PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 4 | 427–439
Article title

Zastosowanie substancji pochodzenia naturalnego w leczeniu zapalenia zatok przynosowych w świetle Europejskich wytycznych na temat zapalenia zatok przynosowych i polipów nosa – EPOS 2012

Content
Title variants
EN
The use of natural substances in the treatment of rhinosinusitis in the light of the European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Rhinosinusitis is a very common condition of the upper respiratory tract. The disease may be caused by viral, bacterial or fungal infections as well as by allergens or air pollution (e.g. tobacco smoke), with viral infections being the most common cause. The first phase of viral rhinosinusitis therapy involves the use of antipyretics, analgesics, anti-oedematous agents as well as nasal decongestants, occasionally, topical glucocorticosteroids, nasal irrigation and adjunct phytotherapy. Viral or allergic rhinosinusitis does not require antibiotic therapy. Antibiotics should be used if symptoms persist after 7–10 days or bacterial superinfection develops. More intense treatment (antibiotic, metronidazole, intranasal glucocorticosteroid as well as formulations that dilute mucous secretions and have anti-oedematous effects) for up to several days is necessary in cases of acute rhinosinusitis in children, which is quite often a very serious disease bordering on sepsis (pansinusitis). According to the 2012 European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012 (EPOS 2012), natural compounds may be used as an adjunct treatment in some cases and in certain periods of the disease. These include nasal irrigation with saline or an appropriate seawater solution as well as the use of herbal medicinal products. The paper discusses in detail the use of different herbal medicinal products and presents literature data related to the efficacy and tolerance of these products.
PL
Zapalenie śluzówki nosa i zatok przynosowych to bardzo częste schorzenie górnych dróg oddechowych. Może być spowodowane zakażeniami wirusowymi, bakteryjnymi, grzybiczymi, alergenami oraz zanieczyszczeniem powietrza (np. dymem tytoniowym); najczęstszą przyczynę stanowią zakażenia wirusowe. W pierwszej fazie leczenie zapalenia śluzówki nosa i zatok przynosowych o etiologii wirusowej polega na stosowaniu leków przeciwgorączkowych, przeciwbólowych, przeciwobrzękowych, udrożniających nos, niekiedy glikokortykosteroidów miejscowo, płukaniu jam nosa oraz wspomagająco fitoterapii. Nie jest konieczne stosowanie antybiotyków w przypadkach wirusowego lub alergicznego podłoża choroby. Jeśli objawy po 7–10 dniach utrzymują się albo dochodzi do nadkażenia bakteryjnego, należy zastosować antybiotyki. W przypadkach ostrego zapalenia zatok przynosowych u dzieci, będącego dość często bardzo poważną chorobą na pograniczu posocznicy (pansinusitis), konieczne jest intensywne leczenie (antybiotyk, metronidazol, glikokortykosteroid donosowo oraz preparaty rozrzedzające wydzielinę i działające przeciwobrzękowo), trwające nawet kilkanaście dni. Według Europejskich wytycznych na temat leczenia zapalenia śluzówki nosa i zatok przynosowych z 2012 roku (EPOS 2012) w niektórych przypadkach i okresach choroby mają zastosowanie substancje pochodzenia naturalnego – jako leczenie wspomagające. Należy do niego płukanie jam nosa fizjologicznym roztworem chlorku sodu lub odpowiednim roztworem wody morskiej oraz wykorzystanie roślinnych produktów leczniczych. Niniejszy artykuł szczegółowo omawia zastosowanie poszczególnych roślinnych produktów leczniczych i przedstawia dane literaturowe na temat ich skuteczności oraz tolerancji.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
427–439
Physical description
Contributors
 • Medical Communications Sp. z o.o., Warszawa, Polska
 • Medical Communications Sp. z o.o., Warszawa, Polska
 • Medical Communications Sp. z o.o., Warszawa, Polska
References
 • 1. Wachnicka-Bąk A, Lipińska-Opałka A, Będzichowska A et al.: Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych – jedno z najczęstszych zakażeń górnych dróg oddechowych. Pediatr Med Rodz 2014; 10: 25–31.
 • 2. Przełom w leczeniu zapalenia zatok. Materiały z konferencji w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Warszawa 2010.
 • 3. Helms S, Miller AL: Natural treatment of chronic rhinosinusitis. Altern Med Rev 2006; 11: 196-207.
 • 4. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J et al.: Europejskie wytyczne na temat zapalenia zatok przynosowych i polipów nosa 2012. Magazyn Otolaryngol 2013; 13: 45-66.
 • 5. Kalicki B, Stankiewicz W, Grad A et al.: Zapalenie zatok przynosowych - przyczyna czy powikłanie zakażeń dróg oddechowych? Pediatr Med Rodz 2005; 1: 210-214.
 • 6. Kalicki B, Śniady A, Kapusta K et al.: Zapalenie zatok sitowych powikłane zapaleniem tkanek miękkich oczodołu u 6-letniego chłopca - opis przypadku. Pediatr Med Rodz 2013; 9: 187-192.
 • 7. Buttner L, Achilles N, Bohm M et al.: Efficacy and tolerability of bromelain in patients with chronic rhinosinusitis - a pilot study. B-ENT 2013; 9: 217-225.
 • 8. Braun JM, Schneider B, Beuth HJ: Therapeutic use, efficiency and safety of the proteolytic pineapple enzyme Bromelain-POS in children with acute sinusitis in Germany. In Vivo 2005; 19: 417-421.
 • 9. Kohlmunzer S: Farmakognozja. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 • 10. Nowak G, Nawrot J: Surowce roślinne i związki naturalne stosowane w chorobach układu oddechowego. Herba Polonica 2009; 55:178-213.
 • 11. Tesche S, Metternich F, Sonnemann U et al.: The value of herbal medicines in the treatment of acute non-purulent rhinosinusitis. Results of a double-blind, randomised controlled trial. Eur Arch Otorhinolaryngol 2008; 265: 1355-1359.
 • 12. Zhang S, Smith N, Schuster D et al.: Quercetin increases CFTR-mediated chloride transport and ciliary beat frequency: therapeutic implications for chronic rhinosinusitis. Am J Rhinol Allergy 2011; 25: 307-312.
 • 13. Kostowski W (ed.): Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
 • 14. Mittman P: Randomized, double-blind study of freeze-dried Urtica dioica in the treatment of allergic rhinitis. Planta Med 1990; 56: 44-47.
 • 15. Wegiera M, Smolarz DH: Właściwości lecznicze szczawi (Rumex Sp. L.). Postępy Fitoterapii 2005; 16: 98-102.
 • 16. Glatthaar-Saalmuller B, Rauchhaus U, Rode S et al.: Antiviral activity in vitro of two preparations of herbal medicinal product Sinupret® against viruses causing respiratory infections. Phytomedicine 2011; 19: 1-7.
 • 17. Reden J, El-Hifnawi D, Zahnert T et al.: The effect of a herbal combination of primrose, gentian root, vervain, elder flowers, and sorrel on olfactory function in patients with a sinonasal olfactory dysfunction. Rhinology 2011; 49: 342-346.
 • 18. Jund R, Mondigler M, Steindl H et al.: Clinical efficacy of a dry extract of five herbal drugs in acute viral rhinosinusitis. Rhinology 2012; 50: 417-426.
 • 19. Melzer J, Saller R, Schapowal A et al.: Systematic review of clinical data with BNO-101 (Sinupret) in the treatment of sinusitis. Forsch Komplementmed 2006; 13: 78-87.
 • 20. Shen Y, Li CG, Zhou SF et al.: Chemistry and bioactivity of Flos Magnoliae, a Chinese herb for rhinitis and sinusitis. Curr Med Chem 2008; 15: 1616-1627.
 • 21. Li H, Ma N: A study on the anti-inflammatory effect of aromatic rhinitis spray. African J Pharmacy Pharm 2013; 7: 15-18.
 • 22. Bachert C, Schapowal A, Funk P et al.: Treatment of acute rhino-sinusitis with the preparation from Pelargonium sidoides EPs 7630: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Rhinology 2009; 47: 51-58.
 • 23. Mullol J, Crespo C, Carre C et al.: Pharmacoeconomics of Cyclamen europaeum in the management of acute rhinosinusitis. Laryngoscope 2013; 123: 2620-2625.
 • 24. Mullol J: Trends on rhinosinusitis diagnosis and treatment. Otolaryngol Pol 2009; 63: 3-4.
 • 25. Pharmindex®: Kompendium leków 2014. UBM Medica Polska, Warszawa 2013.
 • 26. Leki po Dyplomie: Leki pochodzenia naturalnego. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-27cfbe78-8056-4edd-8d92-6453c6e358b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.