PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 4 | 4 | 265-268
Article title

Profilaktyka, monitorowanie i leczenie raka gruczołu krokowego na podstawie aktualnego przeglądu literatury urologicznej

Content
Title variants
EN
Prevention, monitoring and treatment of prostate cancer based on review of current urological literature
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Prostate cancer is the third most common cause of cancer-related mortality in Poland, after lung and stomach cancer. In the United States, it is the leading cause of cancer-related deaths. In the European Union, about 85 000 men die each year because of prostate cancer. This often concerns men in their prime age, while long and complex treatment process significantly compromises their effectiveness and vital stability. At the initial phase, the disease is often asymptomatic, so affected men remain unaware of the disease and do not undertake any preventive- therapeutic measures. In view of these threats, actions aiming at creating a system of prevention, treatment and monitoring of patients with prostate cancer appear justified. This will guarantee preservation of desired level of health status. Functioning of the system relies on evidence-based principles. One of its components is the development of indices (functions) of health and morbidity of male patients depending on age. While performing this study, the authors attempted to approach the issue of prevention and treatment of prostate cancer from the point-of-view of results of recent research in this area. The paper presents an in-depth analysis of existing publications in the context of practical solutions. As a result it was noticed that published papers focus on two main areas, namely basic research and clinical applications thereof.
PL
Wśród nowotworowych przyczyn zgonów w Polsce rak stercza zajmuje trzecie miejsce, po raku płuc i żołądka. W Stanach Zjednoczonych jest na pierwszym miejscu. W Unii Europejskiej z powodu raka gruczołu krokowego umiera każdego roku ponad 85 000 mężczyzn. Dotyka on często mężczyzn w sile wieku, a długi i złożony proces jego leczenia negatywnie wpływa na efektywność i stabilność życiową. W początkowym stadium choroba przebiega często bezobjawowo, co powoduje, że mężczyźni nie są świadomi zagrożenia i nie podejmują czynności profilaktyczno-leczniczych. Uwzględniając wymienione zagrożenia, celowe jest podjęcie działań zmierzających do uruchomienia systemu profilaktyki, leczenia i monitorowania chorych z rakiem gruczołu krokowego, co będzie stanowić gwarancję utrzymania wymaganego poziomu stanu zdrowia. Funkcjonowanie takiego systemu oparte jest na podstawach naukowych. Jeden z jego elementów to opracowanie wskaźników (funkcji) zdrowia i zachorowań pacjentów płci męskiej z uwzględnieniem ich struktury wiekowej. Realizując pracę badawczą, autorzy artykułu starali się umiejscowić podjęty problem profilaktyki i leczenia raka gruczołu krokowego na tle istniejących już osiągnięć naukowych. Dokonano pogłębionej analizy opracowań w aspekcie rozwiązań praktycznych. Zauważono, że dotyczą one dwóch zasadniczych obszarów, odnoszą się do badań podstawowych i rozwiązań aplikacyjnych.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
265-268
Physical description
Contributors
 • Klinika Urologii Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Henryk Zieliński
References
 • 1. Djavan B., Remzi M., Zlotta A. i wsp.: Novel artificial neural network for early detection of prostate cancer. J. Clin. Oncol. 2002; 20: 921-929.
 • 2. Garzotto M., Beer TM., Hudson R.G. i wsp.: Improved detection of prostate cancer using classification and regression tree analysis. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 4322-4329.
 • 3. Stephan C., Cammann H., Semjonow A. i wsp.: Multicenter evaluation of an artificial neural network to increase the prostate cancer detection rate and reduce unnecessary biopsies. Clin. Chem. 2002; 48: 1279-1287.
 • 4. Matsui Y., Utsunomiya N., Ichioka K. i wsp.: The use of artificial neural network analysis to improve the predictive accuracy of prostate biopsy in the Japanese population. Jpn. J. Clin. Oncol. 2004; 34: 602-607.
 • 5. Remzi M., Djavan B.: Artificial neural networks for decision making in urologic oncology. Annales d’urologie 2007; 41: 110-115.
 • 6. Anagnostou T, Remzi M., Djavan B.: Artificial neural networks for decision-making in urologic oncology. Rev. Urol. 2003; 5: 15-21.
 • 7. Stephan C., Buker N., Cammann H. i wsp.: Artificial neural network (ANN) velocity better identifies benign prostatic hyperplasia but not prostate cancer compared with PSA velocity. BMC Urol. 2008; 8: 10.
 • 8. Djavan B., Remzi M., Zlotta A.R i wsp.: Combination and multivariate analysis of PSA-based parameters for prostate cancer prediction. Tech. Urol. 1999; 5: 71-76.
 • 9. Stamatiou K., Danciu M., Karakos C., Sofras F: PSA variations in persons with latent prostate cancer. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. Iasi 2008; 112: 126-129.
 • 10. Thompson I.M., Tangen C.M., Ankerst D.P i wsp.: The performance of prostate specific antigen for predicting prostate cancer is maintained after a prior negative prostate biopsy. J. Urol. 2008; 180: 544-547.
 • 11. Zhao K.H., Hernandez D.J., Han M. i wsp.: External validation of University of California, San Francisco, Cancer of the Prostate Risk Assessment score. Urology 2008; 72: 396-400.
 • 12. Boorjian S.A., Karnes R.J., Crispen PL. i wsp.: The impact of discordance between biopsy and pathological Gleason scores on survival after radical prostatectomy. J. Urol. 2009; 181: 95-104.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-275860ba-7981-4c98-940f-68dfeac566ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.