PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 5 | 4 | 190-199
Article title

Nowe trendy w diagnostyce i terapii raka pierwotnego płaskonabłonkowego pochwy

Authors
Content
Title variants
EN
New trends in the management of primary vaginal squamous cell carcinoma
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Primary vaginal cancer is a rare disease constituting approximately 2% of gynaecological malignancies. Most vaginal cancers are in fact metastases from adjacent organs, mostly cervix and vulva and, much less frequently, bladder, sigmoid colon or rectum. Major part (80%) of primary vaginal cancers are squamous cell carcinomas located usually in the upper 1/3 of the vagina. Little is known about aetiology of this tumour. The patients’ age range is wide with preinvasive lesions affecting predominantly the younger age group. VAINlesions are mostly asymptomatic and are first detected by an abnormal PAP-smear. Location of the lesion can be defined by colposcopy. Surgical excision or ablation of atypical epithelium using CO2 laser or radiation therapy are usually highly effective. It is probably unnecessary to treat VAIN 1 and VAIN 2 lesions unless they are persistent. All VAIN 3-lesions should be actively treated. In the case of histologically proven cancer, radiotherapy combining external and internal sources of radiation is the treatment of choice in most centres. In young women the key issue is to prevent radiation-induced castration. Recent studies show that conservative treatment options sparing reproductive and sexual function in young women at an early stage of the disease are feasible and effective. In more advanced stages radiation therapy is indicated, but survival rates obtained are worse than in cervical cancer patients. Tumour morphology, grade and stage are important prognostic factors. Common background factors with no prognostic significance are prior hysterectomy, other gynaecological malignancies and pelvic irradiation. Better understanding of prognostic factors and biologic tumor markers may help to discriminate between low- and high-grade tumours and to develop guidelines for tayloring tumour- and patient-specific therapies.
PL
Pierwotny rak pochwy jest rzadko występującym nowotworem, stanowiącym około 2% wszystkich nowotworów złośliwych narządu rodnego. Większość przypadków raka pochwy to de facto przerzuty z sąsiednich narządów, najczęściej z szyjki macicy, sromu, a rzadziej z pęcherza, okrężnicy esowatej i odbytnicy. Mniej więcej w 80% przypadków jest to rak płaskonabłonkowy, zlokalizowany zazwyczaj w górnej 1/3 pochwy. Etiologia tego nowotworu nie jest do końca poznana. Występuje on u pacjentek w szerokim przedziale wiekowym, przy czym postacie przedinwazyjne stwierdza się głównie u kobiet młodszych. Zmiany typu VAIN (pochwowe nowotworzenie śródnabłonkowe) są zwykle bezobjawowe, najczęściej rozpoznaje się je na podstawie nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego metodą Papanicolaou. W celu lokalizacji zmiany wykonuje się badanie kolposkopowe. Do skutecznych metod leczniczych zalicza się chirurgiczne usunięcie zmienionego nabłonka, zabieg przy użyciu lasera CO2 i radioterapię. Leczenie zmian w stadium VAIN 1 i VAIN 2 prawdopodobnie nie jest konieczne, z wyjątkiem przypadków długotrwale utrzymujących się, natomiast zmiany w stadium VAIN 3 należy aktywnie leczyć. W większości przypadków histologicznie potwierdzonego raka pochwy leczeniem z wyboru stosowanym w licznych ośrodkach jest radioterapia z zastosowaniem kombinacji źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Ważnym aspektem terapii, szczególnie u kobiet młodych, jest zapobieganie popromiennej kastracji. Badania wykazały, że nowe strategie terapeutyczne oszczędzające funkcje rozrodcze i płciowe u kobiet w młodszym przedziale wiekowym, u których zdiagnozowano raka płaskonabłonkowego górnej części pochwy we wczesnej fazie choroby, są możliwe do przeprowadzenia i skuteczne. W bardziej zaawansowanym stadium choroby, podobnie jak u pacjentek z rakiem szyjki macicy, wskazana jest radioterapia, jednak uzyskiwane wskaźniki przeżywalności są gorsze niż u chorych na raka szyjki. Ważnymi czynnikami prognostycznymi są: morfologia guza, jego stopień złośliwości i stadium zaawansowania klinicznego. Często cytowane czynniki, niemające znaczenia rokowniczego, obejmują: stan po histerektomii, współistnienie innych nowotworów narządu rodnego i stan po napromienieniu miednicy. Znajomość czynników prognostycznych i rosnąca wiedza o dodatkowych markerach biologicznych mogą być pomocne w różnicowaniu przypadków o wysokiej i niskiej złośliwości oraz w indywidualizacji leczenia, które będzie uwzględniało zarówno potrzeby pacjenta, jak i cechy nowotworu.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
190-199
Physical description
Contributors
author
 • Prof. Dr. Jörg Baltzer, Jentgesallee 72, 47799 Krefeld
References
 • 1. Baltzer J., Löning T., Riethdorf L. i wsp.: Klassifikation maligner Tumoren der weiblichen Genitalorgane. Springer, Berlin – Heidelberg – New York 2005.
 • 2. Hellman K., Sifverswärd C., Nilsson B. i wsp.: Primary carcinoma of the vagina: factors influencing the age at diagnosis. The Radiumhemmet series 1956-96. Int. J. Gynecol. Cancer 2004; 14: 491-501.
 • 3. Singer A., Monaghan J.M.: Lower Genital Tract Precancer. Colposcopy, Pathology and Treatment. Wyd. 2, Blackwell, London 2000.
 • 4. Zaino R.J., Robboy S.J., Kurman R.J.: Diseases of the vagina. W: Kurman R.J. (red.): Blaustein’s Pathology of the Female Genital Tract. Wyd. 5, Springer, Berlin – Heidelberg – New York 2002: 151-206.
 • 5. Yalcin O.T., Rutherford T.J., Chambers S.K. i wsp.: Vaginal intraepithelial neoplasia: treatment by carbon dioxide laser and risk factors for failure. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2003; 106: 64-68.
 • 6. Graham K., Wright K., Cadwallader B. i wsp.: 20-year retrospective review of medium dose rate intracavitary brachytherapy in VAIN3. Gynecol. Oncol. 2007; 106: 105-111.
 • 7. Indermaur M.D., Martino M.A., Fiorica J.V. i wsp.: Upper vaginectomy for the treatment of vaginal intraepithelial neoplasia. Am. J. Obstet. Gynecol. 2005; 193: 577-580.
 • 8. Podczaski E., Herbst A.L.: Cancer of the vagina and fallopian tube. W: Knapp R.C., Berkowitz R.S. (red.): Gynecologic Oncology. McMillan, New York 1986: 399-424.
 • 9. Baltzer J., Poleska W.: Metastatic vaginal neoplasia – a diagnostic and therapeutic problem. Gin. Onkol. 2006; 4: 250-255.
 • 10. Peters W.A. 3rd, Kumar N.B., Morley G.W.: Microinvasive carcinoma of the vagina: a distinct clinical entity? Am. J. Obstet. Gynecol. 1985; 153: 505-507.
 • 11. Anders S., Riethdorf L., Löning T.: Neoplasien und Präneoplasien der Vulva und Vagina – Epidemiologie und Histologie. Gyn. 2006; 11: 16-28.
 • 12. Beller U., Benedet J.L., Creasman W.T. i wsp.: Carcinoma of the vagina. FIGO 6th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2006; 95 supl. 1: 29-42.
 • 13. Taylor M.B., Dugar N., Davidson S.E., Carrington B.M.: Magnetic resonance imaging of primary vaginal carcinoma. Clin. Radiol. 2007; 62: 549-555.
 • 14. van Dam P., Sonnemans H., van Dam P.J. i wsp.: Sentinel node detection in patients with vaginal carcinoma. Gynecol. Oncol. 2004; 92: 89-92.
 • 15. Schauer A.J., Becker W., Reiser M., Possinger K.: The sentinel node concept in cancers of the female genitalia. W: Schauer A.J., Becker W., Reiser M., Possinger K. (red.): The Sentinel Lymph Node Concept. Springer, Berlin – Heidelberg – New York 2005.
 • 16. Otton G.R., Nicklin J.L., Dickie G.J. i wsp.: Early-stage vaginal carcinoma – an analysis of 70 patients. Int. J. Gynecol. Cancer 2004; 14: 304-310.
 • 17. Chyle V, Zagars G.K., Wheeler J.A. i wsp.: Definitive radiotherapy for carcinoma of the vagina: outcome and prognostic factors. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1996: 35: 891-905.
 • 18. Mock U., Kucera H., Fellner C. i wsp.: High-dose-rate (HDR) brachytherapy with or without external beam radiotherapy in the treatment of primary vaginal carcinoma: long-term results and side effects. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2003; 56: 950-957.
 • 19. Samant R., Tam T, Dahrouge S., E C.: Radiotherapy for the treatment of primary vaginal cancer. Radiother. Oncol. 2005; 77: 133-136.
 • 20. Frank S.J., Jhingran A., Levenback C., Eifel P.J.: Definitive radiation therapy for squamous cell carcinoma of the vagina. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2005; 62:138-147.
 • 21. Seeger A.R., Windschall A., Lotter M. i wsp.: The role of interstitial brachytherapy in the treatment of vaginal and vulvar malignancies. Strahlenther. Onkol. 2006; 182:142-148.
 • 22. Tran P.T., Su Z., Lee P. i wsp.: Prognostic factors for outcomes and complications for primary squamous cell carcinoma of the vagina treated with radiation. Gynecol. Oncol. 2007; 105: 641-649.
 • 23. Tjalma WA., Monaghan J.M., Barros-Lopes A. i wsp.: The role of surgery in invasive squamous carcinoma of the vagina. Gynecol. Oncol. 2001; 180: 360-365.
 • 24. Cutillo G., Cignini P., Pizzi G. i wsp.: Conservative treatment of reproductive and sexual function in young woman with squamous carcinoma of the vagina. Gynecol. Oncol. 2006; 103: 234-237.
 • 25. Stryker JA: Radiotherapy for vaginal carcinoma: a 23-year review. Br. J. Radiol. 2000; 73; 1200-1205.
 • 26. Kojs Z., Urbański K., Fabisiak W, Reinfuss M.: Prognostic factors in the primary invasive vaginal carcinoma. Ginekol. Pol. 2002; 73: 163-166.
 • 27. Hellman K., Lundell M., Sifversward C. i wsp.: Clinical and histopathologic factors related to prognosis in primary squamous cell carcinoma of the vagina. Int. J. Gynecol. Cancer 2006; 16: 1201-1211.
 • 28. Creasman WT: Vaginal cancers. Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 2005; 17: 71-76.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-27ed8be1-d3fe-42df-9b1e-c930bceed22c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.