PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 69 | 123–128
Article title

Wrist ultrasound examination – scanning technique and ultrasound anatomy. Part 2: Ventral wrist

Content
Title variants
PL
Badanie ultrasonograficzne nadgarstka – technika badania oraz anatomia ultrasonograficzna. Część II. Strona dłoniowa nadgarstka
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ultrasound imaging of the musculoskeletal system is an important element of the diagnostic and therapeutic protocol. Clinical decisions, including those regarding surgical procedures, are often based solely on ultrasound imaging. However, detailed knowledge on the anatomy and a correct scanning technique are crucial for an accurate diagnosis. Modern ultrasonographic equipment allows obtaining detailed anatomical images of muscle tendons, ligaments, nerves and vessels of the carpal area. Ventral wrist ultrasound is one of the most common diagnostic procedures in patients with suspected carpal tunnel syndrome. Ventral wrist evaluation is also often performed in patients with wrist pain of unclear etiology, rheumatic diseases, wrist injuries or symptoms of ulnar neuropathy. The aim of this paper is to present ultrasound images with corresponding anatomical schemes. The technique of ultrasound examination of the ventral wrist along with practical guidance to help obtain highly diagnostic images is also discussed. The present paper is the second part of an article devoted to ultrasound anatomy and wrist ultrasound technique – the part discussing the dorsal side of the wrist was published in the Journal of Ultrasonography, Vol. 15, No 61. The following anatomical structures should be visualized during an ultrasound examination of the ventral wrist, both in the carpal tunnel as well as proximally and distally to it: four flexor digitorum superficialis tendons, four flexor digitorum profundus tendons, flexor pollicis longus, flexor carpi radialis tendon, median nerve and flexor retinaculum; in the carpal tunnel as well as proximally and distally to it: the ulnar nerve, ulnar artery and veins; the tendon of the flexor carpi ulnaris muscle; carpal joints.
PL
Badanie ultrasonograficzne układu mięśniowo-szkieletowego jest ważnym elementem protokołu diagnostyczno-terapeutycznego. Decyzje kliniczne, w tym o wykonaniu zabiegu chirurgicznego, niejednokrotnie oparte są jedynie na badaniu ultrasonograficznym. Postawienie prawidłowego rozpoznania wymaga jednak szczegółowej znajomości anatomii oraz poprawnej techniki badania. Nowoczesne aparaty ultrasonograficzne pozwalają uzyskać szczegółowe obrazy anatomiczne ścięgien mięśni, więzadeł, nerwów i naczyń okolicy nadgarstka. Badanie ultrasonograficzne dłoniowej strony nadgarstka jest jednym z najczęstszych badań wykonywanych w diagnostyce pacjentów z podejrzeniem zespołu cieśni kanału nadgarstka. Poza tym ocenę strony dłoniowej nadgarstka przeprowadza się często u osób z bólem nadgarstka o niejasnej etiologii, z chorobami reumatycznymi czy zmianami pourazowymi nadgarstka albo z objawami neuropatii nerwu łokciowego. Celem tego opracowania jest zaprezentowanie obrazów ultrasonograficznych oraz korespondujących z nimi schematów anatomicznych. Omówiono technikę badania ultrasonograficznego dłoniowej części nadgarstka wraz z praktycznymi wskazówkami ułatwiającymi uzyskanie wysoce diagnostycznych obrazów. Niniejsza praca jest drugą częścią publikacji poświęconej anatomii ultrasonograficznej i technice badania nadgarstka – część o stronie grzbietowej nadgarstka opublikowano w „Journal of Ultrasonography” Vol. 15, No. 61. W trakcie oceny strony dłoniowej nadgarstka należy uwidocznić struktury anatomiczne – w kanale nadgarstka oraz proksymalnie i dystalnie od niego: cztery ścięgna zginacza powierzchownego palców, cztery ścięgna zginacza głębokiego palców, ścięgno zginacza długiego kciuka, ścięgno mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka, nerw pośrodkowy i troczek zginaczy; w kanale Guyona proksymalnie i dystalnie od niego: nerw łokciowy, tętnica i żyły łokciowe; ścięgno mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka; stawy nadgarstka. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-17-no-69
Keywords
Discipline
Year
Volume
17
Issue
69
Pages
123–128
Physical description
Contributors
 • Department of General and Pediatric Radiology, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
 • Department of General and Pediatric Radiology, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
 • Department of General and Pediatric Radiology, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
 • Department of Normal Anatomy, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
author
 • Department of General and Pediatric Radiology, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
 • Department of General and Pediatric Radiology, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
References
 • 1. Han HY, Kim HM, Park SY, Kim MW, Kim JM, Jang DH: Clinical findings of asymptomatic carpal tunnel syndrome in patients with diabetes mellitus. Ann Rehabil Med 2016; 40: 489–495.
 • 2. Kasundra GM, Sood I, Bhargava AN, Bhushan B, Rana K, Jangid H et al.: Carpal tunnel syndrome: Analyzing efficacy and utility of clinical tests and various diagnostic modalities. J Neurosci Rural Pract 2015; 6: 504–510.
 • 3. Dębek A, Czyrny Z, Nowicki P: Sonography of pathological changes in the hand. J Ultrason 2014; 14: 74–99.
 • 4. Olchowy C, Łasecki M, Zaleska-Dorobisz U: Wrist ultrasound examination – scanning technique and ultrasound anatomy. Part 1: Dorsal wrist. J Ultrason 2015; 15: 172–188.
 • 5. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasound of the Musculoskeletal System. Springer Google Scholar, Berlin – Heidelberg – New York 2007.
 • 6. Botchu R, Khan A, Jeyapalan K: Pictorial essay: Role of ultrasound in failed carpal tunnel decompression. Indian Journal Radiol Imaging 2012; 22: 31–34.
 • 7. Poisel S: Ursprung und Verlauf des R. muscularis des Nervus digitalis palmaris communis I (N. medianus). Chir Praxis 1974; 18: 471–474.
 • 8. Kowalska B, Sudoł-Szopińska I: Ultrasound assessment on selected peripheral nerve pathologies. Part I: Entrapment neuropathies of the upper limb – excluding carpal tunnel syndrome. J Ultrason 2012; 12: 307–318.
 • 9. Kapuścińska K, Urbanik A: High-frequency ultrasound in carpal tunnel syndrome: assessment of patient eligibility for surgical treatment. J Ultrason 2015; 15: 283–291.
 • 10. Kowalska B, Sudoł-Szopińska I: Ultrasound assessment of selected peripheral nerve pathologies. Part III: Injuries and postoperative evaluation. J Ultrason 2013; 13: 82–92.
 • 11. Teh J, Whiteley G: MRI of soft tissue masses of the hand and wrist. Br J Radiol 2014; 80: 47–63.
 • 12. Zaniewicz-Kaniewska K, Sudoł-Szopińska I: Usefulness of sonography in the diagnosis of rheumatoid hand. J Ultrason 2013; 13: 329–336.
 • 13. Wong DC, Wansaicheong GK, Tsou IY: Ultrasonography of the hand and wrist. Singapore Med J 2009; 50: 219–225.
 • 14. Kowalska B, Sudoł-Szopińska I: Normal and sonographic anatomy of selected peripheral nerves. Part II: Peripheral nerves of the upper limb. Journal of Ultrasonography 2012; 12: 131–147.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2b0be827-d26c-44a0-a87a-13cc08af61e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.