PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 5 | 311–314
Article title

Inhibitory DPP-4 u osób starszych – bezpieczeństwo i skuteczność w jednym?

Content
Title variants
EN
DPP-4 inhibitors in the elderly – safety and efficacy in one?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cukrzyca jest uznanym i niezależnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz jedną z głównych przyczyn śmiertelności. Częstość jej występowania gwałtownie wzrasta, a szacowana przez ekspertów liczba chorych na cukrzycę osiągnie w 2030 r. 552 mln, co stanowi 9,9% populacji dorosłych. Prognozowana epidemia zachorowań wymusza weryfikację dotychczasowych zaleceń terapeutycznych, szczególnie zaś nowe spojrzenie na możliwości farmakoterapii, w której coraz istotniejszą rolę odgrywają leki wpływające na oś jelitowo-trzustkową. Wśród dostępnych leków wykorzystujących efekt inkretynowy znajdują się podawane doustnie inhibitory dipeptydylopeptydazy 4-gliptyny (DPP-4)-gliptyny: sitagliptyna, wildagliptyna, saksagliptyna oraz linagliptyna. Istnieją liczne prace potwierdzające bezpieczeństwo i skuteczność terapii inhibitorami DPP-4, zwłaszcza wildagliptyny i sitagliptyny, a celem niniejszej pracy było podsumowanie ich wyników, ze szczególnym uwzględnieniem populacji ludzi w podeszłym wieku, w świetle najnowszych standardów postępowania i zaleceń towarzystw naukowych.
EN
The frequency of diabetes mellitus, which is an independent and recognized risk factor of cardiovascular disease and the main cause of mortality, is rapidly increasing. The estimated number of patients suffering from diabetes will reach 552 million in 2030, which constitutes 9.9% of the adult population. This prognosticated epidemic forces a revision of existing recommendations, especially a new approach to pharmacological treatment including incretins, drugs affecting the entero-pancreatic axis. Among the available drugs using the incretins effect, there are several oral DPP-4 inhibitors such as sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin and linagliptin. There is considerable scientific research confirming the safety and efficacy of incretin therapy, mainly vildagliptin and sitagliptin. The aim of this study was to summarise the results of the above mentioned research with particular reference to elderly people, considering the newest standards and recommendations of world scientific associations.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
5
Pages
311–314
Physical description
Contributors
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii SPSK nr 1 w Zabrzu ul. 3 Maja 13/15 41-800 Zabrze tel. +48 32 370 44 15 fax: +48 32 271 46 17
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Shaw J.E., Sicree R.A., Zimmet P.Z. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res. Clin. Pract. 2010; 87: 4–14.
 • 2. Iseki K., Kinjo K., Iseki C. et al. Relationship between predicted creatinine clearance and proteinuria and the risk of developing ESRD in Okinawa, Japan. Am. J. Kidney Dis. 2004; 44: 806–814.
 • 3. Obrador G.T., Pereira B.J., Kausz A.T. Chronic kidney disease in the United States: an underrecognized problem. Semin. Nephrol. 2002; 22: 441–448.
 • 4. Gupta V., Kalra S. Choosing a Gliptin. Indian J. Endocr. Metab. 2011; 15: 298–308.
 • 5. Raz I., Chen Y., Wu M. et al. Efficacy and safety of sitagliptin added to ongoing metformin therapy in patients with type 2 diabetes. Curr. Med. Res. Opin. 2008; 24: 537–550.
 • 6. Barzilai N., Guo H., Mahoney E.M. et al. Efficacy and tolerability of sitagliptin monotherapy in elderly patients with type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Curr. Med. Res. Opin. 2011; 27(5): 1049–1058.
 • 7. Fonseca V., Schweizer A., Albrecht D. et al. Addition of vildagliptin to insulin improves glycaemic control in type 2 diabetes. Diabetologia 2007; 50: 1148–1155.
 • 8. Scherbaum W.A., Schweizer A., Mari A. et al. Efficacy and tolerability of vildagliptin in drug-naïve patients with type 2 diabetes and mild hyperglycaemia. Diabetes Obes. Metab. 2008; 10: 675–682.
 • 9. Pratley R.E., Rosenstock J., Pi-Sunyer F.X. et al. Management of type 2 diabetes in treatment-naive elderly patients: benefits and risks of vildagliptin monotherapy. Diabetes Care 2007; 30(12): 3017–3022.
 • 10. Doucet J., Chacra A., Maheux P., Lu J., Harris S., Rosenstock J. Efficacy and safety of saxagliptin in older patients with type 2 diabetes mellitus. Curr. Med. Res. Opin. 2011; 27(4): 863–869.
 • 11. Halimi S. DPP-4 inhibitors and GLP-1 analogues: for whom? Which place for incretins in the management of type 2 diabetic patients? Diabetes Metab. 2008; 34 Suppl 2: S91–95.
 • 12. Schweizer A., Dejager S., Foley J.E., Shao Q., Kothny W. Clinical experience with vildagliptin in the management of type 2 diabetes in a patient population >/=75 years: a pooled analysis from a database of clinical trials. Diabetes Obes. Metab. 2011; 13: 55–64.
 • 13. Halimi S., Raccah D., Schweizer A., Dejager S. Role of vildagliptin in managing type 2 diabetes mellitus in the elderly. Curr. Med. Res. Opin. 2010; 26: 1647–1656.
 • 14. Bourdel-Marchasson I., Schweizer A., Dejager S. Incretin therapies in the management of elderly patients with type 2 diabetes mellitus. Hosp. Pract. (Minneap) 2011; 39: 7–21.
 • 15. Statford S., DouMeneilly G. The effect of the new DPP-IV inhibitor, sitagliptin, in elderly people with type 2 diabetes mellitus. Diabetes 2008, Abstract book, 68th Scientific Sessions ADA, A-163, Abstr. 550-P.
 • 16. Abbatecola A.M., Paolisso G. Diabetes care targets in older persons. Diabetes Res Clin Pract. 2009; 86 Suppl 1: S35–40.
 • 17. Schwartz S.L. Treatment of elderly patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review of the benefits and risks of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors. Am. J. Geriatr. Pharmacother. 2010; 8(5): 405–418.
 • 18. Czech A. Miejsce inkretynomimetyków i leków zwiększających stężenie inkrety w leczeniu cukrzycy typu 2. Med. Metab. 2008; 3: 42–48.
 • 19. Jasik M. Inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4) ze szczególnym uwzględnieniem sitagliptyny. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2010, tom 1, nr 4, 220–229.
 • 20. Wróbel M., Szymborska-Kajanek A., Psurek A., Grzeszczak W., Strojek K. Zastosowanie preparatów poprawiających efekt inkretynowy w leczeniu cukrzycy typu 2. Przew. Lek. 2007; 3: 24–31.
 • 21. Znaniecka M., Rutkowska J., Bandurska-Stankiewicz E. Nowy kierunek w leczeniu cukrzycy – inkretynomimetyki oraz inhibitory DPP-4. Prz. Kardiodiabetol. 2010; 5(3,4): 171–181.
 • 22. Strózik A., Bieniek-Marzec A., Okopień B. Efekt inkretynowy – nowe spojrzenie na leczenie cukrzycy typu 2. Czyn. Ryz. 2008; 4: 43–67.
 • 23. Matuszek B., Lenart-Lipińska M., Nowakowski A., Hormony inkretynowe w leczeniu cukrzycy typu 2 Część I: Wpływ insulinotropowych hormonów jelitowych (inkretyn) na metabolizm glukozy. Endokrynol. Pol. 2007; 58: 522–528.
 • 24. Matuszek B., Lenart-Lipińska M., Nowakowski A., Hormony inkretynowe w leczeniu cukrzycy typu 2 Część II: Inkretyny – nowe możliwości farmakoterapii cukrzycy typu 2. Endokrynol. Pol. 2008; 59: 322–329.
 • 25. Paolisso G. Pathophysiology of diabetes in elderly people. Acta Biomed. 2010; 81 Suppl 1: 47–53.
 • 26. Abbatecola A.M., Paolisso G., Corsonello A., Bustacchini S., Lattanzio F. Antidiabetic oral treatment in older people: does frailty matter? Drugs Aging 2009; 26 Suppl 1: 53–62.
 • 27. Drucker D.J., Nauck M.A. The incretin system: glucagon-like peptide-1 receptor agonists and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors in type 2 diabetes. Lancet 2006; 368: 1696–1705.
 • 28. Knudsen L.B., Nielsen P.F., Huusfeldt P.O. et al. Potent derivatives of glucagon-like peptide-1 with pharmacokinetic properties suitable for once daily administration. J. Med. Chem. 2000; 43: 1664–1669.
 • 29. Karin A., Fleck P., Hetman L. et al. Single-dose pharmacokinetics of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor alogliptin in patients with renal impairment. Diabetes 2008, Abstract book, 68th Scientific Sessions ADA, A-160, Abstr. 538-P.
 • 30. Herman G.A., Stevens C., Van Dyck K. et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of sitagliptin, an inhibitor of dipeptidyl peptidase IV, in healthy subjects: results from two randomized, double-blind, placebo-controlled studies with single oral doses. Clin. Pharmacol. Ther. 2005; 78: 675–688.
 • 31. Bergman A.J., Stevens C., Zhou Y. et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of multiple oral doses of sitagliptin, a dipeptidyl peptidase-IV inhibitor: a double-blind, randomized, placebo-controlled study in healthy male volunteers. Clin. Ther. 2006; 28: 55–72.
 • 32. Chelliah A., Burge M.R. Hypoglycaemia in elderly patients with diabetes mellitus: causes and strategies for prevention. Drugs Aging 2004; 21: 511–530.
 • 33. Bremer J.P., Jauch-Chara K., Hallschmid M., Schmid S., Schultes B. Hypoglycemia unawareness in older compared with middle-aged patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2009; 32: 1513–1517.
 • 34. Schwartz S.L. Treatment of elderly patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review of the benefits and risks of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors. Am. J. Geriatr. Pharmacother. 2010; 8(5): 405–418.
 • 35. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification and stratification. Am. J. Kidney Dis. 2002; 39: S1–S266.
 • 36. McGill J.B., Sloan L., Newman J. Long-Term Efficacy and Safety of Linagliptin in Patients With Type 2 Diabetes and Severe Renal Impairment: A 1-year, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Diabetes Care 2013; 36: 237–244.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-279c7721-216d-48d1-8dbd-be8aa795f56a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.