PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 2 | 106-111
Article title

Profilaktyka krwawień z przewodu pokarmowego u chorych leczonych lekami hamującymi układ krzepnięcia z przyczyn kardiologicznych

Content
Title variants
EN
Prophylaxis of gastrointestinal bleedings in cardiac patients receiving coagulation-inhibiting agents
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The anticoagulant and antiplatelet agents are starting to be more commonly used, resulting in more frequent gastrointestinal bleedings, especially in patients receiving combined therapy. Clinical assessment before endoscopic procedures allows to minimize hemorrhagic side effects risk. Clinical factors contribute to arise in gastrointestinal bleedings are: gastrointestinal bleeding or peptic ulcer history, age over 60, gastroesophageal reflux disease, steroids therapy, chronic renal failure and Helicobacter pylori contagion. Non-steroid anty-inflammatory drugs cause 20-30% of gastrointestinal bleedings. Endoscopic examination of upper gastrointestinal truck prior to admission of these allows to show asymptomatic pathological changes and to initiate the proper treatment. Carrying out endoscopic procedure is unfortunately impossible in all patients, due to its cost and limitations in resources. The drug class of proven efficacy in reducing gastrointestinal bleedings occurrence are proton pump inhibitors (PPI). They should be used routinely in patients on acetylsalicylic acid in certain clinical situations and in all patients receiving combined therapy. Guidelines recommend usage of pantoprazole and esomeprazole in patients receiving clopidogrel.
PL
Leki przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe są stosowane coraz powszechniej, przyczyniając się do powstawania powikłań leczenia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego. Szczególnie duże ryzyko tego powikłania występuje u chorych leczonych w sposób skojarzony. Ocena stanu klinicznego i wywiadu chorobowego przed zabiegiem endoskopowym pozwala na zminimalizowanie ryzyka powikłań krwotocznych. Czynnikami klinicznymi o udowodnionym wpływie zwiększającym ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego są: wywiad choroby wrzodowej lub krwawienia z przewodu pokarmowego, wiek ≥60 lat, współistniejąca choroba refluksowa przełyku, leczenie glikokortykosteroidami, przewlekła choroba nerek, współistnienie zakażenia Helicobacter pylori. Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są przyczyną 20-30% krwawień z przewodu pokarmowego. Badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego przed ich włączeniem pozwala na ujawnienie istnienia zmian bezobjawowych i wdrożenie odpowiedniego postępowania leczniczego. Wykonywanie badania endoskopowego u każdego chorego leczonego przeciwpłytkowo nie jest możliwe z powodu ograniczonej dostępności badania i kosztów. Grupą leków o udowodnionej w badaniach klinicznych skuteczności w zapobieganiu krwawieniom z przewodu pokarmowego są inhibitory pompy protonowej (IPP). Leki te powinny być rutynowo stosowane u chorych przyjmujących kwas acetylosalicylowy (ASA) w szczególnych sytuacjach klinicznych oraz u chorych leczonych w sposób skojarzony. U chorych przyjmujących klopidogrel z przyczyn kardiologicznych w rekomendacjach zalecane jest stosowanie pantoprazolu i esomeprazolu.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
106-111
Physical description
Contributors
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
 • Klinika Gastroenterologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
References
 • 1. Davie A.P., Love M.P.: CAPRIE trial. Lancet 1997; 349: 355-356.
 • 2. Hallas J., Dall M., Andries A. i wsp.: Use of single and combined antithrombotic therapy and risk of serious upper gastrointestinal bleeding: population based case-control study. BMJ 2006; 333: 726.
 • 3. Bhatt D.L., Scheiman J., Abraham N.S. i wsp.; American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus Documents: ACCF/ACG/ AHA 2008 expert consensus document on reducing the gastrointestinal risks of antiplatelet therapy and NSAID use: a report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus Documents. J. Am. Coll. Cardiol. 2008; 52: 1502-1517.
 • 4. Poldermans D., Bax J.J., Boersma E. i wsp.; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG): Guidelines for pre-operative cardiac risk assessment and perioperative cardiac management in non-cardiac surgery: the Task Force for Preoperative Cardiac Risk Assessment and Perioperative Cardiac Management in Non-cardiac Surgery of the European Society of Cardiology (ESC) and European Society of Anaesthesiology (ESA). Eur. Heart J. 2009; 30: 2769-2812.
 • 5. Goldstein J.L., Lowry S.C., Lanza F.L. i wsp.: The impact of low-dose aspirin on endoscopic gastric and duodenal ulcer rates in users of a non-selective non-steroidal antiinflammatory drug or a cyclo-oxygenase-2-selective inhibitor. Aliment. Pharmacol. Ther. 2006; 23: 1489-1498.
 • 6. Lai K.C., Chu KM., Hui WM. i wsp.: Esomeprazole with aspirin versus clopidogrel for prevention of recurrent gastrointestinal ulcer complications. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2006; 4: 860-865.
 • 7. Hirsh J., Dalen J., Guyatt G.; American College of Chest Physicians: The Sixth (2000) ACCP guidelines for antithrombotic therapy for prevention and treatment of thrombosis. Chest 2001; 119 (supl.): 1S-2S.
 • 8. Kosmala W: Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwzakrze-powe w chorobach układu krążenia. Forum Kardiologów 2001; 6: 1-10.
 • 9. Gil J., Wojtuń S.: Profilaktyka i leczenie uszkodzeń przewodu pokarmowego spowodowanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Pol. Merkur. Lekarski 2009; 26: 353-357.
 • 10. Imiela J., Opolski G., Rydzewska G. i wsp.: Konsensus Grupy Roboczej powołanej przez konsultantów krajowych w dziedzinach chorób wewnętrznych, gastroente-rologii i kardiologii w sprawie zasad prewencji powikłań żołądkowo-jelitowych z przewodu pokarmowego w trakcie leczenia przeciwpłytkowego. Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4: 111-113.
 • 11. Chan F.K., Sung J.J., Chung S.C. i wsp.: Randomised trial of eradication of Helicobacter pylori before non-steroidal anti-inflammatory drug therapy to prevent peptic ulcers. Lancet 1997; 350: 975-979.
 • 12. Chan F.K., Chung S.C., Suen B.Y. i wsp.: Preventing recurrent upper gastrointestinal bleeding in patients with Helicobacter pylori infection who are taking low-dose aspirin or naproxen. N. Engl. J. Med. 2001; 344: 967-973.
 • 13. Hawkey C.J.: Gastroduodenal problems associated with non-steroidal, anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Scand. J. Gastroenterol. Suppl. 1993; 200: 94-95.
 • 14. Gilard M., Arnaud B., Comily J.C. i wsp.: Influence of omeprazole on the antiplatelet action of clopidogrel associated with aspirin: the randomized, double-blind OCLA (Omeprazole CLopidogrel Aspirin) study. J. Am. Coll. Cardiol. 2008; 51: 256-260.
 • 15. Small D.S., Farid N.A., Payne C.D. i wsp.: Effects of the proton pump inhibitor lansoprazole on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of prasugrel and clopidogrel. J. Clin. Pharmacol. 2008; 48: 475-484.
 • 16. Siller-Matula J.M., Spiel A.O., Lang I.M. i wsp.: Effects of pantoprazole and esomeprazole on platelet inhibition by clopidogrel. Am. Heart J. 2009; 157: 148.e1-5.
 • 17. O’Donoghue M.L., Braunwald E., Antman E.M. i wsp.: Pharmacodynamic effect and clinical efficacy of clopidogrel and prasugrel with or without a proton-pump inhibitor: an analysis of two randomised trials. Lancet 2009; 374: 989-997.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-27c3f0c3-e919-4f25-8720-88d45e1fe3b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.