PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 22 | 2 | 39-50
Article title

The Conditions of Practicing Association Football by Women

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the work was to learn about the conditions of practicing football by women and to determine positive effects and negative stereotypes accompanying this discipline, the basis being the opinions of female players, as well as student self-government representatives. The study was conducted among 100 Polish female footballers from Exstraliga, 1st League and 2nd League, along with 31 members of student self-governments, representing all physical education universities in Poland. The diagnostic survey method was employed and the techniques of questionnaire, interview and participatory observation were used. For the statistical inference frequency of characteristics, the chi-square test of independence and multiple correspondence analysis were applied. The analyzes confirmed a significant correlation between the recognition of benefits of playing football by women, the perception of the functioning of negative stereotypes and the sporting level of the groups distinguished. The 2nd and 1st League players associated practicing football with the possibilities for developing their personality traits, physical fitness and health, and promoting the discipline (in each case p ≤ 0.05). All the footballers emphasized the risk of injury. The Extraliga players most often felt the stereotypical perception of female footballers as non-heterosexual (p ≤ 0.05). Attribution of non-heterosexuality to female footballers was confirmed by self-government activists (p ≤ 0.05). Women who played football showed a high tolerance toward non-heterosexual people. The Extraliga players were characterized by the highest tolerance (p ≤ 0.05). CPEU activists represented stereotypical views on the selection of typically feminine sports. Among ten disciplines suitable for women, they did not list women's football. There is an urgent need for public education to combat negative stereotypes concerning women practicing traditional male sports disciplines, as well as for tolerance toward people of a different sexual orientation.
Contributors
 • Akademia Piłkarska Oleśnica
 • Faculty of Physical Education and Health Promotion, University of Szczecin, Szczecin
References
 • Andreis, S. (2012). Piłkarzyce. Bez Dogmatu. Kwartalnik Kulturalno-Polityczny, 92-II.
 • Bergier, J. (2009). Wzorce charakterystyki gry działań ofensywnych zawodniczek piki nożnej. In: T. Socha, J. Bergier (eds.) Sport kobiet w Polsce – stan badań (pp. 75–85). Warszawa: MSiT, AWF.
 • Boguszewski, D., Adamczyk, J.G., Kerbaum, K., Antoniak, B., Obszyńska-Litwiniec, A., Białoszewski, D. (2015). Susceptibility to injury during falls in women practising combatsports and martial arts. Polish Journal of Sport and Tourism, 22 (1), 15–24.
 • Brzana, T., Nowak, L., Nowak, M.A. (2016). The fan lifestyle on the example of soccer fans. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 15 (4), 81–94. DOI: 10.18276/cej.2016.3-09.
 • Butler, J. (2008). Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Translated by K. Krasuska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Chudecka, M. Lubkowska, A. (2010). Temperature changes of selected body’s surfaces of handball players in the course of training estimated by thermovision, and the study of the impact of physiological and morphological factors on the skin temperature. Journal of Thermal Biology, 35 (8), 379–385.
 • Gieß-Stüber, P. (2000). Gleichberechtigte Partizipation im Sport? Ein Beitrag zur geschlechtsbezogenen Sportpädagogik. Köln: Czwalina Verlag.
 • Hively, K., El-Alayli, A. (2014). You Throw Like a Girl: The Effect of Stereotype Threat on Women’s Athletic Performance and Gender Stereotypes. Psychology of Sport and Exercise, 15, 48–55. DOI: 10.1016/j.psychsport2013.09.001.
 • Izdebski, Z. (2011). Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJ.
 • Jakubowska, H. (2009). Socjologia ciała. Poznań: UAM. Seria Socjologia nr 59.
 • Jakubowska, H. (2012). Trzymanie kobiet na dystans. Wykorzystywanie kategorii płci, rasy i różnicy w profesjonalnym sporcie. Kultura i Społeczeństwo, 3, 75–94. DOI: 10.2478/v10276-012-0024-2.
 • Jakubowska, H. (2013). Płciowe porządki - granice płci w sporcie wg koncepcji Mary Douglas. Człowiek i Społeczeństwo, XXXVI (1), 113–127.
 • Jakubowska, H. (2014). Od przemilczenia do coming outu – status mniejszości seksualnych w sporcie. Kultura i Społeczeństwo, 1, 155–167. DOI: 10.2478/kultura-2014-0019.
 • Jakubowska, H. (2015). Like a girl – media społecznościowe jako narzędzie kwestionowania porządku płci w sporcie. In: K. KopeckaPiech (ed.), Innowacyjność przemysłów kreatywnych. Media a sport (pp. 4–60). Wrocław: AWF.
 • Kofta, M., Jasińska-Kania, A. (ed.) (2001). Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 16 lipca 2001 r., nr 78, poz. 483; sprost.: Dz.U. 2001, nr 28, poz. 319; art. 68, pkt 5, s. 34. Warszawa 2006.
 • Leininger, R.E., Knox, C.L., Cumstock, R.D. (2007). Epidemiology of 1.6 million pediatric soccer related injuries presenting to US emergency departments from 1990 to 2003. The American Journal of Sports Medicine, 35 (2), 288–293. DOI: 10.1177/0363546506294060.
 • Mandal, E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Marczak, M. (2011). Przemiany postaw i zachowań seksualnych młodzieży. In: G. Iniewicz, M. Mijas (eds.), Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia (pp. 89–98). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJ.
 • Mazur, Z., Organista, N. (2015). Poziom agresywności kobiet uprawiających sporty rodzajowo męskie i kobiece. Journal of Education, Health and Sport, 5 (5),154–164. DOI: 10.5281/zenodo.17473.
 • Mikołajczyk, M. (1995). Płeć psychologiczna kobiet uprawiających sport i nie uprawiających sportu. In: Z. Żukowska (ed.), Sport w życiu kobiety (pp. 45–55). Warszawa: PSSK, AWF.
 • Mikołajczyk, M. (2003). Czy sport musi mieć płeć? In: J. Kłodecka-Różalska J. (ed.), Sportsmenka – kobietą sukcesu… Korzyści i bariery aktywności sportowej kobiet (pp. 24–42). Warszawa: PSSK.
 • Niewolna, N., Zwierko, T. (2016). Program profilaktyki urazów w sporcie wysokokwalifikowanym. Handel Wewnętrzny, 6 (365), 300–308.
 • Nowak, M. (2008). Aktywność fizyczna w prozdrowotnym stylu życia kobiet. Poznań. AWF. Seria: Monografie 374.
 • Nowak, M., Kitowska, M., Rynkiewicz, T., Kuriańska-Wołoszyn, J., Żurek, P., Rynkiewicz, M. (2009). Health oriented attitudes in amateur sumo wrestlers. Archives of Budo, 5, 165-169.
 • Nowak, M., Kitowska, M., Rynkiewicz, T., Piekarski, R., Żurek, P., Rynkiewicz, M. (2010). Motives vs. age, training experience, and sporting level in sumo wrestlers. Archives of Budo, 6 (1), 7–12.
 • Organista, N. (2017). Underrepresentation of women in sports organizations. Polish, British and international organizations – a comparative analysis. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 3 [in press].
 • Osiński, W. (2002). Zarys teorii wychowania fizycznego. Poznań: AWF.
 • Pfister, G. (2003/2004). Female leaders in sports organisations – worldwide trends. Bulletin of International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women, 12, 22–33.
 • Polki mistrzyniami Europy U-17-90 min.pl. Retrieved from: www.90minut.pl (20.04.2016).
 • Sahaj, T. (2012). Aktywność stadionowa kibicowskich grup „ultras” jako przejaw specyficznej komunikacji społecznej. Kultura i Społeczeństwo, 3, 27–49. DOI: 10.2478/v10276-012-0022-4.
 • Socha, T. (2002). Sport kobiet, historia, teoria, praktyka. Warszawa: COS.
 • Soroka, A., Bergier, J. (2011). Sense of gender identity in women practicing football with consideration of the formation, Sexual identity of female football players. Polish Journal of Sport and Tourism, 18, 45–58.
 • Statut PZPN Art. 7. Neutralność i niedyskryminacja. Retrieved from: www.pzpn.pl/public/635/47 (22.05.2017).
 • Szark-Eckardt, M. Napierała, M. Kuska, M. Żukowska, H. Żukow, W. (2013). Diversification of motor skills of girls and boys aged 14–16 years with secondary schools in Bydgoszcz. Journal of Health Sciences, 3 (5), 579–596.
 • Van Buuren, J., de Leeuw, J.V. (1992). Equality Constraints in Multiple Correspondence Analysis. Multivariate Behavioral Research, 27 (4), 567–583.
 • Włoch, R. (2013). Sport kobiet w Polsce: zaproszenie do diagnozy. Człowiek i Społeczeństwo, XXXVI (1), 20–25.
 • Włoch, R., Skóra, K., Szankin, K., Szeptycka, E. (2013). Bariery równouprawnienia w Polsce. Warszawa: MSiT.
 • Women’s Football Across the National Associations 2014–2015. Raport UEFA. Retrieved from: www.uefa.com/MultimediaFiles/ Download/uefaorg/.../2203967 (12.01.2017).
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-28107fc0-92fc-4286-acc9-09ac459d5b77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.