PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 4 | 4 | 240-244
Article title

Praktyczne aspekty szczepień ochronnych u dzieci

Content
Title variants
EN
Practical aspects of prophylactic immunization in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper discusses practical aspects of prophylactic vaccinations in Poland. Special attention was put to vaccination suitability, selection of vaccines, schedule and application methods. Active immunization in children is performed in accordance with national prophylactic immunization program, in case of epidemiological threats, additionally special vaccination actions are performed in high risk groups. Before every vaccination appropriate medical qualification should be carried out, including history, physical examination, evaluation of potential post-vaccination risks, recommendations and indications. The usage of 10-point screening pre-vaccination “Questionnaire in children and adolescents” is highly recommended. Appropriate time intervals between living vaccines applications or subsequent doses of the same vaccines should be observed. In case of repeated injections in children it is also vital to relieve pain by breast-feeing or sucrose solution during vaccine application. Local anaesthetics or painkillers can also be applied. It can be problematic for a doctor to recommend vaccinations for children suffering from allergies. It should be pointed out that only anaphylaxis to vaccine antigens or other parts of vaccine is an absolute contraindication against its usage. Children with chronic diseases should be immunized during remission periods and receive a wider than obligatory range of vaccines.
PL
W pracy omówiono aspekty praktyczne dotyczące zasad wykonywania szczepień ochronnych w Polsce. Zwrócono uwagę na prawidłowe przeprowadzanie kwalifikacji do szczepień, odpowiedni dobór szczepionek, schemat i technikę ich podawania. Uodpornienie czynne przeciwko chorobom zakaźnym u dzieci i młodzieży jest wykonywane według narodowych programów szczepień ochronnych, a w przypadku zagrożeń epidemicznych dodatkowo przeprowadzane są szczepienia akcyjne w grupach wysokiego ryzyka. Przed każdym szczepieniem należy przeprowadzić odpowiednią kwalifikację lekarską, uwzględniającą wywiad, badanie fizykalne, ocenę ryzyka ewentualnych odczynów poszczepiennych lub wskazań do szczepień zalecanych. Bardzo pomocny w uzyskaniu wywiadu przed szczepieniem i w jego interpretacji jest 10-punktowy „Kwestionariusz wywiadu przesiewowego przed szczepieniami dzieci i młodzieży”. Należy ściśle przestrzegać wieku, w którym realizuje się szczepienia, oraz odstępów czasowych pomiędzy szczepionkami żywymi lub kolejnymi dawkami tej samej szczepionki. Wykonywanie wielokrotnych iniekcji podczas realizacji szczepień wymaga stosowania różnych sposobów eliminacji doznawanego przez dziecko bólu. Należą do nich m.in.: karmienie piersią podczas szczepienia, podawanie roztworu sacharozy, stosowanie preparatów miejscowo znieczulających skórę lub środków przeciwbólowych. Pewne problemy w kwalifikacji do szczepień ochronnych stwarzają lekarzowi dzieci z chorobami alergicznymi. Należy podkreślić, że tylko uczulenie w stopniu anafilaksji na antygeny szczepionkowe czy inne składowe szczepionki jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do jej stosowania. Dzieci z chorobami przewlekłymi powinny być szczepione w okresach remisji choroby i otrzymywać dodatkowo szerszy niż obowiązkowy zakres szczepień.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
240-244
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina D. Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina D. Piotrowska-Jastrzębska
References
 • 1. Magdzik W: Zakres i organizacja szczepień. W: Magdzik W, Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. (red.): Wakcynologia. wyd. II, α-medica press, Bielsko-Biała 2007: 133-138.
 • 2. Bernatowska E.: Ogólne zasady wykonywania szczepień ochronnych. w: Magdzik W, Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. (red.): Wakcynologia. wyd. II, α-medica press, Bielsko-Biała 2007: 88-94.
 • 3. Ehrenfeld E., Glass R.I., Agol VI. i wsp.: Immunisation against poliomyelitis: moving forward. Lancet 2008; 371: 1385-1387.
 • 4. Gonera E., Magdzik W: Szczepienia ochronne w Polsce - kalendarze i programy szczepień ochronnych. W: Magdzik W, Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. (red.): Wakcynologia. Wyd. II, α-medica press, Bielsko-Biała 2007: 215-231.
 • 5. Pickering L.K., Baker C.J., Long S.S., McMillan JA. (red.): Red Book: 2006 Report of the Committee on Infectious Diseases. Wyd. 27, American Academy of Pediatrics, Elk Grove Village, IL 2006.
 • 6. Kroger A.T, Atkinson WL., Marcuse E.K., Pickering L.K.; Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Centers for Disease Control and Prevention (CDC): General recommendations on immunization: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm. Rep. 2006; 55: 1-48.
 • 7. Schechter N.L., Zempsky W.T., Cohen L.L. i wsp.: Pain reduction during pediatric immunizations: evidence-based review and recommendations. Pediatrics 2007; 119: e1184-e1198.
 • 8. Reis E.C., Roth E.K., Syphan J.L. i wsp.: Effective pain reduction for multiple immunization injections in young infants. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2003; 157: 1115-1120.
 • 9. Ipp M., Taddio A., Sam J. i wsp.: Vaccine-related pain: randomised controlled trial of two injection techniques. Arch. Dis. Child. 2007; 92: 1105-1108.
 • 10. Diggle L., Deeks J.J., Pollard A.J.: Effect of needle size on immunogenicity and reactogenicity of vaccines in infants: randomised controlled trial. BMJ 2006; 333: 571-574.
 • 11. Wysocki J., Czajka H. Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach. Wyd. II, Help-Med, Kraków 2008.
 • 12. Piotrowska-Jastrzębska J.: Szczepienia dzieci z alergią. W: W: Magdzik W, Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. (red.): Wakcynologia. Wyd. II, α-medica press, Bielsko-Biała 2007: 156-161.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2a6c4e1b-ff9a-4342-8121-007ee9400455
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.