PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 1 | 28-34
Article title

Sposób odżywiania Japończyków na podstawie badań ankietowych

Content
Title variants
EN
The Japanese nourishing pattern based on questionnaire research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Celem pracy jest ocena sposobu odżywiania Japończyków, z uwzględnieniem podziału na 6 grup produktów spożywczych. MATERIAŁ I METODY Badania ankietowe uwzględniające spożycia wybranych produktów przeprowadzono wśród 60 Japończyków na stałe zamieszkałych w Japonii. WYNIKI Częstość spożycia wybranych produktów wykorzystano w ocenie nawyków żywieniowych badanej grupy. WNIOSKI 1. Analiza wybranych produktów spożywanych przez Japończyków potwierdza charakterystyczny i odmienny sposób żywienia tej grupy 2. Sposób żywienia badanej grupy można uznać za zgodny z zaleceniami prawidłowego żywienia. 3. Wybrane elementy żywienia Japończyków warto wykorzystać, w miarę możliwości, w diecie Polaków jako przykład prawidłowego żywienia.
EN
THE INTRODUCTION the purpose of the research paper is the evaluation of the Japanese nourishing pattern with consideration of 6 groups foodstuffs division. THE MATERIAL AND THE METHOD the questionnaire research taken into consideration selected products the uptake was carried out among 60 Japanese men residing in Japan permanently. THE RESULTS the frequency of selected products uptake was employed in the evaluation of eating habits in the tested group. CONCLUSIONS 1. The analysis corollas of the selected alimentary products consumed by the Japanese confirms characteristic and different for this group nourishing pattern. 2. Nourishing pattern in the tested group can be acknowledge to comply with proper nourishment commendations. 3. It is worth to use selected parts of Japanese nutrition in Polish diet as an example of proper nutrition.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
1
Pages
28-34
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – studentka uzupełniających studiów magisterskich; 41-908 Bytom, ul. Racjonalizatorów 39/5, tel. +48 511 892 551
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Tomaszewska – Bolałek M. Tradycje kulinarne Japonii, wyd. Hanami, Warszawa, 2006
 • 2. Torlińska T., Miyoshi M. Żywienie i nawyki żywieniowe w Japonii. Nowiny Lekarskie. 2000; 69: 7-23
 • 3. Dane z biuletynu Światowej Organizacji Zdrowia na temat średniej długości życia na świecie, 2001 http://www.who.int/ whr/2001/en/annex4_en.pdf
 • 4. Referat ze spotkania informacyjnego Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Otyłością, Bruksela, 15.03.2005 http:// www.iotf.org/media/euobesity3.pdf
 • 5. Tanaka H., Kokubo Y. Epidemiology of obesity in Japan. Japan Medical Association Journal. 2005; 48 (1): 34-41
 • 6. Hosking R. A Dictionary of Japanese Food. Tuttle Publishing, Tokyo, 2004
 • 7. The Sixth Revision of Japanese Recommended Dietary Allowances, dane ze strony Japońskiego Towarzystwa Dietetycznego www.dietitian.or.jp
 • 8. http:/whatjapanthinks./2007/02/05/almost- four-in-five-japanese-eat-rice-daily/
 • 9. Matsumura Y. Nutrition trends in Japan. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 2001; 10: 40-47
 • 10. Dane statystyczne ze strony bazującej na Światowym Instytucie Danych: http:// earthtrends.wri.org
 • 11. Yamamoto S., Sobue T., Minatsu K., Sasaki S. Soy, Isoflavones and Breast Cancer Risk in Japan. Journal of the National Cancer Institute. 2003; 95(12): 906-913.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2723d221-141f-4f5a-87e3-6f02ed9d9f6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.