PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 10 | 1 | 46-60
Article title

Zastosowanie monoklonalnych przeciwciał w ginekologii onkologicznej. Część II

Content
Title variants
EN
Monoclonal antibodies in oncologic gynecology. Part II
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Milstein and Köhler’s discovery of monoclonal antibodies has resulted in their widespread use in various fields of medicine. Monoclonal antibodies constitute a separate group of drugs that do not behave as either classic cytostatics or inhibitors of particular components of intracellular signaling pathways. Monoclonal antibodies are essentially highly specific biological agents able to block a particular receptor by showing a higher affinity for that receptor than its natural ligand. This property has been exploited in order to design monoclonal antibodies that block the receptors of the EGFR family and in order to develop drugs that block the receptors needed for the transmission of the signal controlling the activity of the host immune system. The next step in increasing the clinical use of monoclonal antibodies is the creation of hybrid drugs. The base for this kind of drug is an active substance with strong cytotoxic properties for which the monoclonal antibody serves as a carrier. While in the first part of this paper we reviewed the current literature on the use of monoclonal antibodies in oncologic gynecology, in this second part, we discuss monoclonal antibodies that block the molecular mechanisms involved in the regulation of the response of the immune system and signal the pathway associated with the EGFR receptor. We ask whether the time has not arrived when oncologic gynecology, like hemato-oncology, can no longer function without monoclonal antibodies.
PL
Odkrycie Milsteina i Köhlera doprowadziło do powszechnego zastosowania monoklonalnych przeciwciał w różnych dziedzinach medycyny. Monoklonalne przeciwciała stanowią odrębną grupę leków – nie są to klasyczne cytostatyki czy też leki z rodzaju inhibitorów poszczególnych składowych wewnątrzkomórkowego sygnałowania. Monoklonalne przeciwciała to przede wszystkim czynnik biologiczny o wysokiej specyficzności, który w związku z tym może zablokować konkretny receptor, wykazując większe powinowactwo do danego receptora niż jego naturalne ligandy. Właściwość tę wykorzystano, projektując monoklonalne przeciwciała blokujące receptory z rodziny EGFR, ale także leki blokujące receptory ważne dla przekazywania sygnałów regulujących aktywność układu odpornościowego gospodarza. Kolejnym krokiem w coraz szerszym zastosowaniu monoklonalnych przeciwciał jest stworzenie leków hybrydowych. Podstawę takiej terapii stanowi substancja czynna, która wykazuje silne właściwości cytotoksyczne, a jej nośnikiem jest monoklonalne przeciwciało. Dokonaliśmy przeglądu aktualnego piśmiennictwa w zakresie zastosowania monoklonalnych przeciwciał w ginekologii onkologicznej. W drugiej części manuskryptu zostały omówione monoklonalne przeciwciała blokujące mechanizmy molekularne związane z regulacją odpowiedzi układu odpornościowego oraz szlakiem sygnałowania związanym z receptorem EGFR. Chodziło o uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy nadszedł już czas, w którym ginekologia onkologiczna, tak jak hematoonkologia, nie może dalej funkcjonować bez monoklonalnych przeciwciał.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
46-60
Physical description
Contributors
 • Dr hab. n. med. Łukasz Wicherek, prof. UMK, Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, tel.: 52 374 33 99, 52 374 38 74 . Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK
 • Oddział Teleradioterapii Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK. Oddział Chemioterapii Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK. Oddział Chemioterapii Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Ambulatorium Laryngologiczne Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK
 • Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK. Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK. Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK. Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
References
 • 1. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. (red.): Immu- nologia. Wyd. 5, PWN, Warszawa 2010.
 • 2. Gavalas N.G., Karadimou A., Dimopoulos M.A., Bamias A.: Immune response in ovarian cancer: how is the immune sys- tem involved in prognosis and therapy: potential for treatment utilization. Clin. Dev. Immunol. 2010; 2010: 791603.
 • 3. Gershon R.K., Kondo K.: Cell interactions in the induction of tolerance: the role of thymic lymphocytes. Immunology 1970; 18: 723-737.
 • 4. Liu B., Nash J., Runowicz C. i wsp.: Ovarian cancer immuno- therapy: opportunities, progresses and challenges. J. Hematol. Oncol. 2010; 3: 7.
 • 5. Martin K., Ricciardelli C., Hoffmann P., Oehler M.K.: Explor- ing the immunoproteome for ovarian cancer biomarker discov- ery. Int. J. Mol. Sci. 2011; 12: 410-428.
 • 6. Basta P., Gałązka K., Stasienko E. i wsp.: Analiza immunore- aktywności antygenów B7H4 i HLA-G w ognisku wznowy raka jajnika i jego mikrośrodowisku. Curr. Gynecol. Oncol. 2011; 9: 9-17.
 • 7. Wiśniewski M., Koper K., Łukaszewska E. i wsp.: Zmiany w populacji limfocytów Treg podczas chemioterapii u chorych na raka jajnika. Curr. Gynecol. Oncol. 2011; 9: 139-146.
 • 8. Braly P., Nicodemus C.F., Chu C. i wsp.: The immune adjuvant properties of front-line carboplatin-paclitaxel: a randomized phase 2 study of alternative schedules of intravenous oregov- omab chemoimmunotherapy in advanced ovarian cancer. J. Immunother. 2009; 32: 54-65.
 • 9. Mabuchi S., Kimura T.: Treatment of ovarian cancer by mono- clonal antibodies. Discov. Med. 2010; 9: 197-203.
 • 10. Mabuchi S., Terai Y., Morishige K. i wsp.: Maintenance treat- ment with bevacizumab prolongs survival in an in vivo ovarian cancer model. Clin. Cancer Res. 2008; 14: 7781-7789.
 • 11. Nimeiri H.S., Oza A.M., Morgan R.J. i wsp.; Chicago Phase II Consortium; PMH Phase II Consortium; California Phase II Consortium: Efficacy and safety of bevacizumab plus erlotinib for patients with recurrent ovarian, primary peritoneal, and fal- lopian tube cancer: a trial of the Chicago, PMH, and Califor- nia Phase II Consortia. Gynecol. Oncol. 2008; 110: 49-55.
 • 12. Reinartz S., Köhler S., Schlebusch H. i wsp.: Vaccination of patients with advanced ovarian carcinoma with the anti-idiotype ACA125: immunological response and survival (phase Ib/II). Clin. Cancer Res. 2004; 10: 1580-1587.
 • 13. Hennessy B.T., Coleman R.L., Markman M.: Ovarian cancer. Lancet 2009; 374: 1371-1382.
 • 14. Pliarchopoulou K., Pectasides D.: Epithelial ovarian cancer: focus on targeted therapy. Crit. Rev. Oncol. Hematol. 2011; 79: 17-23.
 • 15. Makhija S., Amler L.C., Glenn D. i wsp.: Clinical activity of gemcitabine plus pertuzumab in platinum-resistant ovarian cancer, fallopian tube cancer, or primary peritoneal cancer. J. Clin. Oncol. 2010; 28: 1215-1223.
 • 16. Bookman M.A., Darcy K.M., Clarke-Pearson D. i wsp.: Evalua- tion of monoclonal humanized anti-HER2 antibody, trastuzum- ab, in patients with recurrent or refractory ovarian or primary peritoneal carcinoma with overexpression of HER2: a phase II trial of the Gynecologic Oncology Group. J. Clin. Oncol. 2003; 21: 283-290.
 • 17. Fleming G.F., Sill M.W., Darcy K.M. i wsp.: Phase II trial of tras- tuzumab in women with advanced or recurrent, HER2-positive endometrial carcinoma: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol. Oncol. 2010; 116: 15-20.
 • 18. Van Cutsem E., Köhne C.H., Láng I. i wsp.: Cetuximab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin as first-line treatment for metastatic colorectal cancer: updated analysis of overall survival according to tumor KRAS and BRAF mutation status. J. Clin. Oncol. 2011; 29: 2011-2019.
 • 19. Karam A., Berek J.S., Stenson A. i wsp.: HER-2/neu targeting for recurrent vulvar Paget’s disease A case report and literature review. Gynecol. Oncol. 2008; 111: 568-571.
 • 20. Schilder R.J., Pathak H.B., Lokshin A.E. i wsp.: Phase II trial of single agent cetuximab in patients with persistent or recur- rent epithelial ovarian or primary peritoneal carcinoma with the potential for dose escalation to rash. Gynecol. Oncol. 2009; 113: 21-27.
 • 21. Konner J., Schilder R.J., DeRosa F.A. i wsp.: A phase II study of cetuximab/paclitaxel/carboplatin for the initial treatment of advanced-stage ovarian, primary peritoneal, or fallopian tube cancer. Gynecol. Oncol. 2008; 110: 140-145.
 • 22. Wittinger M., Vanhara P., El-Gazzar A. i wsp.: hVps37A status affects prognosis and cetuximab sensitivity in ovarian cancer. Clin. Cancer Res. 2011; 17: 7816-7827.
 • 23. Bijman M.N., van Berkel M.P., Kok M. i wsp.: Inhibition of functional HER family members increases the sensitivity to docetaxel in human ovarian cancer cell lines. Anticancer Drugs 2009; 20: 450-460.
 • 24. Farley J., Sill M.W., Birrer M. i wsp.: Phase II study of cisplatin plus cetuximab in advanced, recurrent, and previously treated cancers of the cervix and evaluation of epidermal growth factor receptor immunohistochemical expression: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol. Oncol. 2011; 121: 303-308.
 • 25. Daniels T.R., Leuchter R.K., Quintero R. i wsp.: Targeting HER2/neu with a fully human IgE to harness the allergic reac- tion against cancer cells. Cancer Immunol. Immunother. 2011 [Epub ahead of print].
 • 26. Seiden M.V., Burris H.A., Matulonis U. i wsp.: A phase II trial of EMD72000 (matuzumab), a humanized anti-EGFR mono- clonal antibody, in patients with platinum-resistant ovarian and primary peritoneal malignancies. Gynecol. Oncol. 2007; 104: 727-731.
 • 27. Chambers S.K., Clouser M.C., Baker A.F. i wsp.: Overexpres- sion of tumor vascular endothelial growth factor A may por- tend an increased likelihood of progression in a phase II trial of bevacizumab and erlotinib in resistant ovarian cancer. Clin. Cancer Res. 2010; 16: 5320-5328.
 • 28. Wilken J.A., Maihle N.J.: Primary trastuzumab resistance: new tricks for an old drug. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2010; 1210: 53-65.
 • 29. Spencer S.L., Gaudet S., Albeck J.G. i wsp.: Non-genetic ori- gins of cell-to-cell variability in TRAIL-induced apoptosis. Nature 2009; 459: 428-432.
 • 30. Jelovac D., Armstrong D.K.: Recent progress in the diagnosis and treatment of ovarian cancer. CA Cancer J. Clin. 2011; 61: 183-203.
 • 31. Kalli K.R., Oberg A.L., Keeney G.L. i wsp.: Folate receptor alpha as a tumor target in epithelial ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 2008; 108: 619-626.
 • 32. Armstrong D.K., Bicher A., Coleman R.L. i wsp.: Exploratory phase II efficacy study of MORAb-003, a monoclonal anti- body against folate receptor alpha, in platinum-sensitive ovar- ian cancer in first relapse. Abstract. Program of Abstracts of the 44th American Society of Clinical Oncology Annual Meet- ing: May 30-June 3, 2008; Chicago, Il. Abstract 5500.
 • 33. Kandalaft L.E., Powell D.J. Jr, Singh N., Coukos G.: Immuno- therapy for ovarian cancer: what’s next? J. Clin. Oncol. 2011; 29: 925-933.
 • 34. Sabbatini P., Berek J.S., Casado A. i wsp.: Abagovomab main- tenance therapy in patients with epithelial ovarian cancer after complete response (CR) post-first-line chemotherapy (FLCT): preliminary results of the randomized, double-blind, placebo- controlled, multicenter MIMOSA trial. J. Clin. Oncol. 2010; 28, abstract 5036.
 • 35. Sabbatini P., Dupont J., Aghajanian C. i wsp.: Phase I study of abagovomab in patients with epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer. Clin. Cancer Res. 2006; 12: 5503-5510.
 • 36. Sabbatini P., Odunsi K.: Immunologic approaches to ovarian cancer treatment. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 2884-2893.
 • 37. Foss F.: Clinical experience with denileukin diftitox (ONTAK). Semin. Oncol. 2006; 33 (supl. 3): S11-S16.
 • 38. Foss F.M.: DAB(389)IL-2 (denileukin diftitox, ONTAK): a new fusion protein technology. Clin. Lymphoma 2000; 1 supl. 1: S27-S31.
 • 39. Prince H.M., Duvic M., Martin A. i wsp.: Phase III placebo- controlled trial of denileukin diftitox for patients with cutane- ous T-cell lymphoma. J. Clin. Oncol. 2010; 28: 1870-1877.
 • 40. Sakaguchi S., Powrie F.: Emerging challenges in regulatory T cell function and biology. Science 2007; 317: 627-629.
 • 41. Barnett B., Kryczek I., Cheng P. i wsp.: Regulatory T cells in ovar- ian cancer: biology and therapeutic potential. Am. J. Reprod. Immunol. 2005; 54: 369-377.
 • 42. Kryczek I., Liu R., Wang G. i wsp.: FOXP3 defines regulatory T cells in human tumor and autoimmune disease. Cancer Res. 2009; 69: 3995-4000.
 • 43. Kryczek I., Zou L., Rodriguez P. i wsp.: B7-H4 expression iden- tifies a novel suppressive macrophage population in human ovarian carcinoma. J. Exp. Med. 2006; 203: 871-881.
 • 44. Curiel T.J., Coukos G., Zou L. i wsp.: Specific recruitment of regulatory T cells in ovarian carcinoma fosters immune privilege and predicts reduced survival. Nat. Med. 2004; 10: 942-949.
 • 45. Dannull J., Su Z., Rizzieri D. i wsp.: Enhancement of vaccine- mediated antitumor immunity in cancer patients after depletion of regulatory T cells. J. Clin. Invest. 2005; 115: 3623-3633.
 • 46. Mahnke K., Schönfeld K., Fondel S. i wsp.: Depletion of CD4+CD25+ human regulatory T cells in vivo: kinetics of Treg depletion and alterations in immune functions in vivo and in vitro. Int. J. Cancer 2007; 120: 2723-2733.
 • 47. Rasku M.A., Clem A.L., Telang S. i wsp.: Transient T cell depletion causes regression of melanoma metastases. J. Transl. Med. 2008; 6: 12.
 • 48. Telang S., Rasku M.A., Clem A.L. i wsp.: Phase II trial of the regulatory T cell-depleting agent, denileukin diftitox, in patients with unresectable stage IV melanoma. BMC Cancer 2011; 11: 515.
 • 49. Gritzapis A.D., Voutsas I.F., Baxevanis C.N.: Ontak reduces the immunosuppressive tumor environment and enhances suc- cessful therapeutic vaccination in HER-2/neu-tolerant mice. Cancer Immunol. Immunother. 2012; 61: 397-407.
 • 50. Govindan S.V., Goldenberg D.M.: New antibody conjugates in cancer therapy. ScientificWorldJournal 2010; 10: 2070-2089.
 • 51. Lewis Phillips G.D., Li G., Dugger D.L. i wsp.: Targeting HER2- positive breast cancer with trastuzumab-DM1, an antibody-cy- totoxic drug conjugate. Cancer Res. 2008; 68: 9280-9290.
 • 52. Burris H.A. 3rd, Rugo H.S., Vukelja S.J. i wsp.: Phase II study of the antibody drug conjugate trastuzumab-DM1 for the treat- ment of human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)- positive breast cancer after prior HER2-directed therapy. J. Clin. Oncol. 2011; 29: 398-405.
 • 53. Perez E., Dirix L., Kocsis J. i wsp.: Efficacy and safety of tras- tuzumab-DM1 versus trastuzumab plus docetaxel in HER2- positive metastatic breast cancer patients with no prior chemo- therapy for metastatic disease: preliminary results of a randomized, multicenter, open-label phase 2 study (TDM4). ESMO 2010 LBA3.
 • 54. LoRusso P.M., Weiss D., Guardino E. i wsp.: Trastuzumab emtansine: a unique antibody-drug conjugate in development for human epidermal growth factor receptor 2-positive cancer. Clin. Cancer Res. 2011; 17: 6437-6447.
 • 55. Berek J.S., Taylor P.T., Gordon A. i wsp.: Randomized, place- bo-controlled study of oregovomab for consolidation of clini- cal remission in patients with advanced ovarian cancer. J. Clin. Oncol. 2004; 22: 3507-3516.
 • 56. Berek J., Taylor P., McGuire W. i wsp.: Oregovomab mainte- nance monoimmunotherapy does not improve outcomes in advanced ovarian cancer. J. Clin. Oncol. 2009; 27: 418-425.
 • 57. Gordon M.S., Margolin K., Talpaz M. i wsp.: Phase I safety and pharmacokinetic study of recombinant human anti-vascu- lar endothelial growth factor in patients with advanced cancer. J. Clin. Oncol. 2001; 19: 843-850.
 • 58. Grisham R.N., Berek J., Pfisterer J., Sabbatini P.: Abagov- omab: an anti-idiotypic CA-125 targeted immunotherapeutic agent for ovarian cancer. Immunotherapy 2011; 3: 153-162.
 • 59. Schlebusch H., Wagner U., Grünn U., Schultes B.: A monoclo- nal antiidiotypic antibody ACA 125 mimicking the tumor-as- sociated antigen CA 125 for immunotherapy of ovarian cancer. Hybridoma 1995; 14: 167-174.
 • 60. Pfisterer J., du Bois A., Sehouli J. i wsp.: The anti-idiotypic antibody abagovomab in patients with recurrent ovarian can- cer. A phase I trial of the AGO-OVAR. Ann. Oncol. 2006; 17: 1568-1577.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2b0478be-4715-4faa-87fd-e56812b2ad37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.