whom permanent extensive damage of the cardiac muscle has not yet occurred. For this reason, the diagnosis is usually established when the disease is highly advanced, oftentimes only postmortem. In this paper, the authors present early echocardiographic evaluation, successful surgical treatment and post-operative echocardiographic examination. Case presentation: Fetal echocardiographic examinations demonstrated single vascular anomalies. The suspicion was verified after birth. Other congenital defects, including genetic defects, were also investigated. In the 5th week of life, cardiac ECHO showed abnormal origin of the right coronary artery from the trunk of the pulmonary artery. The child was deemed eligible for surgical treatment of the defect. The surgical translocation of the ostium of the right coronary artery to the aorta was done with success, and the child was discharged on the 14th day of hospitalization. Conclusion: The present case report demonstrates that careful examination of the child with precise echocardiographic examination makes it possible to establish an early diagnosis of this rare defect. This discrete defect can be treated early, before the symptoms, often connected with irreversible changes in the myocardium, appear.
PL
W prezentowanej pracy autorzy opisują przypadek rzadkiej wady wrodzonej – nieprawidłowego ujścia prawej tętnicy wieńcowej od pnia tętnicy płucnej, rozpoznanego u 5-tygodniowego niemowlęcia, które zostało zakwalifikowane do leczenia kardiochirurgicznego wyłącznie na podstawie badania echokardiograficznego. Takie anatomiczne nieprawidłowości tętnic wieńcowych są subtelne, a przez to niezwykle trudne do wizualizacji, szczególnie u pacjentów, u których nie doszło jeszcze do trwałego, rozległego uszkodzenia mięśnia serca. Z tego względu diagnozę zazwyczaj stawia się, gdy choroba jest znacznie zaawansowana, nierzadko dopiero po śmierci. W niniejszej pracy autorzy opisują wczesne rozpoznanie na podstawie diagnostyki echokardiograficzej, skuteczne chirurgiczne leczenie i pooperacyjne badanie echokardiograficzne. Opis przypadku: Na podstawie badań echokardiograficznych u ciężarnej wysunięto podejrzenie nieprawidłowości układu naczyniowego u płodu. Po urodzeniu podejrzenie zostało potwierdzone. U noworodka rozpoznano również inne wrodzone wady i poszukiwano cech zespołu genetycznego. W 5. tygodniu życia badanie echokardiograficzne wykazało nieprawidłowe ujście prawej tętnicy wieńcowej od pnia tętnicy płucnej. Dziecko zakwalifikowano do leczenia chirurgicznego wady. Chirurgiczne przemieszczenie ujścia prawej tętnicy wieńcowej do aorty zostało wykonane z powodzeniem i dziecko wypisano w 14. dniu hospitalizacji. Wnioski: Opisany przypadek pokazuje, że dokładne badanie dziecka wraz z precyzyjnym badaniem echokardiograficznym pozwala ustalić wczesne rozpoznanie w rzadkich chorobach. Dyskretnie objawiająca się wada może być leczona wcześnie, zanim ujawnią się objawy, zazwyczaj związane z nieodwracalnymi zmianami w myocardium. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/issues/volume-18-no-72
Discipline
Year
Volume
18
Issue
72
Pages
71–76
Physical description
Contributors
 • Pediatric Heart Surgery and General Pediatric Surgery Department, Medical University of Warsaw, Poland
 • Pediatric Heart Surgery and General Pediatric Surgery Department, Medical University of Warsaw, Poland
 • Cardiology Department, The Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland
 • Pediatric Heart Surgery and General Pediatric Surgery Department, Medical University of Warsaw, Poland
author
 • Pediatric Heart Surgery and General Pediatric Surgery Department, Medical University of Warsaw, Poland
References
 • 1. Dodge-Khatami A, Mavroudis C, Backer CL: Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery: collective review of surgical therapy. Ann Thorac Surg 2002; 74: 946–955.
 • 2. Su JT, Krishnamurthy R, Chung T, Vick GW 3rd, Kovalchin JP: Anomalous right coronary artery from the pulmonary artery: noninvasive diagnosis and serial evaluation. J Cardiovasc Magn Reson 2007; 9: 57–61.
 • 3. Jacobs ML, Mavroudis C: Anomalies of the coronary arteries: nomenclature and classification. Cardiol Young 2010; 20 (Suppl. 3): 15–19.
 • 4. Winner MW 3rd, Raman SV, Sun BC, Crestanello JA: Preoperative assessment of anomalous right coronary artery arising from the main pulmonary artery. Case Rep Med 2011; 2011: 642126.
 • 5. Edwards JE: The direction of blood flow in coronary arteries arising from the pulmonary trunk. Circulation 1964; 29: 163–166.
 • 6. Williams IA, Gersony WM, Hellebrand WE: Anomalous right coronary artery arising from the pulmonary artery: A report of 7 cases and a review of the literature. Am Heart J 2006; 152: 1004.e9–1004.e17.
 • 7. Radke PW, Messmer BJ, Haager PK, Klues HG: Anomalous origin of the right coronary artery: preoperative and postoperative hemodynamics. Ann Thorac Surg 1998, 66: 1444–1449.
 • 8. Halim SA, Wang A, Harrison JK: Anomalous right coronary artery origin from the pulmonary artery (ARCAPA) coexisting with obstructive atherosclerotic disease of the left coronary artery. J Invasive Cardiol 2011; 23: E260–E261.
 • 9. Gilmour J, Kafka H, Ropchan G, Johri AM: Anomalous right coronary artery: A multimodality hunt for the origin. Case Rep Cardiol 2011; 2011: 286598.
 • 10. Mastoris KL, Quereshi A, Subrayappa NK, Martinez MW, Wu J: Anomalous origins of a coronary artery from the pulmonary artery: A series of three case reports undetected into adulthood. Int J Case Rep Images 2015; 6: 391–395.
 • 11. Herlong JR: Congenital anomalies of the coronary arteries. In: Lai WW, Mertens LL, Cohen MS, Geva T (eds.): Echocardiography in Pediatric and Congenital Heart Disease: From Fetus to Adult. Wiley-Blackwell, Oxford 2009.
 • 12. Courand PY, Bozio A, Ninet J, Henaine R, Veyrier M, Bakloul M et al.: Focus on echocardiographic and Doppler analysis of coronary artery abnormal origin from the pulmonary trunk with mild myocardial dysfunction. Echocardiography 2013; 30: 829–836.
 • 13. Mahdavi M, Vahidshahi K, Tehrani RB, Ali-Akbar HP, Godarzi MR: Anomalous right coronary artery from the pulmonary artery (ARCAPA), and aberrant right subclavian artery in a 2-month infant with heart failure. Cardiol Young 2014; 24: 935–937.
 • 14. Kajihara N, Asou T, Takeda Y, Kosaka Y: Surgical treatment of an infant with myocardial ischemia due to an anomalous origin of the right coronary artery from the main pulmonary artery: report of a case. Surg Today >2009; 39: 969–971.
 • 15. Gupta R, Marwah A, Shrivastva S: Anomalous origin of right coronary artery from pulmonary artery. Ann Pediatr Cardiol 2012; 5: 95–96.
 • 16. Vairo U, Marino B, De Simone G, Marcelletti C: Early congestive heart failure due to origin of the right coronary artery from the pulmonary artery. Chest 1992; 102: 1610–1612.
 • 17. Kim KS, Jo EY, Yu JH, Kil HR: Anomalous right coronary artery from pulmonary artery discovered incidentally in an asymptomatic young infant. Korean J Pediatr 2016; 59 (Suppl. 1): S80–S83.
 • 18. Al-Dairy A, Rezaei Y, Pouraliakbar H, Mahdavi M, Bayati P, Gholampour-Dehaki M: Surgical repair for anomalous origin of the right coronary artery from the pulmonary artery. Korean Circ J 2017; 47: 144–147.
 • 19. Manzano PR, Dominguez P, Merino LL, Sciegata A, Guidet V, Nento D et al.: Origen anómalo de arteria coronaria derecha desde arteria pulmonar: reimplante directo en aorta en un niño de 8 meses de edad. Rev Fed Arg Cardiol 2010; 39: 133–135.
 • 20. Jones RC, Boston US, Joshi VJ, Goldberg SP, Knott–Craig CJ: Diagnosis and repair of anomalous right coronary artery from pulmonary artery in a neonate. Congenit Heart Dis 2011; 6: 48–50.
 • 21. Hakim K, Boussaada R, Hamdi I, Ouarda F: Anomalous origin of the right coronary artery from the pulmonary artery. Two case report. Egypt Heart J 2014; 66: 283–286.
 • 22. Bossert T, Walther T, Doll M, Gummert JF, Kostelka M, Mohr FW: Anomalous origin of the right coronary artery from the pulmonary artery combined with aortic valve stenosis. Ann Thorac Surg 2005; 79: 347–348.
 • 23. Canale LS, Monteiro AJ, Rangel I, Wetzel E, Pinto DF, Barbosa RC et al.: Surgical treatment of anomalous coronary artery from the pulmonary artery. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2009; 8: 67–69
 • 24. Hoffman P, Dobrowolski P, Pregowski J, Kowalski M: Anomalous origin of the right coronary artery from the pulmonary artery coexisting with aortopulmonary window and partial abnormal drainage of the pulmonary vein. Eur J Echocardiogr 2011; 12: 803.
 • 25. Gilkeson RC: Case: Rare disease ARCAPA in 1-year-old child. DSCT. com – Dual Source CT Community, 2010. Available from: http://www. dsct.com/index.php/case-rare-disease-arcapa-in-1-year-old-child/.
 • 26. Wu QY, Xu ZH: Surgical treatment of anomalous origin of coronary artery from pulmonary artery. Chin Med J (Engl) 2008; 121: 721–724.
 • 27. Kühn A, Kasnar-Samprec J, Schreiber C, Vogt M: Anomalous origin of the right coronary artery from the pulmonary artery (ARCAPA). Int J Cardiol 2010; 139: e27–e28.
 • 28. Bhatia SR, English RF: Anomalous right coronary artery arising from the pulmonary artery: case report and review of literature. Cardiol Young 2012; 22: 346–348.
 • 29. Al-Ammouri IA, Berkwits KM, Fahey JT: Anomalous right coronary artery origin from the pulmonary artery trunk in an asymptomatic 4-year-old boy. Pediatr Cardiol 2009; 30: 1039–1040.
 • 30. Gibernau JMA, Recalde AA, Marques RB: Síndrome de ARCAPA en la edad adulta. Rev Esp Cardiol 2017; 70: 666.
 • 31. Han SY, Heitner JF, Brener SJ: Recurrent coronary artery thrombosis after anomalous right coronary artery re-implantation to the aorta: Catheter Cardiovasc Interv 2013; 82: 163–167.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2c0de5eb-1ad2-44d7-9903-4459d701c94b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.