Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2012 | 13 | 3 | 20

Article title

Safety of „pain exposure” physical therapy in patients with complex regional pain syndrome type 1

Title variants

PL
Bezpieczeństwo fizjoterapii polegającej na narażeniu na ból u chorych na wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu 1

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Fizjoterapia polegająca na narażeniu na ból („pain exposure” physical therapy, PEPT) to nowa metoda leczenia chorych na wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu 1 (CRPS-1), która polega na programie ćwiczeń fizycznych o stopniowego zwiększanym obciążeniu i opanowywaniem zachowania polegającego na unikaniu bólu bez używania leków swoistych dla CRPS-1 i bez leków przeciwbólowych. Celem badania było przede wszystkim sprawdzenie, czy PEPT mogłaby być stosowana w bezpieczny sposób u chorych na CRPS-1. Po uzyskaniu świadomej zgody do badania włączono 20 kolejnych chorych na CRPS-1. Rozpoznanie CRPS-1 było ustalane na podstawie kryteriów diagnostycznych Bruehl i Harden/IASP. CRPS-1 rozpoznawano po 3-18 miesiącach od pierwotnego zdarzenia (urazu). W układzie wielokrotnej obserwacji poszczególnych przypadków (w punkcie początkowym, podczas leczenia i w okresie obserwacji) dokonano wielokrotnych pomiarów w punkcie początkowym i w okresie obserwacji w celu oceny zmian nasilenia objawów i dolegliwości CRPS i parametrów czynnościowych. W okresie obserwacji stwierdzono istotną poprawę w porównaniu z punktem początkowym w nasileniu bólu we wzrokowej skali analogowej (57%), intensywności bólu (48%), sile mięśni (52%), niesprawności ramienia, barku lub ręki (36%), szybkości chodzenia na odcinku 10 metrów (29%), wskaźnika niesprawności wynikającej z bólu (60%), kinezjofobii (18%) oraz w częściach kwestionariusza SF-36 dotyczących odczuwanej zmiany stanu zdrowia (269%). Trzech pacjentów wykazywało początkowo zwiększone nasilenie objawów wegetatywnych, ale jednocześnie poprawę w zakresie wszystkich pozostałych parametrów CRPS; stwierdzono u nich dobrą poprawę czynnościową w okresie obserwacji. Wnioskujemy, że PEPT jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia chorych na CRPS-1.
EN
„Pain exposure” physical therapy (PEPT) is a new treatment for patients with complex regional pain syndrome type 1 (CRPS-1) that consists of a progressive-loading exercise program and management of painavoidance behavior without the use of specific CRPS-1 medication or analgesics. The aim of this study was to investigate primarily whether PEPT could be applied safely in patients with CRPS-1. Twenty patients with CRPS-1 were consecutively enrolled in the study after giving informed consent. The diagnosis of CRPS-1 was defined using the Bruehl and Harden/IASP diagnostic criteria. CRPS-1 was diagnosed between 3 and 18 months after the inciting event (trauma). According to a multiple single-case design (baseline [A1], treatment [B], follow-up [A2]), multiple baseline and follow-up measurements were performed to evaluate changes in CRPS signs and symptoms and to assess functional parameters. When comparing the baseline with the follow-up phase, patients improved significantly with respect to pain on the visual analogue scale (57%), pain intensity (48%), muscle strength (52%), arm/shoulder/hand disability (36%), 10-meter walking speed (29%), pain disability index (60%), kinesiophobia (18%), and the domains of perceived health change in the SF-36 survey (269%). Three patients initially showed increased vegetative signs but improved in all other CRPS parameters and showed good functional recovery at follow-up. We conclude that PEPT is a safe and effective treatment for patients with CRPS-1.

Discipline

Journal

Year

Volume

13

Issue

3

Pages

20

Physical description

Contributors

  • Department of Rehabilitation, Nijmegen Centre of Evidence Based Practice, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands
  • Scientific Institute for Quality of Healthcare, Nijmegen Centre of Evidence Based Practice, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands
  • Department of Surgery, Nijmegen Centre of Evidence Based Practice, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands
author
  • Department of Orthopedic Surgery, Nijmegen Centre of Evidence Based Practice, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands
  • Department of Anesthesiology, Pain and Palliative Medicine, Nijmegen Centre of Evidence Based Practice, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands
  • Scientific Institute for Quality of Healthcare, Nijmegen Centre of Evidence Based Practice, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands
  • Department of Surgery, Nijmegen Centre of Evidence Based Practice, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-2b0f3493-ea98-4249-8bbf-4b30a71a374d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.