PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 19 | 2 | 55-62
Article title

Ryzyko zdrowotne wynikające z narażenia na bioaerozol w placówkach ochrony zdrowia

Content
Title variants
EN
The health risk due to exposure to bioaerosol occurring in health care institutions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Osoby pracujące w placówkach ochrony zdrowia stanowią grupę szczególnie narażoną na szereg czynników niebezpiecznych i uciążliwych, a głównymi czynnikami ryzyka są czynniki biologiczne. Do zakażenia może dojść drogą krwiopochodną, jednak ograniczenie ryzyka jest tutaj możliwe poprzez zastosowanie barier mechanicznych. W przypadku przedostawania się drobnoustrojów do powietrza i tworzeniu się bioaerozolu metody prewencji są nieco bardziej utrudnione, a problem dotyczy większej liczby pracowników oraz pozostałych osób korzystających z placówek ochrony zdrowia. Bioaerozol wnika do organizmu człowieka przez układ oddechowy, a w jego skład wchodzą głównie bakterie, grzyby, wirusy oraz inne substancje organiczne, które mogą powodować szereg niekorzystnych zjawisk zdrowotnych.
EN
Health care workers employed in health care institutions are a population particularly exposed to a number of dangerous and burdensome factors, and the main risk factors are biological factors. Infections at the workplace can be transferred by blood but the use of mechanical barriers could potentially reduce the risk. When microorganisms are present in the air and create a bioaerosol, prevention methods are more difficult, and the problem relates to a larger number of employees and other people using health care facilities. Bioaerosol enters the human body through the respiratory system and includes mainly bacteria, fungi, viruses and other organic substances which can cause negative health outcomes.
Contributors
author
  • Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
  • Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
  • Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Studium Doktoranckie Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  • Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2acb7295-939a-4d5e-a61e-2b2e9c614b81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.