PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 3 | 331–336
Article title

Zapalenie zatok przynosowych powikłane guzem Potta

Content
Title variants
EN
Paranasal sinusitis complicated by Pott’s puffy tumour
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zapalenie szpiku kostnego kości czołowej z towarzyszącym ropniem podokostnowym manifestującym się obrzękiem w okolicy czołowej definiowane jest jako guz Potta i najczęściej stanowi powikłanie zapalenia zatok przynosowych lub urazu. Wczesne ustalenie rozpoznania i wdrożenie właściwego leczenia jest istotne ze względu na częste współwystępowanie powikłań wewnątrzczaszkowych, takich jak ropniak nadtwardówkowy, ropnie mózgu czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Ze względu na niewielką częstość występowania guza Potta zakres wiedzy dotyczącej tego ciężkiego powikłania stanowią opisy przypadków lub serii przypadków, zwłaszcza wśród dzieci. Prezentujemy opis przypadku 8-letniej dziewczynki, która zgłosiła się do szpitala z powodu bólu głowy i obrzęku w okolicy czołowej, oraz podsumowanie dostępnych wiadomości dotyczących guza Potta. Postępowanie diagnostyczne u dziewczynki wykazało masywne zmiany zapalne obejmujące zatoki przynosowe z destrukcją ścian zatok czołowych oraz komunikację zmian zapalnych z przednim dołem czaszki. Dziewczynka została zakwalifikowana do pilnej interwencji neurochirurgicznej i laryngologicznej.
EN
Pott’s puffy tumour is defined as inflammation of the frontal bone marrow with an accompanying subperiosteal abscess manifested by swelling of the frontal region and is most often a complication of paranasal sinusitis or trauma. Early diagnosis and implementation of proper treatment are important due to the frequent co-occurrence of intracranial complications, such as epidural empyema, cerebral abscesses or meningitis. Due to the low prevalence of Pott’s puffy tumour, the knowledge on this severe complication relies on descriptions or series of cases, especially among children. We present a case of an 8-year-old girl who was admitted to the hospital due to headache and swelling in the frontal area. We also present a summary of the available publications on Pott’s puffy tumour. Diagnostic procedures revealed massive inflammatory changes in the paranasal sinuses, with the destruction of the frontal sinus walls, and showed a connection between the inflammatory lesions and the anterior cranial fossa. The girl was qualified for urgent neurosurgical and laryngological surgery.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
331–336
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP; Kliniczny Oddział Pediatryczny, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Warszawa, Polska. Ordynator Oddziału: dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP
 • Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP; Kliniczny Oddział Pediatryczny, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Warszawa, Polska. Ordynator Oddziału: dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP
 • Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP; Kliniczny Oddział Pediatryczny, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Warszawa, Polska. Ordynator Oddziału: dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP
References
 • 1. Parida PK, Surianarayanan G, Ganeshan S et al.: Pott’s puffy tumor in pediatric age group: a retrospective study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012; 76: 1274–1277.
 • 2. Sharma P, Sharma S, Gupta N et al.: Pott puffy tumor. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2017; 30: 179–181.
 • 3. Ketenci I, Unlü Y, Tucer B et al.: The Pott’s puffy tumor: a dangerous sign for intracranial complications. Eur Arch Otorhinolaryngol 2011; 268: 1755–1763.
 • 4. Palabiyik FB, Yazici Z, Cetin B et al.: Pott puffy tumor in children: a rare emergency clinical entity. J Craniofac Surg 2016; 27: e313–e316.
 • 5. Salomão JF, Cervante TP, Bellas AR et al.: Neurosurgical implications of Pott’s puffy tumor in children and adolescents. Childs Nerv Syst 2014; 30: 1527–1534.
 • 6. Urík M, Machač J, Šlapák I et al.: Pott’s puffy tumor: a rare complication of acute otitis media in child: a case report. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015; 79: 1589–1591.
 • 7. Liu A, Powers AK, Whigham AS et al.: A child with fever and swelling of the forehead. Pott’s puffy tumor and epidural abscess complicating frontal sinusitis. Clin Pediatr (Phila) 2015; 54: 803–805.
 • 8. Tatsumi S, Ri M, Higashi N et al.: Pott’s puffy tumor in an adult: a case report and review of literature. J Nippon Med Sch 2016; 83: 211–214.
 • 9. Arora HS, Abdel-Haq N: A 14-year-old male with swelling of the forehead. Pott’s puffy tumor. Pediatr Ann 2014; 43: 479–481.
 • 10. Tsai BY, Lin KL, Lin TY et al.: Pott’s puffy tumor in children. Childs Nerv Syst 2010; 26: 53–60.
 • 11. Stark P, Ghumman R, Thomas A et al.: Forehead swelling in a teenage boy. J Paediatr Child Health 2015; 51: 731–733.
 • 12. Strony RJ, Dula D: Pott puffy tumor in a 4-year-old boy presenting in status epilepticus. Pediatr Emerg Care 2007; 23: 820–822.
 • 13. Kim HY, Hwang EH, Han YM et al.: Pott’s puffy tumor in an adolescent boy. Pediatr Int 2012; 54: 158–160.
 • 14. Heale L, Zahanova S, Bismilla Z: Pott puffy tumour in a fiveyear-old girl. CMAJ 2015; 187: 433–435.
 • 15. Haider HR, Mayatepek E, Schaper J et al.: Pott’s puffy tumor: a forgotten differential diagnosis of frontal swelling of the forehead. J Pediatr Surg 2012; 47: 1919–1921.
 • 16. Alsanosi A, El-Seyed Y: Pott’s puffy tumor. A condition still to be considered. Saudi Med J 2007; 28: 949–951.
 • 17. Shemesh AJ, Panebianco NL, Chen AE: An uncommon complication of sinusitis in a young adolescent. Pediatr Emerg Care 2015; 31: 531–532.
 • 18. Sabatiello M, Vanhooteghem O, Mostinckx S et al.: The Pott’s puffy tumor: an unusual complication of frontal sinusitis, methods for its detection. Pediatr Dermatol 2010; 27: 406–408.
 • 19. Rogo T, Schwartz RH: Pott puffy tumor in a 5-year-old girl with frontal sinusitis. Ear Nose Throat J 2013; 92: E24–E26.
 • 20. Avcu G, Belet N, Kurnaz SC et al.: Pott’s puffy tumor in a 12-yearold boy. Pediatr Int 2015; 57: 163–165.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-29f88215-9ca7-45d1-8de8-cd3dd87d6557
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.