PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 5 | 399–405
Article title

Zanik guza o cechach osłoniaka nerwu przedsionkowo-ślimakowego – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Vestibular Schwannoma tumor withdrawal – case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Osłoniaki nerwu przedsionkowo-ślimakowego (n. VIII) to grupa łagodnych nowotworów, zwykle wyrastających z przewodu słuchowego wewnętrznego (PSW) i penetrujących wtórnie do okolicy kąta mostowo-móżdżkowego (KMM). Guzy rosną zazwyczaj powoli, jednak ze względu na otaczające je struktury nerwowo-naczyniowe stanowią duży problem operacyjny w neurochirurgii. W piśmiennictwie częstość występowania osłoniaka z torbielą wynosiła 19,4%. Najczęstszymi objawami są: utrata słuchu, szumy w uszach i zawroty głowy. Kobieta 66-letnia kobieta zgłosiła się z objawami znacznego niedosłuchu ucha lewego, odczuwaniem pisków i trzasków w uchu lewym, zaburzeniami równo-wagi. U chorej wykonano pełną diagnostykę obrazową w postaci tomografii komputerowej (TK) głowy i rezonansu magnetycznego (RM) głowy. Początko-wo wysunięto podejrzenie zmiany w okolicy lewego KMM o charakterze he-mangioblastomy. Angio-MR głowy nie potwierdziło rozpoznania. Wysunięto podejrzenie osłoniaka n. VIII z torbielą. Pacjentka była poddana 12-letniej obserwacji. W tym czasie doszło do całkowitego wycofania się objawów neurologicznych i znacznej regresji guza.
EN
Vestibular Schwannomas (VS), benign intracranial tumors originating from the vestibulocochlear nerve, whose symptoms usually are hearing loss, tinnitus, and balance dysfunction. Rarely, however, if untreated, these neoplasms can cause significant patient compromise – resulting in facial paralysis, brainstem compression, and even death. Neurosurgical problems are the neuro-vascular structures often surrounding the tumors. The annual incidence of cystic vestibu-lar schwannomas in literature is 19.4%. A 66-year-old woman came to our clinic with serious hearing loss, balance dysfunction and tinnitus in the left ear. Full imaging diagnostic of the head was performed (TK, MRI and angio-MRI) which showed a cystic vestibular Schwannoma n. VIII (CVS). After 12 years of observation we noticed full neurological symptoms withdrawal and significant reduction of the tumor volume.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
5
Pages
399–405
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 14 40-752 Katowice tel./fax + 48 32 789 45 02
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Greenberg M.S., Abel N.A., Agazii S. et al. Handbook of neurosurgery. Wyd. 7. Thieme Medical Publishers, New York 2010, s. 620–628, 1210–1211.
 • 2. Barrett C ., Prasad K.S ., Hill J. et al. Image-guided drainage of cystic vestibular schwannomata. Acta Neurochir. (Wien) 2010; 152: 177–180.
 • 3. Charabi S ., Tos M ., Thomsen J., Rygaard J., Fundova P., Charabi B. Cystic vestibular schwannoma – clinical and experimental studies. Acta Otol aryngol. Suppl. 2000; 543: 11–13.
 • 4. Fundová P ., Charabi S ., Tos M., Thorusen J. Cystic vestibular schwannoma: surgical outcome. J. Laryngol. Otol. 2000; 114: 935–939.
 • 5. Mehrotra N ., Behari S ., Pal L ., Banerji D., Sahu R.N., Jain V.K. Giant vestibular schwannomas: focusing on the differences between the solid and the cystic variants. Br. J. Neurosurg. 2008; 22: 550–556
 • 6. Dagain A ., Dutertre G ., Pouit B. et al. Recurrent giant cystic vestibular schwannomas: role of cystoperitoneal shunt. Neurochirurgie 2010; 56: 350–355.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2a102792-25b8-48ac-a724-abe82c09c345
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.