PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 2 | 190–199
Article title

Leczenie chirurgiczne torbieli rzekomych trzustki – doświadczenia własne

Content
Title variants
EN
Surgical treatment of pancreatic pseudocysts – clinical experience
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Pancreatic pseudocysts are frequent complications after acute and chronic pancreatitis. They are diagnosed in 6–18% of patients with the history of acute pancreatitis and in 20–40% cases with chronic pancreatitis. The aim of the study was to analyse early results of surgical treatment of pancreatic acute and chronic pseudocysts based on our experience. Material and methods: The retrospective analysis was based on early results of surgical treatment of 46 patients aged between 20 and 78 (33 males and 13 females) who underwent treatment of acute (n = 26) and chronic (n = 20) pancreatic pseudocysts from November 2005 to July 2011 at the Second Department of General and Gastrointestinal Surgery and Surgical Oncology of the Alimentary Tract in Lublin. Results: The choice of a surgical method of treatment depended on the size, localisation, thickness of pseudocystic wall and changes in the main pancreatic duct. We used the following surgical methods: cystogastrostomy (Jurasz procedure) was conducted in 22 patients (47.8%), Roux-en-Y cystojejunostomy was performed in 19 cases (41.3%), complete excision of the pseudocyst was possible in two patients (4.3%) and cystoduodenostomy – in one case (2.1%). Also, in single cases external drainage (2.1%) and cystopancreaticojejunostomy of Puestow (2.1%) were applied. Forty-four patients (95.6%) were cured. Early postoperative complications were observed in 2 patients (4.4%). Two reoperations (4.4%) were required. Early postoperative mortality was 0%. Conclusions: Classic internal drainage procedures, known since the 19th century, are still effective methods of treatment in acute and chronic pancreatic pseudocysts.
PL
Wprowadzenie: Torbiele rzekome trzustki stanowią częste powikłania ostrego oraz przewlekłego zapalenia trzustki. Rozpoznawane są u 6–18% pacjentów diagnozowanych z powodu przebytego ostrego zapalenia trzustki oraz u 20–40% diagnozowanych z powodu przewlekłego zapalenia tego narządu. Celem pracy jest retrospektywna analiza wczesnych wyników leczenia chirurgicznego ostrych i przewlekłych torbieli rzekomych trzustki na podstawie własnego materiału. Materiał i metody: Analizę przeprowadzono, opierając się na retrospektywnej ocenie wczesnych wyników leczenia chirurgicznego 46 pacjentów w wieku 20–78 lat (33 mężczyzn oraz 13 kobiet) leczonych z powodu torbieli ostrych (n = 26) oraz torbieli przewlekłych trzustki (n = 20) od listopada 2005 do lipca 2011 roku w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego w Lublinie. Wyniki: Wybór metody operacyjnej uzależniony był od wielkości, lokalizacji i grubości ściany torbieli oraz obecności zmian w obrębie przewodu Wirsunga. Zastosowano następujące metody leczenia chirurgicznego: cystogastrostomię sposobem Jurasza – u 22 chorych (47,8%), cystojejunostomię sposobem Roux-en-Y – u 19 (41,3%), wyłuszczenie torbieli – u 2 (4,3%), zespolenie torbieli z dwunastnicą – cystoduodenostomię – u 1 pacjenta (2,1%); również w pojedynczych przypadkach wykonano drenaż zewnętrzny (2,1%) oraz pankreatojejunostomię sposobem Puestowa (2,1%). Wyleczenie uzyskano u 44 operowanych (95,6%). Wczesne powikłania pooperacyjne zaobserwowano u 2 chorych (4,4%). Wykonano 2 reoperacje (4,4%). Wczesna śmiertelność pooperacyjna wynosiła 0%. Wnioski: Klasyczne zabiegi drenażu wewnętrznego, znane od XIX wieku, są w dalszym ciągu skutecznymi metodami leczenia ostrych oraz przewlekłych torbieli rzekomych trzustki.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
190–199
Physical description
Contributors
 • II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
 • II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
 • II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
References
 • 1. Melman L, Azar R, Beddow K et al.: Primary and overall success rates for clinical outcomes after laparoscopic, endoscopic, and open pancreatic, cystgastrostomy for pancreatic pseudocysts. Surg Endosc 2009; 23: 267–271.
 • 2. Ćwik G, Solecki M, Pedowski T et al.: Zmiany torbielowate trzustki – ciągle aktualny problem diagnostyczny oraz terapeutyczny. Ultrasonografia 2009; 9: 24–30.
 • 3. Yin WY, Chen HT, Huang SM et al.: The role of surgery in pancreatic pseudocyst. Tzu Chi Med J 2004; 16: 359–369.
 • 4. Parks RW, Tzovaras G, Diamond T et al.: Management of pancreatic pseudocysts. Ann R Coll Surg Engl 2000; 82: 383–387.
 • 5. Andrén-Sandberg A, Ansorge C, Eiriksson K et al.: Treatment of pancreatic pseudocysts. Scand J Surg 2005; 94: 165–175.
 • 6. Curry L, Sookur P, Low D et al.: Percutaneous cystgastrostomy as a single-step procedure. Cardiovasc Intervent Radiol 2009; 32: 289–295.
 • 7. Behrns KE, Ben-David K: Surgical therapy of pancreatic pseudocysts. J Gastrointest Surg 2008; 12: 2231–2239.
 • 8. Weckman L, Kylänpää ML, Puolakkainen P et al.: Endoscopic treatment of pancreatic pseudocysts. Surg Endosc 2006; 20: 603–607.
 • 9. Lerch MM, Stier A, Wahnschaffe U et al.: Pancreatic pseudocysts: observation, endoscopic drainage, or resection? Dtsch Arztebl Int 2009; 106: 614–621.
 • 10. Ito K, Perez A, Ito H et al.: Pancreatic pseudocysts: is delayed surgical intervention associated with adverse outcomes? J Gastrointest Surg 2007; 11: 1317–1321.
 • 11. Cannon JW, Callery MP, Vollmer CM Jr: Diagnosis and management of pancreatic pseudocysts: what is the evidence? J Am Coll Surg 2009; 209: 385–393.
 • 12. Zhang AB, Zheng SS: Treatment of pancreatic pseudocysts in line with D’Egidio’s classification. World J Gastroenterol 2005; 11: 729–732.
 • 13. Gierbliński IW: Diagnostyka ultrasonograficzna chorób zapalnych wątroby i trzustki. Ultrasonografia 2009; 9: 46–52.
 • 14. Markocka-Mączka K, Grabowski K, Taboła R: Chirurgiczne leczenie rzekomych torbieli trzustki. Gastroenterologia Polska 2007; 14: 117–120.
 • 15. Markocka-Mączka K, Knast W, Lewandowski A et al.: Leczenie rzekomych torbieli trzustki w materiale własnym. Pol Przegl Chir 2001; 73: 28–37.
 • 16. Baron TH: Endoscopic drainage of pancreatic pseudocysts. J Gastrointest Surg 2008; 12: 369–372.
 • 17. Hamza N, Ammori BJ: Laparoscopic drainage of pancreatic pseudocysts: a methodological approach. J Gastrointest Surg 2010; 14: 148–155.
 • 18. Sun YM, Cai HH, Bai JF et al.: Totally laparoscopic Roux-en-Y cystojejunostomy as a sole treatment option for pancreatic pseudocysts: a report of four cases. Chin Med J 2010; 123: 2142–2144.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2730f7a8-89e8-4cdc-8533-49fbaf56ba87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.