PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 3 | 133-138
Article title

Migrena u dzieci i młodzieży. Zasady rozpoznania i terapii ze szczególnym uwzględnieniem problemów psychologicznych

Content
Title variants
EN
Migraine in children and adolescents. Diagnostic and therapeutic approach enhanced psychological problems
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Between 2% and 10% of children preset the so-called “functional” pains, for which a “cause” is not found. However, the lack of evidence for organic cause does not mean in itself that problem is exclusively “psychological”. Psychological factors interact with this biological basis, even though we do not know how (triggers, shared background, or both?). IHS in 2004 presents a new classification for headache disorders, cranial neuralgias and facial pain, which includes criteria of the diagnosis of migraine in children. Authors pay attention on the differences in the migraine clinical diagnostic criteria in children in relation to the adults. Evolution of migraine symptoms during the childhood depend generally on the maturity of dopaminergic and serotoninergic systems. The diagnosis of migraine bases on history, examination and observation of the child during and after attacks. Some psychological features are more frequent in children with migraine. Psychogenic attacks triggering factors are the most frequent in children and psychotherapy is most effective as the prophylactic therapy. In the last period there are a few studies concerning the role of antiepileptics in the treatment of migraine. The new double blinded studies are needed to establish the indications and effectiveness of the prophylactic treatment in migraine in children.
PL
2-10% dzieci miewa tzw. bóle „czynnościowe”, w których nie stwierdza się organicznej przyczyny. Najczęściej dotyczy to bólów głowy. Brak dowodów na organiczną ich przyczynę nie oznacza jednak, że problem jest wyłącznie „psychologiczny”. Czynniki psychologiczne współdziałają z biologicznymi, chociaż nie zawsze wiadomo, w jakim mechanizmie (czynnik prowokujący, czynnik o wspólnym podłożu albo oba razem?). Międzynarodowe Towarzystwo Bólów Głowy zaprezentowało w 2004 roku nową klasyfikację bólów głowy, neuralgii i bólu twarzy obejmującą również kryteria rozpoznania migreny u dzieci. Autorzy zwracają uwagę na różnicę między klinicznymi kryteriami diagnostycznymi u dzieci i u dorosłych. Ewolucja objawów migrenowych, które obserwujemy w okresie dzieciństwa, zależy głównie od dojrzewania układu dopaminowego i serotoninergicznego. Rozpoznanie migreny jest oparte na wywiadzie, badaniu przedmiotowym i obserwacji dziecka w czasie napadu i po nim. Niektóre cechy sylwetki psychologicznej stwierdza się częściej wśród dzieci z migreną. Psychogenne czynniki prowokujące napad są najczęstsze u dzieci, a psychoterapia to najskuteczniejsza metoda leczenia profilaktycznego. W ostatnim okresie zostało opublikowanych kilka badań dotyczących leczenia profilaktycznego migreny u dzieci za pomocą leków przeciwpadaczkowych. Jednakże konieczne są kolejne badania oparte na metodzie podwójnie ślepej próby, aby ustalić ostatecznie wskazania i skuteczność leczenia profilaktycznego w migrenie u dzieci.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
133-138
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff. Klinika Neurologii Instytutu Fizjoterapii Akademii Świętokrzyskiej. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stanisław Nowak
 • Samodzielna Pracownia Psychologii Klinicznej ICZMP, Zakład Pedagogiki WSH-E. Kierownik: dr n. med. Barbara Wiśniewska
References
 • 1. Headache Classification Committee of HIS. Classification and diagnosis criteria for headache disorders, cranial neuralgias and facial pain. Cephalalgia 2004; supl. 1.
 • 2. Pothman R.: Medical prophylaxis in childhood migraine. W: Guidetti V, Russel G., Sillanpaa M. i wsp. (red.) Headache and Migraine in Childhood and Adolescence. London 2002: 251-256.
 • 3. Maytel J., Young M., Schechter A., Lipton R.B.: Paediatric migraine and IHS criteria. Neurology 1997; 48: 602-607.
 • 4. Wendorff J., Majchrowska A., Siger M.: Klasyfikacja migreny dziecięcej. Materiały II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej. Gdańsk 1995.
 • 5. Wendorff J.: Analiza 150 własnych przypadków samoistnych bólów głowy u dzieci. Praca na stopień doktora nauk medycznych. Łódź 1983.
 • 6. Zuddas A., Lilliv V., Zongo M.D.: Neurochemistry. W: Guidetti V., Russel G., Sillanpaa M. i wsp. (red.) Headache and Migraine in Childhood and Adolescence. London 2002: 19-35.
 • 7. Galli F., Guidetti V: Psychiatric co-morbidity. W: Guidetti V, Russel G., Sillanpaa M. i wsp. (red.) Headache and Migraine in Childhood and Adolescence. London 2002: 181-194.
 • 8. Sillanpaa M., Anitla P: Increase prevalence of headache in 7-year-old school children. Headache 1996; 36: 466-470.
 • 9. Wendorff J., Tosik M., Grodzka A.: Rozpoznanie i ocena przydatności diagnostycznej badań obrazowych mózgu u dzieci hospitalizowanych z powodu bólów głowy. Przegląd Ped. 2001;31:29-33.
 • 10. Ueberall M.A., Wenzel D.: Intranasal sumatriptan for the active treatment of migraine in children. Neurology 1999; 52: 1507-1509.
 • 11. Wendorff J.: Leczenie migreny udzieci na podstawie własnego materiału. Przegląd Ped. 1985; 4: 181-189.
 • 12. Peters J.C.: A treatise on headache. W: Merskey H.: Psychological factors in migraine. W: Blair J.N. (red.) Migraine London Champ and Hall 1987: 367-386.
 • 13. Wolf H.G.: Personality features and reactions of subjects with migraine. Arch. Neurol. Psychiatry 1937; 37: 895-914.
 • 14. Mericanges K.R.: Psychopathology and headache syndromes in the community. Headache 1994; 34: 17-26.
 • 15. Breslau N., Davis G.: Migraine, physical heath and psychiatric disorder: a prospective epidemiological study in young adults. J. Psychiatry Res. 1993; 2: 211-221.
 • 16. Wiśniewska B., Wendorff J.: Sylwetka psychologiczna dzieci z migreną. Medycyna psychosomatyczna i psychologia chorego somatycznie wobec zagrożenia i wezwań cywilizacyjnych współczesnego świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 1996: 88-91.
 • 17. Wiśniewska B., Wendorff J.: Zastosowanie testu „Nastroje i humory” Busse’a i Durkee, ocena sylwetki psychologicznej dzieci i młodzieży z migreną. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej. Gdańsk 1995.
 • 18. Krotochvil S.: Psychoterapia. PWN, Warszawa 1984.
 • 19. GheorghiuVA.: Hipnoza. Wiedza Powszechna. Warszawa 1985.
 • 20. Herman C., Kim M., Blanchard E.B.: Behavioural and prophylactic pharmacological intervention studies of paediatric migraine: an exploratory metaanalysis. Pain 1995; 20: 239-256.
 • 21. Caruso J.M., Brown W.D., Exil G. i wsp.: The efficacy of divalproex sodium in prophylactic treatment of children with migraine. Headache 2000; 40: 672-676.
 • 22. Serdaroglu G., Erhan E., Tekgul H. i wsp.: Sodium valproate prophylaxis in childhood migraine. Headache 2002; 42: 819-822.
 • 23. Lewis D.W, Scott D., Rendin V: Treatment of paediatric headache. Expert Opin. Pharmacother. 2002; 3:1433-1442.
 • 24. Pothman R.: Migranprophylaxe mit Flunarizin and azetyl-salizylsaure. Eine doppelblindstudie. Monatschrift Kinder-heilkd. 1987; 135: 646-649.
 • 25. Smigielska-Kuzia J., Sobaniec W., Kułak W i wsp.: Ocena skuteczności piracetamu w porównaniu z flunaryzyną w leczeniu migreny i napięciowych bólów głowy. Neurol. Dziec. 2002;21:45-58.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2831fcf6-0b0e-4c16-b7ea-47e8782ec2f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.