PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 3 | 199–202
Article title

Zatrucie jadem kiełbasianym. Opis przypadku

Content
Title variants
EN
Botulism. Case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The case of a 43-year-old patient with botulism is described in order to draw attention to a rare disease, but still quite common in Poland, caused by Clostridium botulinum. Botulinum toxin is produced by anaerobic Gram-positive bacteria and considered as one of the strongest poisons. The authors describe a case of foodborne botulism, the oldest and the best understood form of intoxication. A characteristic sequence of clinical symptoms, in combination with a positive history of stale food consumption (particularly pickled meat), makes it possible to diagnose the disease accurately even in an outpatient clinic. The symptoms in the hospitalised patient were typical: symmetric paresis of the cranial nerves followed by flaccid paralysis consequently resulting in respiratory failure. The patient denied the possibility of stale food consumption, none of his entourage fell sick, which resulted in extensive differential diagnosis thus delaying the final recognition. Treatment of botulism is not only based on symptomatic management, but also involves the neutralization of the circulating neurotoxin. The detection of the presence of type B botulinum toxin in the blood after 10 days from poisoning and the administration of an antitoxin resulted in a very good therapeutic effect thus confirming the validity of the selective treatment implemented in the presented case.
PL
Przypadek 43-letniego pacjenta z zatruciem jadem kiełbasianym opisano w celu zwrócenia uwagi na rzadko występującą na świecie, a nadal dość częstą w Polsce chorobę wywoływaną przez Clostridium botulinum. Toksyna botulinowa, produkowana przez beztlenowe Gram-dodatnie bakterie, jest uznawana za jedną z najsilniejszych trucizn. Autorzy omawiają przypadek botulizmu pokarmowego, czyli najlepiej poznanej formy choroby. Charakterystyczna sekwencja objawów klinicznych w połączeniu z pozytywnym wywiadem w kierunku spożycia nieświeżego (szczególnie – peklowanego) mięsa pozwala na ustalenie prawidłowego rozpoznania już w warunkach ambulatoryjnych. U pacjenta hospitalizowanego w kieleckim oddziale wystąpiły typowe, symetryczne niedowłady nerwów czaszkowych, a następnie wiotki zstępujący niedowład, prowadzący do niewydolności oddechowej. Mężczyzna negował spożycie nieświeżych produktów, a nikt z jego otoczenia nie chorował, co przełożyło się na przeprowadzenie szerokiej diagnostyki różnicowej i opóźniło właściwą diagnozę. Leczenie zatrucia toksyną botulinową opiera się nie tylko na postępowaniu objawowym, lecz także na neutralizacji krążącej neurotoksyny. Wykrycie obecności toksyny botulinowej typu B we krwi chorego po 10 dniach od zatrucia i podanie antytoksyny botulinowej z bardzo dobrym efektem terapeutycznym potwierdziły zasadność leczenia przyczynowego.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
199–202
Physical description
Contributors
 • Oddział Neurologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Kierownik: dr n. med. Ewa Kołodziejska
 • Oddział Neurologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Kierownik: dr n. med. Ewa Kołodziejska
 • Oddział Neurologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Kierownik: dr n. med. Ewa Kołodziejska
References
 • 1. Sobel J.: Botulism. Clin. Infect. Dis. 2005; 41: 1167-1173.
 • 2. Ciszowski K., Gawlikowski T.: Toksyny jako broń biologiczna. Cz. I. W: Pach J., Konieczny J. (red.): Medyczne czynności ratunkowe w zatruciach i skażeniach chemicznych. Garmond Oficyna Wydawnicza, Inowrocław 2008.
 • 3. Arnon S.S., Schechter R., Inglesby T.V. i wsp.: Botulism toxin as a biological weapon: medical and public health management. JAMA 2001; 285: 1059-1070.
 • 4. Bielec D., Semczuk G., Lis J. i wsp.: Epidemiologia i klinika zatruć jadem kiełbasianym chorych leczonych w Klinice Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1990-2000. Przegl. Epidemiol. 2002; 56: 435-442.
 • 5. Przybylska A.: Zatrucia jadem kiełbasianym w 2002 roku. Przegl. Epidemiol. 2004; 58: 103-110.
 • 6. Wenham T., Cohen A.: Botulism. Contin. Educ. Anaesth. Crit. Care Pain 2008; 8: 21-25.
 • 7. Czerwiński M., Czarkowski M.P., Kondej B.: Zatrucia jadem kiełbasianym w 2004 roku. Przegl. Epidemiol. 2006; 60: 465-470.
 • 8. Czerwiński M., Czarkowski M.P., Kondej B.: Zatrucia jadem kiełbasianym w 2007 roku. Przegl. Epidemiol. 2009; 63: 237-240.
 • 9. Chwaluk P., Chwaluk A.: Trudności diagnostyczne w zatruciu jadem kiełbasianym - opis przypadków i przegląd piśmiennictwa. Przegl. Lek. 2007; 64: 4-5.
 • 10. Caya J.G., Agni R., Miller J.E.: Clostridium botulinum and the clinical laboratorian: a detailed review of botulism, including biological warfare ramifications of botulinum toxin. Arch. Pathol. Lab. Med. 2004; 128: 653-662.
 • 11. Zakład Epidemiologii NIZP-PZH, Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi GIS: Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w Polsce od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r. oraz w porównywalnym okresie 2013 r. Adres: www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2014/INF_14_11B.pdf.
 • 12. Shuler C., Drenzek C., Lance S. i wsp.: Botulism associated with commercial carrot juice - Georgia and Florida, September 2006. MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep. 2006; 55: 1098-1099.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-282fd9ce-77fa-4e72-821e-ddf8a096af93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.