PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | XV | 1 | 35-48
Article title

Temperament a style radzenia sobie ze stresem u seniorów i juniorów Szybowcowych Mistrzostw Polski w 2008 roku

Content
Title variants
EN
Temperament and styles of coping with stress among senior and junior participants of Polish Gliding Championships 2008
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents empirical work on temperament and styles of coping with stress among junior and senior participants of Polish Gliding Championships 2008 (44 pilots, including 22 juniors (male) and 22 seniors (male) took part in the test). It is based on Regulative Theory of Temperament by J. Strelau, Zuckerman’s Theory of Temperament and Endler’s and Parker’s Theory of Styles of Coping with Stress. Following instruments were used in the reasearch: Strelau Temperament Inventory, Sensation Seeking Scale by Zuckerman and Coping Inventory for Stressful Situations. Analysis of the results showed that some temperamental traits moderated the choice of style of coping with stress among gliders’ pilots. Juniors are more likely than seniors to take hazardous actions. Seniors, more often than juniors, prefer stress-coping methods based on solving of problems and specific tasks.
Keywords
Year
Volume
XV
Issue
1
Pages
35-48
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii UG Gdańsk
 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna Elbląg
References
 • Endler, N. S., Parker, J. D. A. (1990a). Coping Inwentory for Stres Ful Situations (CISS ): Manual. Toronto: Multi-Health Systems, Inc.
 • Endler, N. S., Parker, J. D. A. (1990b). Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. Jurnal of Personality and Social Psychology, 58, 844-854.
 • Endler, N. S., Parker, J. D. A. (1994). Multidimensional assessment of doping: Task, emotion and avoidance strategies. Psychological Assessment, 6, 50-60.
 • Heszen-Niejodek, I. (2000). Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje. W: I. Heszen- Niejodek, Z. Ratajczak (red.) Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin Sp. z o.o.
 • Oleszkiewicz-Zsurzs, Z. (1982). Demand for stimulation and vocational preferences. Polish Psychological, Bulletin, 13, 185-195.
 • Pawłow, I. P. (1952). Dwadzieścia lat badań wyższej czynności nerwowej (zachowania się) zwierząt. Warszawa: PZWL.
 • Regulamin Zawodów Szybowcowych, Aeroklub Polski, Komisja Szybowcowa, http://www.szybowce.com/komisja/regulaminy/2007/zawody.pdf (09.03.2009 r.).
 • System Rozgrywania Zawodów Szybowcowych i Kwalifikowania Zawodników, Aeroklub Polski, Komisja Szybowcowa, http://www.szybowce.com/komisja/regulaminy/ 2007/system.pdf (09.03.2009 r.).
 • Strelau, J. (1998). Psychologia temperamentu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Strelau, J. (2000). Temperament a stres: Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem. W: I. Heszen-Niejodek, Z. R atajczak (red.) Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Strelau, J., (2002). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Strelau, J. (2006). Temperament jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań. Gdańsk: GWP.
 • Strelau, J. i wsp. (2004). Temperament i style radzenia sobie ze stresem jako moderatory zespołu stresu pourazowego w następstwie przeżytej katastrofy. W: J. Strelau (red.) Osobowość a ekstremalny stres. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Strelau, J., Zawadzki, B., (1998) Kwestionariusz Temperamentu PTS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Terelak, J. F., Rudzki, A. (2005). Temperament a style radzenia sobie ze stresem u kontrolerów ruchu lotniczego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 11(1), 15-24.
 • Zuckerman, M. (1979). Sensation seeking. Beyond the optima level of arousal. New York: Erlabaum, Hillsdale.
 • Zuckerman, M. (1994). Behavioral expression and biological bases of sensation seeking. Cambridge: Cambridge University Press.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-270435c0-709e-4217-bbd8-4512029d8436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.