Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 2 | 79–82

Article title

Dr med. stom., zastępca profesora Śląskiej Akademii Medycznej Adolf Erb, twórca Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Śląskiej Akademii Medycznej

Content

Title variants

EN
MD Adolf Erb, the one of founders of the Department Conservative Dentistry in Silesian Medical Academy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
The article is dedicated to MD Adolf Erb (1906–1966), the one of founders of the Department Conservative Dentistry in Silesian Medical Academy. The authors have presented his professional life as well as personal and family life.
EN
Artykuł poświęcony jest pamięci dr. n. med. Adolfa Erba (1906–1966), jednego z twórców Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Śląskiej Akademii Medycznej. Autorzy przedstawili koleje jego życia zawodowego, osobistego i rodzinnego.

Discipline

Year

Volume

66

Issue

2

Pages

79–82

Physical description

Contributors

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna w Wadowicach
author
  • ul. E. i K. Wojtyłów 16 34-100 Wadowice tel. 601 865 698
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

References

  • 1. Dr Adolf Erb. Akta personalne. Archiwum SUM.
  • 2. Archiwum prywatne Rodziny Erb w Jerozolimie.
  • 3. Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu.
  • 4. Dziesięciolecie Śląskiej Akademii Medycz nej. PWN Kraków 1958, s. 343–349.
  • 5. 25 lat Śląskiej Akademii Medycznej. Red. S. Knapik. ŚAM Katowice 1973: 150.
  • 6. Słownik Medycyny i Farmacji Górnego Śląska. Red. A. Puzio. ŚAM Katowice 1997, t. 3, s. 421, 422, 563, 566.
  • 7. Jubileuszowy katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych wykonanych w Śląskiej Akademii Medycznej 1948–1998. Red. A. Puzio. T. I Doktoraty. ŚAM Katowice 1998.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-270334c0-fc69-4c4e-bcdd-f2cda08cb8f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.