PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 2 | 131-135
Article title

Przypadek skąpoobjawowego rozwarstwienia ścian tętnic

Content
Title variants
EN
Slight manifestation of dissection of carotid arteries case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Dissection of carotid arteries is seldom recognize as a reason of stroke. It more often appears in young people. The reasons leading to dissection are hypertension, injuries head or neck, neurosurgical or cardiosurgical interventions and illnesses embracing walls of arteries as well. In most cases dissection is a spontaneus process. We present the case of 59-year-old man with dissection of brahiocephalic trunk, right and left subclavian artery, right common carotid artery, aorta and iliac arteries. It is one of the few cases, with so extensive dissection about oligosymptomatic course, described in medical literature.
PL
Rozwarstwienie tętnic domózgowych bywa rzadko stwierdzaną przyczyną udarów mózgu. Częściej spotykane jest u osób młodych. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia rozwarstwienia ściany tętnicy są: nadciśnienie tętnicze, urazy szyi i głowy, inwazyjne zabiegi neurochirurgiczne i kardiochirurgiczne, a także schorzenia obejmujące ściany tętnic. W większości przypadków rozwarstwienie ściany jest jednak procesem spontanicznym. Prezentujemy przypadek 59-letniego chorego, przyjętego z objawami udaru, u którego stwierdzono odwarstwienie błony wewnętrznej obejmujące pień ramienno-głowowy, prawą i lewą tętnicę podobojczykową, prawą tętnicę szyjną wspólną, aortę brzuszną i tętnice biodrowe. Stanowi on jeden z niewielu, opisywanych w literaturze przypadków, tak rozległego rozwarstwienia o skąpoobjawowym przebiegu.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
131-135
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii i Epileptologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Neurologii WSS, im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
 • Klinika Neurologii i Epileptologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Neurologii WSS, im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
 • Klinika Neurologii i Epileptologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Neurologii WSS, im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
References
 • 1. Cogen P., Stein B.: Spinal cord arteriovenous malformations with significant intramedullary components. J. Neurosurg. 1983; 59: 471-478.
 • 2. Binkert C.A., Kollias S.S., Valavanis A.: Spinal cord vascular disease: characterization with fast three-Dimensional contrast -enhanced MR angiography. AJNR Am. J. Neuroradiol. 1999; 20: 1785-1793.
 • 3. Thron A., Mull M., Reith W: Spinal arteriovenous malformations. Radiology 2001; 41: 949-954.
 • 4. Spetzler R.F., Zabramski J.M., Flom R.A.: Management of juvenile spinal AVM’s by embolization and operative excision. Case report. J. Neurosurg. 1989; 70: 628-632.
 • 5. Regan Q., Spencer D., Levy J.M. i wsp.: Spinal arteriovenous malformation. Case report. J. Spinal Disord. 1991; 238-241.
 • 6. Rosenblum B.R., Oldfield E.H., Doppman J.L. i wsp.: Spinal arteriovenous malformations: a comparison of dural arteriovenous fistulas and intradural AVM’s in 81 patients. J. Neurosurg. 1987; 67: 795-802.
 • 7. Bao Y.H., Ling F.: Classification and therapeutic modalities of spinal vascular malformations in 80 patients. Neurosurgery 1997; 40: 75-81.
 • 8. Tobin WD., Layton D.D.: The diagnosis and natural history of spinal cord arteriovenous malformations. Mayo Clin. Proc. 1976; 51: 637-646.
 • 9. Aminoff M.J., Logue V: The prognosis of patients with spinal vascular malformations. Brain 1974; 97: 211-218.
 • 10. Dormont D., Gelbert F., Assouline E. i wsp.: MR imaging of spinal cord arteriovenous malformations at 0.5 T: study of 34 cases; AJNR Am. J. Neuroradiol. 1988; 9: 833-838.
 • 11. Hojer C., Bewermeyer H., Assheuer J. i wsp.: Diagnosis of spinal arteriovenous malformations by MRI at 1.0 T. Clin. Imaging 1996; 20: 79-84.
 • 12. Doppman J.L., Di Chiro G., Dwyer A.J. i wsp.: Magnetic resonance imaging of spinal arteriovenous malormations. J. Neurosurg. 1987; 66: 830-834.
 • 13. Rodesch G., Lasjaunias P.: Spinal cord arteriovenous shunts: from imaging to management. Eur. J. Radiol. 2003; 46: 221-232.
 • 14. Mascalchi M., Bianchi M., Quilici N. i wsp.: MR angiography of spinal vascular malformations. AJNR Am. J. Neuroradiol. 1995; 16: 289-297.
 • 15. Menku A., Akdemir H., Durak A. i wsp.: Successful surgical excision of juvenile - type spinal arteriovenous malformation in two stages following partial embolization. Minim. Invasive Neurosurg. 2005; 48: 57-62.
 • 16. Marcfarlane M.R., Burn P.J., Evison J.: Excision of high and mid cervical spinal cord arteriovenous malformations by anterior operation. J. Clin. Neurosci. 2005; 12: 71-79.
 • 17. Ohata K., Takami T., El Naggar A. i wsp.: Posterior approach for cervical intramedullary arteriovenous malformations with diffuse type nidus. Report of 3 cases. J. Neurosurg. 1999; 91: 105-111.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-27e05b99-6f7c-46ec-bc2e-774d26ceec15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.