PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 1 | 23–29
Article title

Usunięcie węzłów chłonnych pachwinowych w przypadku raka sromu – punkt widzenia chirurga i patomorfologa

Content
Title variants
EN
Inguinal lymphadenectomy in case of vulvar carcinoma – point of view of a surgeon and a pathologist
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Vulvar carcinoma is the fourth most prevalent cancer of genitals in women (accounting for 5% of all neoplasms from this group). Histologically, we differentiate epithelial neoplasms – in 90% of cases we are dealing keratotic squamous cell carcinoma – and non-epithelial ones. The majority of vulvar carcinomas occur at a postmenopausal age and are related to chronic bacterial or viral infection (human papilloma virus). Lymph from the vulva is drained to three groups of inguinal lymph nodes and to iliac lymph nodes. Depending on the location of a neoplastic lesion, vulvar carcinoma metastasizes unilaterally or bilaterally. The basic methods of treatment are surgical removal or inguinal lymphadenectomy – both superficial and deep. This article presents a detailed anatomy of the inguinal-iliac lymphatic system as well as the most widely used surgical techniques and the most common postoperative complications. Cooperation with the clinician is crucial to present a valuable pathology report. In hospitals with an anatomic pathology unit on-site, the surgeon should send a non-fixed material, and optimally – in sterile conditions. In hospitals without an anatomic pathology unit, the specimen must be fixed. For the pathologist’s assessment of pN stage – in accordance with the TNM classification of 2010 – to be reliable, the operative specimen comprising the inguinal lymphatic system must include at least six lymph nodes. Obtaining satisfactory management results requires a good knowledge of anatomy of this area and surgical techniques as well as a proper preparation of the specimen for pathologic examination.
PL
Rak sromu plasuje się na czwartym miejscu wśród najczęstszych nowotworów narządów płciowych u kobiet (stanowi około 5% zachorowań na nowotwory z tej grupy). Histologicznie wyróżnia się zmiany pochodzenia nabłonkowego – w 90% jest to rak płaskonabłonkowy rogowaciejący – i nienabłonkowego. Większość raków sromu występuje w wieku pomenopauzalnym i ma związek z przewlekłą infekcją bakteryjną bądź wirusową (wirus brodawczaka ludzkiego). Chłonka ze sromu drenowana jest do trzech grup węzłów chłonnych pachwinowych i do węzłów biodrowych. W zależności od lokalizacji zmiany nowotworowej rak sromu przerzutuje jednostronnie lub obustronnie. Podstawowymi metodami leczenia pozostają chirurgiczne wycięcie oraz limfadenektomia pachwinowa powierzchowna i głęboka. W artykule zaprezentowano szczegółową budowę anatomiczną układu chłonnego pachwinowo-biodrowego, a także najpowszechniej wykorzystywane techniki operacyjne i najczęstsze powikłania zabiegu. Kluczowa dla przedstawienia wartościowego raportu patomorfologicznego jest współpraca z klinicystą. W szpitalach dysponujących własnym zakładem patomorfologii chirurg powinien przesłać materiał nieutrwalony, optymalnie – w sposób jałowy. W szpitalach bez zakładu patomorfologii preparat należy utrwalić. Aby patomorfolog mógł dokonać wiarygodnej oceny cechy pN – zgodnie z klasyfikacją TNM z 2010 roku – preparat operacyjny obejmujący pachwinowy układ chłonny powinien zawierać co najmniej sześć węzłów chłonnych. Podstawowe znaczenie dla osiągnięcia dobrych wyników leczenia mają poznanie budowy anatomicznej tego regionu i technik operacyjnych oraz prawidłowe przygotowanie preparatu do badania patomorfologicznego.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
23–29
Physical description
Contributors
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska. Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie, Kraków, Polska
 • Zakład Patomorfologii Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska
 • Odział Kliniczny Onkologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków, Polska
author
 • III Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie, Kraków, Polska
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska
References
 • 1. Siegel R, Ma J, Zou Z et al.: Cancer statistics, 2014. CA Cancer J Clin 2014; 64: 9–29.
 • 2. Alkatout I, Schubert M, Garbrecht N et al.: Vulvar cancer: epidemiology, clinical presentation, and management options. Int J Womens Health 2015; 7: 305–313.
 • 3. Krajowy Rejestr Nowotworów 2010. Available from: www.onkologia.org.pl [accessed 8 April 2016].
 • 4. Desimone CP, Elder J, van Nagell JR Jr.: Selective inguinal lymphadenectomy in the treatment of invasive squamous cell carcinoma of the vulva. Int J Surg Oncol 2011; 2011: 284374.
 • 5. Monk BJ, Burger RA, Lin F et al.: Prognostic significance of human papillomavirus DNA in vulvar carcinoma. Obstet Gynecol 1995; 85: 709–715.
 • 6. Skandalakis JE, Colborn GE, Weidman TA et al.: Skandalakis’ Surgical Anatomy: The Embryologic and Anatomic Basis of Modern Surgery. 2 Volumes, Paschalidis Medical Publications, Athens, Greece 2004.
 • 7. Hansen JT, Netter FH: Netter’s Clinical Anatomy. 3rd ed., Saunders/Elsevier, Philadelphia 2014.
 • 8. Sosnowski R, Zdun R, Demkow T: Anatomia układu chłonnego narządów moczowo-płciowych. Urol Pol 2008; 61: 318–325.
 • 9. Bochenek A, Reicher M: Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.
 • 10. Cesmebasi A, Baker A, Du Plessis M et al.: The surgical anatomy of the inguinal lymphatics. Am Surg 2015; 81: 365–369.
 • 11. Curry SL, Wharton JT, Rutledge F: Positive lymph nodes in vulvar squamous carcinoma. Gynecol Oncol 1980; 9: 63–67.
 • 12. Jeziorski A, Szawłowski AW, Towpik E (eds.): Chirurgia onkologiczna. 1st ed., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 • 13. Zhang X, Sheng X, Niu J et al.: Sparing of saphenous vein during inguinal lymphadenectomy for vulval malignancies. Gynecol Oncol 2007; 105: 722–726.
 • 14. Wernicke AG, Nori D: Radiation therapy compared with pelvic node resection for node-positive vulvar cancer: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2010; 115: 189–190; author reply 190.
 • 15. Nasierowska-Guttmejer A, Górnicka B: Standardy oceny makroskopowej materiału biopsyjnego i operacyjnego u chorych na nowotwory złośliwe. Pol J Pathol 2015; 66 (Suppl 1): 1–2.
 • 16. Edge S, Byrd DR, Compton CC et al. (eds.): AJCC Cancer Staging Manual. Springer-Verlag, New York 2010.
 • 17. Wysocki WM, Komorowski A: Stewart-Treves syndrome. J Am Coll Surg 2007; 205: 194–195; author reply 195.
 • 18. Komorowski AL, Wysocki WM, Mituś J: [Stewart-Treves syndrome]. Pol Merkur Lekarski 2004; 16: 493–494.
 • 19. Komorowski AL, Wysocki WM, Mituś J: Angiosarcoma in a chronically lymphedematous leg: an unusual presentation of Stewart-Treves syndrome. South Med J 2003; 96: 807–808.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-29dc3b76-db67-4af8-97e7-89cfb9f5bf3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.