PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 5 | 3 | 140-150
Article title

Nawrotowy platynowrażliwy i platynooporny nabłonkowy zaawansowany rak jajnika

Content
Title variants
EN
Recurrent platinum-resistant and platinum-sensitive advanced epithelial ovarian cancer: an update
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ovarian cancer continues to be the most lethal malignancy in women. Standard treatment in advanced ovarian cancer is primary optimal cytoreduction with extensive tumour excision combined with platinum- and taxanoid-based chemotherapy. The cornerstone of treatment is surgical reduction of tumour burden. Usually, surgical cytoreduction precedes or follows neoadjuvant therapy, i.e. after several courses of chemotherapy. The key issue in the treatment of ovarian cancer is correct determination of clinical stage of tumour. Nevertheless, still we lack reliable data based on metaanalyses, which might define optimal management of patients presenting with a recurrence of ovarian cancer. Recurrent ovarian cancer is a pathologic process or a chronic disease. We review results of clinical studies aiming at improvement of effectiveness while reducing toxicity of drugs used in systemic treatment of advanced epithelial ovarian cancer. Apart of well-known preparations, e.g. cisplatin, paclitaxel, topotecan and liposomal doxorubicin, great hopes are associated with novel compounds, e.g. gemcitabine, docetaxel, etoposide, irinotecan, vinorelbine and bevacizumab, particularly in platinum-resistant form of recurrent ovarian cancer. Further studies on novel therapeutic protocols focus on different management strategies, e.g. serial administration of drugs, or evaluation of effectiveness of a single drug used as monotherapy. Currently, the most important therapeutic aim is to improve survival of patients with recurrent ovarian cancer while preserving an acceptable quality of life.
PL
Rak jajnika jest nadal najbardziej śmiertelną chorobą nowotworową wśród kobiet. Leczeniem standardowym w przypadku zaawansowanego raka jajnika jest pierwotna optymalna cytoredukcja wraz z rozległym usunięciem guza uzupełniona o następczą chemioterapię składającą się z pochodnych platyny i taksonoidów. Zabieg chirurgiczny jest podstawową formą leczenia. Zwykle optymalny zabieg zostaje wykonany na początku lub po terapii neoadjuwantowej, tj. po kilku cyklach chemioterapii. Kluczowym aspektem chirurgii w raku jajnika jest zapewnienie odpowiedniej klasyfikacji według stadiów zaawansowania klinicznego nowotworu. Nadal brak wiarygodnych danych opartych na metaanalizach, które pomogłyby określić odpowiednie postępowanie kliniczne w przypadkach nawrotów raka jajnika. Nawracający rak jajnika jest procesem chorobowym, a raczej chorobą chroniczną. Przedstawiono w pracy wyniki badań klinicznych mających na celu poprawę skuteczności oraz zmniejszenie toksyczności leków wykorzystywanych w systemowym leczeniu zaawansowanego nabłonkowego raka jajnika. Obok dobrze znanych środków, takich jak cisplatyna, pakli-taksel, topotekan, liposomalna doksorubicyna, coraz większe nadzieje wiąże się z nowymi lekami, takimi jak gemcytabina, docetaksel, etopozyd, irynotekan, winorelbina i bewacizumab, szczególnie w platynoopornej postaci nawrotowego raka jajnika. Dalsze badania nad nowymi środkami skupiają się w innych strategiach postępowania, takich jak na przykład leki podawane seryjnie, bądź też oceniają skuteczność pojedynczej, izolowanej monoterapii. Obecnie najważniejszym celem terapii jest zwiększenie przeżywalności pacjentek z nawracającym rakiem jajnika z zachowaniem odpowiedniej jakości życia.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
140-150
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Bytom. Kierownik: dr hab. n. med. A. Olejek, prof. nadzw. ŚAM
 • Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Bytom, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom. Kierownik: dr hab. n. med. A. Olejek, prof. nadzw. SAM.tel. kom.: 0 501 237 355
References
 • 1. Lorusso D., Ferrandina G., Fanfani F. i wsp.: Investigational agents against platinum-resistant ovarian cancer. Expert Opin. Investig. Drugs 2007; 16: 325-336.
 • 2. Pfisterer J., Harter P, Canzler U. i wsp.; AGO Ovarian Committee; AGO Ovarian Cancer Study Group (AGO-OVAR): The role of surgery in recurrent ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 2005; 3 (supl. 15): 195-198.
 • 3. Vergote I., van Gorp T, Amant F. i wsp.: Neoadjuvant chemotherapy for ovarian cancer. Oncology 2005; 19: 1615-1622; omówienie 1623-1630.
 • 4. Wingo S.N., Knowles L.M., Carrick K.S. i wsp.: Retrospective cohort study of surgical staging for ovarian low malignant potential tumors. Am. J. Obstet. Gynecol. 2006; 194: e20-e22.
 • 5. du Bois A., Luck H.J., Meier W. i wsp.; Arbeitsgemein-schaft Gynakologische Onkologie Ovarian Cancer Study Group: A randomized clinical trial of cisplatin/paclitaxel versus carboplatin/paclitaxel as first-line treatment of ovarian cancer. J. Natl Cancer Inst. 2003; 95: 1320-1329.
 • 6. Neijt J.P., Engelholm S.A., Tuxen M.K. i wsp.: Exploratory phase III study of paclitaxel and cisplatin versus pacli-taxel and carboplatin in advanced ovarian cancer. J. Clin. Oncol. 2000; 18: 3084-3092.
 • 7. Bell J., Brady M.F., Young R.C. i wsp.: Randomized phase III trial of three versus six cycles of adjuvant carbo-platin and paclitaxel in early stage epithelial ovarian carcinoma: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol. Oncol. 2006; 102: 432-439.
 • 8. Rufian S., Munoz-Casares F.C., Briceno J. i wsp.: Radical surgery-peritonectomy and intraoperative intraperitoneal chemotherapy for the treatment of peritoneal carcinomatosis in recurrent or primary ovarian cancer. J. Surg. Oncol. 2006; 94: 316-324.
 • 9. Ozols R.F.: Challenges for chemotherapy in ovarian cancer. Ann. Oncol. 2006; 17 (supl. 5): v181-v187.
 • 10. Gadducci A., Sartori E., Landoni F. i wsp.: Relationship between time interval from primary surgery to the start of taxane-plus platinum-based chemotherapy and clinical outcome of patients with advanced epithelial ovarian cancer: results of a multicenter retrospective Italian study. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 751-758.
 • 11. Chiara S., Tognoni A., Pastrone I. i wsp.; GONO (Italian Gruppo Oncologico del Nord-Ovest): Topotecan and ifosfamide as salvage treatment in advanced ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 2004; 93: 474-478.
 • 12. Ferrandina G., Legge F., Salutari V. i wsp.: Impact of pattern of recurrence on clinical outcome of ovarian cancer patients: clinical considerations. Eur. J. Cancer 2006; 42: 2296-2302.
 • 13. Harter P., Bois A., Hahmann M. i wsp.; Arbeitsgemein-schaft Gynakologische Onkologie Ovarian Committee; AGO Ovarian Cancer Study Group: Surgery in recurrent ovarian cancer: the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie (AGO) DESKTOP OVAR trial. Ann. Surg. Oncol. 2006; 13: 1702-1710.
 • 14. Markman M.: New, expanded, and modified use of approved antineoplastic agents in ovarian cancer. Oncologist 2007; 12: 186-190.
 • 15. Juretzka M.M., Barakat R.R., Chi D.S. i wsp.: CA125 level as a predictor of progression-free survival and overall survival in ovarian cancer patients with surgically defined disease status prior to the initiation of intraperitoneal consolidation therapy. Gynecol. Oncol. 2007; 104: 176-180.
 • 16. Herzog T.J., Pothuri B.: Ovarian cancer: a focus on management of recurrent disease. Nat. Clin. Pract. Oncol. 2006; 3: 604-611.
 • 17. Rocconi R.P., Case A.S., Straughn J.M. Jr i wsp.: Role of chemotherapy for patients with recurrent platinum-resistant advanced epithelial ovarian cancer: a cost-effectiveness analysis. Cancer 2006; 107: 536-543.
 • 18. Ozols R.F.: Systemic therapy for ovarian cancer: current status and new treatments. Semin. Oncol. 2006; 33 (supl. 6): S3-S11.
 • 19. Chou H.H., Wang K.L., Chen C.A. i wsp.: Pegylated liposomal doxorubicin (Lipo-Dox) for platinum-resistant or refractory epithelial ovarian carcinoma: a Taiwanese gynecologic oncology group study with long-term follow-up. Gynecol. Oncol. 2006; 101: 423-428.
 • 20. Markman M.: Pegylated liposomal doxorubicin in the treatment of cancers of the breast and ovary. Expert Opin. Pharmacother. 2006; 7: 1469-1474.
 • 21. Pectasides D., Psyrri A., Pectasides M., Economopoulos T.: Optimal therapy for platinum-resistant recurrent ovarian cancer: doxorubicin, gemcitabine or topotecan? Expert Opin. Pharmacother. 2006; 7: 975-987.
 • 22. Verhaar-Langereis M., Karakus A., van Eijkeren M. i wsp.: Phase II study of the combination of pegylated liposomal doxorubicin and topotecan in platinum-resistant ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 2006; 16: 65-70.
 • 23. Safra T., Menczer J., Bernstein R. i wsp.: Efficacy and toxicity of weekly topotecan in recurrent epithelial ovarian and primary peritoneal cancer. Gynecol. Oncol. 2007; 105: 205-210.
 • 24. Safra T., Ron I., Boaz M. i wsp.: Heavily pretreated ovarian cancer patients treated by single-agent gemcitabine. A retrospective outcome comparison between platinum-sensitive and platinum-resistant patients. Acta Oncol. 2006: 45: 463-468.
 • 25. Karabulut B., Sezgin C., Terek M.C. i wsp.: Topotecan in platinum-resistant epithelial ovarian cancer. Chemotherapy 2005; 51: 347-351.
 • 26. Pecorelli S., Pasinetti B., Tisi G., Odicino F.: Optimizing gemcitabine regimens in ovarian cancer. Semin. Oncol. 2006; 33 (supl. 6): S17-S25.
 • 27. Brewer C.A., Blessing J.A., Nagourney R.A. i wsp.: Cis-platin plus gemcitabine in platinum-refractory ovarian or primary peritoneal cancer: a phase II study of the Gynecologic Oncology Group. Gynecol. Oncol. 2006; 103: 446-450.
 • 28. Alici S., Saip P, Eralp Y. i wsp.: Oral etoposide (VP16) in platinum-resistant epithelial ovarian cancer (EOC). Am. J. Clin. Oncol. 2003; 26: 358-362.
 • 29. Sood A.K., Lush R., Geisler J.P. i wsp.: Sequential intraperitoneal topotecan and oral etoposide chemotherapy in recurrent platinum-resistant ovarian carcinoma: results of a phase II trial. Clin. Cancer Res. 2004; 10: 6080-6085.
 • 30. Bourgeois H., Joly F., Pujade-Lauraine E. i wsp.: Phase I study of pegylated liposomal doxorubicin in combination with ifosfamide in pretreated ovarian cancer patients. Am. J. Clin. Oncol. 2006; 29: 399-404.
 • 31. Wright J.D., Hagemann A., Rader J.S. i wsp.: Bevacizum-ab combination therapy in recurrent, platinum-refractory, epithelial ovarian carcinoma: A retrospective analysis. Cancer 2006; 107: 83-89.
 • 32. Burger R.A., Sill M., Monk B.J. i wsp.: Phase II trial of bevacizumab in persistent or recurrent epithelial ovarian cancer or primary peritoneal cancer: a Gynecologic Oncology Group Study. J. Clin. Oncol. 2005 ASCO Annual Meeting Proceedings. Vol 23, No. 16S, Part I of II (supl. 1); 2005: 5009.
 • 33. Bookman M.A., Darcy K.M., Clarke-Pearson D. i wsp.: Evaluation of monoclonal humanized anti-HER2 antibody, trastuzumab, in patients with recurrent or refractory ovarian or primary peritoneal carcinoma with overexpression of HER2: a phase II trial of the Gynecologic Oncology Group. J. Clin. Oncol. 2003; 21: 283-290.
 • 34. Aghajanian C., Dizon D.S., Sabbatini P. i wsp.: Phase I trial of bortezomib and carboplatin in recurrent ovarian or primary peritoneal cancer. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 5943-5949.
 • 35. Kavanagh J.J., Gershenson D.M., Choi H. i wsp.: Multi-institutional phase 2 study of TLK286 (TELCYTA, a glutathione S-transferase P1-1 activated glutathione analog prodrug) in patients with platinum and paclitaxel refractory or resistant ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 2005; 15: 593-600.
 • 36. DAgostino G., del Campo J., Mellado B. i wsp.: A multicenter phase II study of the cryptophycin analog LY355703 in patients with platinum-resistant ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 2006; 16: 71-76.
 • 37. Kushner D.M., Connor J.P., Sanchez F. i wsp.: Weekly docetaxel and carboplatin for recurrent ovarian and peritoneal cancer: a phase II trial. Gynecol. Oncol. 2007; 105: 358-364.
 • 38. Pfisterer J., Ledermann J.A.: Management of platinum-sensitive recurrent ovarian cancer. Semin. Oncol. 2006; 33 (supl. 6): S12-S16.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2a2d3813-f0e5-463f-84ae-b9f05350b37b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.