PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 15 | 2 | 36-39
Article title

Ear pain and diseases of other organs in the area of the head and neck

Content
Title variants
PL
Ból ucha a choroby innych narządów w obrębie głowy i szyi
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ból ucha, czyli otalgia może pojawiać się, jako konsekwencja choroby toczącej się w samym uchu (otalgia pierwotna) lub też może być bólem rzutowanym, który pojawia się w przebiegu schorzeń nie mających związku z narządem słuchu (otalgia wtórna). W wielu przypadkach jest trudno zidentyfikować przyczynę bólu ucha. Ucho jest unerwione sensorycznie przez sześć korzeni nerwowych (cztery nerwy czaszkowe i dwa nerwy szyjne). Wiele innych struktur w obrębie głowy, szyi i klatki piersiowej ma wspólne unerwienie z uchem. W związku z tym, diagnostyka różnicowa jest rozległa i skomplikowana. Dokonanie dokładnej diagnozy opiera się na zrozumieniu złożonej dystrybucji włókien nerwowych i całościowego podejścia do oceny stanu pacjenta. Ból ucha może być spowodowany przez: nowotwór, choroby zębów, dysfunkcję stawu skroniowo-żuchwowego, zapalenie stawów szyjnych, zatok, gardła lub infekcję gruczołów ślinowych a także nerwobóle. W pracy omawiamy anatomiczną podstawę rozwoju otalgii, jej etiologię oraz sposoby leczenia.
EN
Earache or otalgia may occur as a consequence of the ongoing disease in the ear (primary otalgia) or can be projected pain, which occurs in the course of diseases which have no connection with the organ of hearing (secondary or referred otalgia). In many cases it is difficult to identify the underlaying disease of referred otalgia. The ear receives an extensive sensory innervation arising from six nerve roots: four cranial nerves and two cervical nerves. Many other structures in the head, neck and thorax share a common neuronal pathway with the ear. Consequently, the differential diagnosis is extensive and varied. Making an accurate diagnosis relies on an understanding of the complex distribution of nerve fibres and a structured approach to patient assessment. Referred otalgia may be caused by neoplasms, dental abnormalities, temporomandibular joint dysfunction, cervical arthritis, sinus, pharyngeal or salivary gland infections, or neuralgias. This article reviews the anatomic basis for otalgia, overviews the common etiologies and current treatments.
Discipline
Journal
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
36-39
Physical description
Contributors
  • Katedra i Klinika Otolaryngologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
  • Katedra i Klinika Otolaryngologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
  • Katedra i Klinika Otolaryngologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
author
  • Zakład Farmakologii Bólu, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2b820988-9393-4a91-a834-e2cf7f812025
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.