PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 4 | 479–490
Article title

Niedoczynność tarczycy u dzieci

Content
Title variants
EN
Hypothyroidism in children
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Hormony tarczycy mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka już od wczesnych etapów życia płodowego. Wpływają na rozwój ośrodkowego układu nerwowego w okresie prenatalnym i do 3. roku życia, regulują proces wzrostu dziecka oraz większość procesów metabolicznych. Ich rola jest tak ważna, że od ponad 40 lat funkcjonuje w Polsce system badań przesiewowych w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy. Stwierdzenie wrodzonej niedoczynności tarczycy wymaga natychmiastowego włączenia leczenia lewotyroksyną i jego ścisłego monitorowania. Dzięki wprowadzeniu programu profilaktyki jodowej w Polsce dzieci nie wymagają dodatkowej podaży preparatów jodu. Izolowane podwyższenie stężenia tyreotropiny bez objawów klinicznych niedoczynności tarczycy oraz bez obecności przeciwciał przeciwtarczycowych nie wymaga leczenia, a jedynie monitorowania stężenia tyreotropiny. Częstszej kontroli wymagają dzieci ze stwierdzoną obecnością przeciwciał przeciwtarczycowych, z zespołami genetycznymi predysponującymi do rozwoju niedoczynności tarczycy oraz z wywiadem naświetlania okolicy tarczycy. Przedstawione w niniejszym artykule zalecenia postępowania w przypadku podejrzenia niedoczynności tarczycy opierają się na wytycznych Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego dotyczących postępowania w przypadku hipertyreotropinemii u dzieci i kobiet w ciąży z 2014 roku.
EN
Thyroid hormones are crucial for normal development of a child from early foetal life. They have an impact on the development of the central nervous system, both prenatally and up to the age of 3 years, and regulate growth and most metabolic processes. Their importance has led to the introduction of screening for congenital hypothyroidism, which has been conducted in Poland for over 40 years. The diagnosis of congenital hypothyroidism necessitates immediate levothyroxine implementation and strict treatment monitoring. Thanks to iodine prophylaxis, children in Poland do not require additional iodine administration. An isolated increase in thyroid-stimulating hormone concentration without clinical signs of hypothyroidism and with negative antithyroid antibodies does not require treatment, but only monitoring of thyroidstimulating hormone levels. Children with positive antithyroid antibodies, genetic syndromes that predispose to hypothyroidism and history of thyroid irradiation require more frequent controls. The recommendations for suspected hypothyroidism presented in this article are based on the European Thyroid Association guidelines from 2014 on the management of subclinical hypothyroidism in children and pregnant women.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
479–490
Physical description
Contributors
 • Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska
References
 • 1. Lazarus J, Brown RS, Daumerie C et al.: 2014 European Thyroid Association guidelines for the management of subclinical hypothyroidism in pregnancy and in children. Eur Thyroid J 2014; 3: 76–94.
 • 2. Smyczyńska J, Stawerska R, Pniewska-Siark B et al.: Choroby tarczycy u dzieci. In: Królicki L, Karbownik-Lewińska M, Lewiński A (eds.): Choroby tarczycy – kompendium. Czelej, Lublin 2008: 111–124.
 • 3. Brook CGD, Brown RS: Endokrynologia pediatryczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013: 14–22, 96–104.
 • 4. Ołtarzewski M, Giżewska M, Sykut-Cegielska J: Znaczenie i organizacja badań przesiewowych noworodków w Polsce. Pediatr Dypl 2014; 18: 8–21.
 • 5. Bossowski A (ed.): Tyreologia wieku rozwojowego. Medical Tribune Polska, Warszawa 2013: 119–190.
 • 6. Noczyńska A: Endokrynologia i diabetologia wieku rozwojowego. Med Pharm Polska, Wrocław 2013: 179–190.
 • 7. Ołtarzewski M: Badania przesiewowe noworodków w Polsce. Pediatr Pol 1997; 6: 85–91.
 • 8. Linder N, Davidovitch N, Reichman B et al.: Topical iodine-containing antiseptics and subclinical hypothyroidism in preterm infants. J Pediatr 1997; 131: 434–439.
 • 9. Kucharska AM, Beń-Skowronek I, Walczak M et al.: Congenital hypothyroidism – Polish recommendations for therapy, treatment monitoring, and screening tests in special categories of neonates with increased risk of hypothyroidism. Endokrynol Pol 2016; 67: 536–547.
 • 10. Ministerstwo Zdrowia: Program eliminacji niedoboru jodu w Polsce na lata 2012–2016: 18. Available from: www.mz.gov.pl.
 • 11. Rovelli R, Vigone MC, Giovanettoni C et al.: Newborn of mothers affected by autoimmune thyroiditis: the importance of thyroid function monitoring in the first months of life. Ital J Pediatr 2010; 36: 24.
 • 12. Wu T, Flowers JW, Tudiver F et al.: Subclinical thyroid disorders and cognitive performance among adolescents in the United States. BMC Pediatr 2006; 6: 12.
 • 13. Di Mase R, Cerbone M, Improda N et al.: Bone health in children with long-term idiopathic subclinical hypothyroidism. Ital J Pediatr 2012; 38: 56.
 • 14. Januszek-Trzciąkowska A, Małecka-Tendera E: Subkliniczna niedoczynność tarczycy u otyłych dzieci. Postepy Hig Med Dosw 2013; 67: 770–774.
 • 15. Reinehr T: Thyroid function in the nutritionally obese child and adolescent. Curr Opin Pediatr 2011; 23: 415–420.
 • 16. Reinehr T, Isa A, de Sousa G et al.: Thyroid hormones and their relation to weight status. Horm Res 2008; 70: 51–57.
 • 17. Radetti G, Longhi S, Baiocchi M et al.: Changes in lifestyle improve body composition, thyroid function, and structure in obese children. J Endocrinol Invest 2012; 35: 281–285.
 • 18. Wolters B, Lass N, Reinehr T: TSH and free triiodothyronine concentrations are associated with weight loss in a lifestyle intervention and weight regain afterwards in obese children. Eur J Endocrinol 2013; 168: 323–329.
 • 19. Ittermann T, Thamm M, Wallaschofski H et al.: Serum thyroidstimulating hormone levels are associated with blood pressure in children and adolescents. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97: 828–834.
 • 20. Brienza C, Grandone A, Di Salvo G et al.: Subclinical hypothyroidism and myocardial function in obese children. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2013; 23: 898–902.
 • 21. Wasniewska M, Salerno M, Cassio A et al.: Prospective evaluation of the natural course of idiopathic subclinical hypothyroidism in childhood and adolescence. Eur J Endocrinol 2009; 160: 417–421.
 • 22. Leonardi D, Polizzotti N, Carta A et al.: Longitudinal study of thyroid function in children with mild hyperthyrotropinemia at neonatal screening for congenital hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 2679–2685.
 • 23. Calaciura F, Motta RM, Miscio G et al.: Subclinical hypothyroidism in early childhood: a frequent outcome of transient neonatal hyperthyrotropinemia. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: 3209–3214.
 • 24. Nicoletti A, Bal M, De Marco G et al.: Thyrotropin-stimulating hormone receptor gene analysis in pediatric patients with nonautoimmune subclinical hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 4187–4194.
 • 25. Rapa A, Monzani A, Moia S et al.: Subclinical hypothyroidism in children and adolescents: a wide range of clinical, biochemical, and genetic factors involved. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 2414–2420.
 • 26. Radetti G, Fanolla A, Pappalardo L et al.: Prematurity may be a risk factor for thyroid dysfunction in childhood. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 155–159.
 • 27. Thorpe-Beeston JG, Nicolaides KH, Snijders RJ et al.: Thyroid function in small for gestational age fetuses. Obstet Gynecol 1991; 77: 701–706.
 • 28. Sakka SD, Malamitsi-Puchner A, Loutradis D et al.: Euthyroid hyperthyrotropinemia in children born after in vitro fertilization. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 1338–1341.
 • 29. King K, O’Gorman C, Gallagher S: Thyroid dysfunction in children with Down syndrome: a literature review. Ir J Med Sci 2014; 183: 1–6.
 • 30. Lazar L, Frumkin RB, Battat E et al.: Natural history of thyroid function tests over 5 years in a large pediatric cohort. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 1678–1682.
 • 31. Monzani A, Prodam F, Rapa A et al.: Endocrine disorders in childhood and adolescence. Natural history of subclinical hypothyroidism in children and adolescents and potential effects of replacement therapy: a review. Eur J Endocrinol 2012; 168: R1–R11.
 • 32. Bongers-Schokking JJ, Resing WC, de Rijke YB et al.: Cognitive development in congenital hypothyroidism: is overtreatment a greater threat than undertreatment? J Clin Endocrinol Metab 2013; 98: 4499–4506.
 • 33. Radetti G, Gottardi E, Bona G et al.; Study Group for Thyroid Diseases of the Italian Society for Pediatric Endocrinology and Diabetes (SIEDP/ISPED): The natural history of euthyroid Hashimoto’s thyroiditis in children. J Pediatr 2006; 149: 827–832.
 • 34. Claret C, Goday A, Benaiges D et al.: Subclinical hypothyroidism in the first years of life in patients with Down syndrome. Pediatr Res 2013; 73: 674–678.
 • 35. Karmisholt J, Andersen S, Laurberg P: Variation in thyroid function in subclinical hypothyroidism: importance of clinical follow-up and therapy. Eur J Endocrinol 2011; 164: 317–323.
 • 36. Kaplowitz PB: Subclinical hypothyroidism in children: normal variation or sign of a failing thyroid gland? Int J Pediatr Endocrinol 2010; 2010: 281453.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2b6d4500-16ac-48e0-b059-4804e8d56e86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.