PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 10 | 3 | 185-193
Article title

Karcinogenna entropia

Content
Title variants
EN
Carcinogenic entropy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
According to the laws of thermodynamics, a cell, threatened by the end of its metabolism, can extend its life in a neoplastic form by reducing the production of its entropy while at the same time increasing dissipation of matter and energy in its surroundings. The basis for the progression of all irreversible processes including life and of course carcinogenesis are changes (d) in the value of entropy production (diS) in time (dt), called by the names of the sources of generated entropy: di S dt Sgen, for which Sgen 0. For that reason prophylactic and oncological treatment must always take the ageing of the body and the primary illnesses this brings into consideration. The source of entropy production is life itself, meaning a constant spontaneous exchange of matter, information, and the energy of elementary particles. The entropy of living organisms is produced by coupled molecular processes increasing (positive source) and decreasing (negative source) its magnitude. Is such a transformation of cellular forms of life only the initial states of cells and the neoplasms derived from them, while an intermediate state of dysplasia is characterized by an increased fluctuation of opposing metabolic processes. Human health is determined by the material-energy condition of the germ cells which are responsible for the intergenerational passageof life, thus contributing to the creation of individuals with new identities. The processes are programmed as early as at the time of the conception of an individual. The increasingly widespread use of drugs as well as the rising use of contraceptive pills by women, combined with the ever more numerous Cesarean sections, reduced lactation, or delayed first pregnancy help explain the increasingly frequent incidence of cancer diseases.
PL
Zgodnie z prawami termodynamiki zagrożona kresem swego metabolizmu komórka może przedłużyć swoje życie w formie nowotworowej poprzez zmniejszenie produkcji własnej entropii z równoczesnym zwiększeniem rozpraszania (dysypacji) materii i energii w otoczeniu. Podstawę przebiegu wszystkich procesów nieodwracalnych, w tym życia i oczywiście karcinogenezy, stanowią zmiany (d) wartości produkcji entropii (diS) w czasie (dt), noszące nazwę źródeł entropii generowanej: di S dt Sgen, dla których Sgen 0. Dlatego profilaktyka i leczenie onkologiczne musi uwzględniać starzenie się organizmu i zawsze towarzyszące temu wcześniejsze schorzenia. Źródłem produkcji entropii jest życie, czyli ciągła, spontaniczna i wzajemna zamiana materii, informacji i energii cząstek elementarnych. Entropię żywych organizmów produkują sprzężone wzajemnie procesy molekularne zwiększające (dodatnie źródła) i zmniejszające (ujemne źródła) jej wielkości. W takiej przemianie komórkowych form życia stabilne są tylko stany wyjściowe komórek i powstałe z nich nowotwory, a pośredni stan dysplazji charakteryzuje się zwiększoną fluktuacją przeciwstawnych procesów metabolicznych. Ludzkie zdrowie jest zdeterminowane przez materialno-energetyczny stan komórek rozrodczych, które są odpowiedzialne za międzypokoleniowy przekaz życia. Procesy te są już zaprogramowane w momencie poczęcia. Wzrastające zużycie leków, a także rosnąca liczba kobiet stosujących pigułki antykoncepcyjne w połączeniu z coraz większą liczbą cięć cesarskich i skróconych laktacji oraz z opóźnieniem pierwszej ciąży pomagają wyjaśnić wzrost częstości występowania chorób nowotworowych.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
185-193
Physical description
Contributors
author
 • Fertility Centre, Kraków
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków
References
 • 1. Klimek R.: Pregnancy and labor in terms of studies on the oxytocin-oxytocinase system. Folia Med. Cracov. 1964; 6: 471-482. W: Klimek R., Król W. (red.): Oxytocin and its Analogous. PTE, Kraków 1964.
 • 2. Euler-Cheplin H., Skarżyński B.: Biochemie der Tumoren. F. Enke Verlag, Stuttgart 1942.
 • 3. Skarżyński B.: Chemia fizjologiczna. PWRL, Warszawa 1956.
 • 4. Jasiczek D., Kaim I., Czajkowski K.: Historic discovery of natural thermodynamic cause of cancer. Neuro Endocrinol. Lett. 2012; 33: 361-371.
 • 5. Jasiczek D., Klimek R.: Życie i medycyna. Hermes Management SA, 2011.
 • 6. Jasiczek D., Klimek R., Štencl J. i wsp.: Obstetrical prevention of human cancers. Neuro Endocrinol. Lett. 2012; 33: 118-123.
 • 7. Klimek R., Pawlikowski M.: Neuroendokrynologia kliniczna. PZWL, Warszawa 1973.
 • 8. Kępiński A.: Schizofrenia. PZWL, Warszawa 1972.
 • 9. Kondepudi D., Prigogine I.: Modern Thermodynamics. From Heat Engines to Dissipative Structures. John Wiley & Sons, Chichester 1998: rozdziały 16-19.
 • 10. Prigogine I.: From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Science. W.H. Freeman and Company, San Francisco 1980.
 • 11. Klimek R.: Neuroendocrinologic aspects of the dissipative structures of tumors. Mat. Med. Polona 1980; 12: 91-96.
 • 12. Klimek R.: Etiopathogenesis of tumors and theories of oncogenesis. Ginekol. Pol. 1983; 54: 603-609.
 • 13. Klimek R.: Biology of cancer: thermodynamic answers to some questions. Neuro Endocrinol. Lett. 2001; 22: 413-416.
 • 14. Klimek R.: Cancer: health hazard resulting from attempted life protection. Curr. Gynecol. Oncol. 2010; 8: 149-159.
 • 15. Klimek R.: NMR imaging in terms of human atomic pathology. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 1987; 24: 135-143.
 • 16. Klimek R., Lauterbur P.C., Mendonca-Dias M.H.: A discussion of nuclear magnetic resonance (NMR) relaxation time of tumors in terms of their interpretation as self-organising dissipative structures and of their study by NMR in vivo by NMR zeugmatographic imaging. Ginekol. Pol. 1981; 52: 493-502.
 • 17. Klimek R., Madej J.M., Sieroń A.: Rak – nowotwory a choroby nowotworowe. RK, Kraków 2006.
 • 18. Klimek R.: Rak – przyczyna, uwarunkowania i samoobrona. PWN, Warszawa 1985.
 • 19. Hodorowicz S., Jasiczek D., Klimek R., Tadeusiewicz R.: Rak i niepłodność. Prawda i mity medycyny. Trio, Kraków – Warszawa 2011.
 • 20. Klimek M., Klimek R., Mazanek-Mościcka M.: Preterm birth as an indicator of cancer risk for the mother. Int. J. Gynecol. Obstet. 2002; 3: 73-77.
 • 21. Klimek R., Jasiczek D., Gralek P., Fedor Freybergh P.: Cancer – final cellular form of life. Int. J. Prenat. Psychol. Med. 2011; 23: 7-17.
 • 22. Skotnicki A.B.: Historia krakowskiej hematologii. Przegl. Lek. 2000; 57: 7-16.
 • 23. Jurczyszyn A., Skotnicki A.B. (red.): Szpiczak mnogi. Tom II. Fundacja MM, Kraków 2011.
 • 24. Bejan A.: Entropy Generation Minimization. CRC Press, Boca Raton, 1996: rozdział 1.
 • 25. Gumiński K.: Termodynamika procesów nieodwracalnych. PWN, Warszawa 1961.
 • 26. Kolenda Z., Gaggioli R.A.: Implications of thermodynamics upon beginning of human life. ECOS Conference, Istanbul, Paper A1-226, Proceedings 1995; 1: 89-95.
 • 27. Kolenda Z., Donizak J., Hubert J.: On the minimum entropy production in steady state heat conduction processes. Energy, Elsevier 2004: 29: 2441-2460.
 • 28. Latkowski J.: Minimization of Entropy Generation in Steady- -State Processes of Diffusional Head and Mass Transfer. Ph. D. Thesis St. Staszic University of Science and Technology, Kraków 2006.
 • 29. De Marco F., Bucaj E., Foppoli C. i wsp.: Oxidative stress in HPV-driven viral carcinogenesis: redox proteomics analysis of HPV-16 dysplastic and neoplastic tissues. PLoS One 2012; 7: e34366.
 • 30. Jiang S.W., Brost B., Dowdy S. i wsp.: Epigenetic regulation in reproductive medicine and gynecologic cancers. Obstet. Gynecol. Int. 2010; 2010: 567260.
 • 31. Korohoda W.: Inżynieria komórkowa i tkankowa XXI wieku. Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU. Tom 5, 2002: 123-138.
 • 32. Kreimer A.R., Schiffman M., Herrero R. i wsp.: Long-term risk of recurrent cervical human papillomavirus infection and precancer and cancer following exisional treatment. Int. J. Cancer 2012; 131: 211-218.
 • 33. Klimek R., Walas-Skolicka E.: Le syndrome hypothalamique post-gravidique comme agent de risque de developpement de cancer du col uterin. Arch. Anat. Cytol. Path. 1977; 25: 305-309.
 • 34. Klimek R., Klimek M., Jasiczek D.: Immunotherapy of cervical cancer as a biological dissipative structure. Neuro Endocrinol. Lett. 2011; 32: 380-388.
 • 35. Kirkaldy J.S.: The thermodynamic description of heterogeneous dissipative systems by variational methods, part III. Can. J. Phys. 1964; 42: 1437-1446.
 • 36. Klimek R.: Cell as a biological form of life. Ginekol. Położn. 2007; 3: 9-17.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-29abc876-16db-4c2d-bbd6-4b5bb508d9a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.