PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 10 | 2 | 165-175
Article title

Z-BEAM jako nowy reżim przygotowawczy w przeszczepianiu komórek krwiotwórczych – prezentacja przypadku

Content
Title variants
EN
Z-BEAM: a novel conditioning regimen in hematopoietic stem cell transplantation. Case report
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Low-grade lymphomas pose a considerable therapeutic problem, as they yield to treatment very reluctantly. Not infrequently we are faced with resistance to chemotherapy. This type of lymphomas are usually seen in persons of middle or advanced age, rarely in people under 30. Due to the presence of CD20+ receptor on cell membranes of lymphoma originating from B-cells, monoclonal antibody anti-CD20+ (rituximab) has been introduced to the therapy. This has certainly resulted in improved outcomes. Of value in consolidation treatment of low-grade lymphomas is also autologous or allogenic hematopoietic cell transplantation (autoHSCT, alloHSCT). As escalation of dose of cytostatics as myeloablative treatment prior to autoHSCT or alloHSCT may not guarantee total eradication of residual lymphoma cells, research focuses on treatment modalities which might improve late outcomes in this tumor type. In this setting useful proved radioimmunotherapy with 90Y-ibritumomab tiuxetan (Zevalin). Zevalin combined with high-dose chemotherapy can be used now as a component of myeloablative treatment prior to autoHSCT. Reduced intensity conditioning (RIC) contributes to reduced mortality associated with standard conditioning protocol administered prior to transplantation, but may facilitate disease recurrence. Radioimmunotherapy using ibritumomab may reduce recurrence rate and, as a conditioning measure, may be initiated on the outpatient setting, prior to admission to bone marrow transplantation center. Labeling of antibodies and their application must take place at a Nuclear Medicine Unit, observing all necessary precautions and regulations concerning radiation protection. Administration of ibritumomab is preceded by application of two doses of rituximab: 250 mg/m2, 7 days and 4 hours prior to the RIT procedure. The dose of rituximab administered one week before, according to recommended protocol of ibritumomab use, initially preceded dosimetry (administration of indium-labeled antibodies).
PL
Chłoniaki o niskim stopniu złośliwości stanowią istotny problem terapeutyczny, gdyż bardzo trudno poddają się leczeniu. Nierzadko spotykamy się z opornością na chemioterapię. Zazwyczaj chłoniaki tego typu występują u ludzi w średnim lub starszym wieku. Rzadziej u chorych młodszych (poniżej 30. roku życia). W związku z obecnością ekspresji receptora CD20+ na błonach komórkowych komórek chłoniaka wywodzącego się z komórek B zaczęto stosować poza chemioterapią przeciwciało monoklonalne antyCD20+ (rytuksymab). Oczywiście udało się dzięki temu przeciwciału poprawić efekty terapeutyczne. Swoją wartość w leczeniu konsolidującym chłoniaków o niskim stopniu złośliwości ma też przeszczepienie autologicznych bądź alogenicznych komórek krwiotwórczych (autoHSCT i alloHSCT). Ponieważ eskalacja dawek cytostatyków jako leczenie mieloablacyjne przed autoHSCT i alloHSCT może nie zapewniać pełnej eradykacji resztkowych komórek chłoniaka, poszukuje się metod terapeutycznych, które poprawiłyby odległe efekty leczenia tego typu nowotworów. Tutaj swoje miejsce znalazła radioimmunoterapia za pomocą 90Y-ibrytumomabu tiuksetanu (Zevalin). Zevalin wraz z wysokodawkową chemioterapią można obecnie stosować jako jeden ze składników leczenia mieloablacyjnego przed autoHSCT. Kondycjonowanie o zredukowanej intensywności (RIC) zmniejsza śmiertelność związaną ze schematem przygotowawczym stosowanym przed podaniem przeszczepu, ale mogą zdarzać się nawroty choroby. Radioimmunoterapia z zastosowaniem ibrytumomabu jest procedurą, która może zmniejszyć częstość nawrotów choroby i może być jako kondycjonowanie rozpoczynana ambulatoryjnie, zanim chory zostanie przyjęty do ośrodka przeszczepiania szpiku. Samo przygotowanie (znakowanie) przeciwciał i ich podanie musi się odbyć w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, z zachowaniem niezbędnych środków ochrony radiologicznej. Podanie ibrytumomabu poprzedza infuzja dwóch dawek rytuksymabu: 250 mg/m2, 7 dni i 4 godziny przed samą procedurą RIT. Dawka rytuksymabu podana tydzień wcześniej, zgodnie z zalecanym schematem podania ibrytumomabu, pierwotnie poprzedzała dozymetrię (podanie przeciwciała znakowanego indem).
Discipline
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
165-175
Physical description
Contributors
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii z Ośrodkiem Przeszczepiania Szpiku, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii z Ośrodkiem Przeszczepiania Szpiku, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii z Ośrodkiem Przeszczepiania Szpiku, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
References
 • 1. Harris N.L., Jaffe E.S., Diebold J. i wsp.: World Health Organisation classification of neoplastic diseases of hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting – Airlie House, Virginia, November 1997. J. Clin. Oncol. 1999; 17: 3835-3849.
 • 2. Buske C., Hoster E., Dreyling M. i wsp.: The Follicular Lymphoma International Prognostic Index (FLIPI) separates highrisk from intermediate- or low-risk patients with advancedstage follicular lymphoma treated front-line with rituximab and the combination of cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (R-CHOP) with respect to treatment outcome. Blood 2006; 108: 1504-1508.
 • 3. Kalinka-Warzocha E.: Optymalizacja leczenia chłoniaków B-komórkowych o niskim stopniu złośliwości. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2007; 3: 140-149.
 • 4. Witzig T.E., Gordon L.I., Cabanillas F. i wsp.: Randomized controlled trial of yttrium-90-labeled ibritumomab tiuxetan radioimmunotherapy versus rituximab immunotherapy for patients with relapsed or refractory low-grade, follicular or transformed B-cell non-Hodgkin’s lymphoma. J. Clin. Oncol. 2002; 20: 2453-2463.
 • 5. Ljungman P., Urbano-Ispizua A., Cavazzana-Calvo M. i wsp.: Allogeneic and autologous transplantation for haematological diseases, solid tumours and immune disorders: definitions and current practice in Europe. Bone Marrow Transplant. 2006; 37: 439-449.
 • 6. Sebban C., Mounier N., Brousse N. i wsp.: Standard chemotherapy with interferon compared to CHOP followed by highdose therapy with autologous stem cell transplantation in untreated patients with advanced follicular lymphoma: the GELF-94 randomized study from the Groupe d’Etude des Lymphomes de l’Adulte (GELA). Blood 2006; 108: 2540-2544.
 • 7. Lenz G., Dreyling M., Schiegnitz E. i wsp.: Moderate increase of secondary hematologic malignancies after myeloablative radiochemotherapy and autologous stem-cell transplantation in patients with indolent lymphoma: results of a prospective randomized trial of the German Low Grade Lymphoma Study Group. J. Clin. Oncol. 2004; 22: 4926-4933.
 • 8. Friedberg J.W., Neuberg D., Stone R.M. i wsp.: Outcome in patients with myelodysplastic syndrome after autologous bone marrow transplantation for non-Hodgkin’s lymphoma. J. Clin. Oncol. 1999; 17: 3128-3135.
 • 9. Montoto S., Rohatiner A.Z., Canals C. i wsp.: Long-term follow- up of high-dose treatment (HDT) with autologous haematopoietic progenitor cell support in 702 patients (pts.) with follicular lymphoma (FL): an EBMT registry study. J. Clin. Oncol. 2006; 24: 428s (abstr. 7526).
 • 10. Marcus R., Imrie K., Belch A. i wsp.: CVP chemotherapy plus rituximab compared with CVP as first-line treatment for advanced follicular lymphoma. Blood 2005; 105: 1417-1423.
 • 11. Forstpointner R., Dreyling M., Repp R. i wsp.: The addition of rituximab to a combination of fludarabine, cyclophosphamide, mitoxantrone (FCM) significantly increases the response rate and prolongs survival as compared with FCM alone in patients with relapsed and refractory follicular and mantle cell lymphomas: results of a prospective randomized study of the German Low-Grade Lymphoma Study Group. Blood 2004; 104: 3064-3071.
 • 12. Forstpointner R., Unterhalt M., Dreyling M. i wsp.: Maintenance therapy with rituximab leads to a significant prolongation of response duration after salvage therapy with a combination of rituximab, fludarabine, cyclophosphamide, and mitoxantrone (R-FCM) in patients with recurring and refractory follicular and mantle cell lymphomas: results of a prospective randomized study of the German Low Grade Lymphoma Study Group (GLSG). Blood 2006; 108: 4003-4008.
 • 13. Jurczak W., Wróbel T., Mazur G., Knopińska-Posłuszny W.: Radioimmunoterapia w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe. Acta Haematologica Polonica 2006; 37: 505-518.
 • 14. Ogura M., Morishima Y., Watanabe T. i wsp.: 90Y ibritumomab tiuxetan (Y2B8, Zevalin®) radioimmunotherapy (RIT) is highly effective for relapsed or refractory indolent B-cell non-Hodgkin’s lymphoma (B-NHL) pretreated with rituximab-containing chemotherapy (R-chemo): Japanese Multicenter Phase II Study. Blood 2006; 108: abstr. 783a.
 • 15. Witzig T.E., White C.A., Wiseman G.A. i wsp.: Phase I/II trial of IDEC-Y2B8 radioimmunotherapy for treatment of relapsed or refractory CD20+ B-cell non-Hodgkin’s lymphoma. J. Clin. Oncol. 1999; 17: 3793-3803.
 • 16. Witzig T.E., Gordon L.I., Cabanillas F. i wsp.: Randomized controlled trial of yttrium-90-labeled ibritumomab tiuxetan radioimmunotherapy versus rituximab immunotherapy for patients with relapsed or refractory low-grade, follicular, or transformed B-cell non-Hodgkin’s lymphoma. J. Clin. Oncol. 2002; 20: 2453-2463.
 • 17. Wiseman G.A., Gordon L.I., Multani P.S. i wsp.: Ibritumomab tiuxetan radioimmunotherapy for patients with relapsed or refractory non-Hodgkin lymphoma and mild thrombocytopenia: a phase II multicenter trial. Blood 2002; 99: 4336-4342.
 • 18. Shimoni A., Zwas S.T., Oksman Y. i wsp.: Yttrium-90-ibritumomab tiuxetan (Zevalin) combined with high-dose BEAM chemotherapy and autologous stem cell transplantation for chemo-refractory aggressive non-Hodgkin’s lymphoma. Exp. Hematol. 2007; 35: 534-540.
 • 19. Devizzi L., Guidetti A., Tarella C. i wsp.: High-dose yttrium- 90-ibritumomab tiuxetan with tandem stem-cell reinfusion: an outpatient preparative regimen for autologous hematopoietic cell transplantation. J. Clin. Oncol. 2008; 26: 5175-5182.
 • 20. Shimoni A., Zwas S.T., Oksman Y. i wsp.: Ibritumomab tiuxetan (Zevalin) combined with reduced-intensity conditioning and allogeneic stem-cell transplantation (SCT) in patients with chemorefractory non-Hodgkin’s lymphoma. Bone Marrow Transplant. 2008; 41: 355-361.
 • 21. Gisselbrecht C., Bethge W., Duarte R.F. i wsp.: Current status and future perspectives for yttrium-90 (90Y)-ibritumomab tiuxetan in stem cell transplantation for non-Hodgkin’s lymphoma. Bone Marrow Transplant. 2007; 40: 1007-1017.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2b5ee89a-777d-45ca-80e0-8043a6179744
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.