PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 1 | 22–28
Article title

Retinopatia wcześniaków – etiopatogeneza i leczenie

Content
Title variants
EN
Retinopathy of prematurity – etiopathogenesis and treatment
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Retinopatia wcześniaków należy do grupy retinopatii proliferacyjnych. Występuje u wcześniaków z bardzo niską masą urodzeniową, leczonych tlenem o wysokim stężeniu. Szacuje się, że jest przyczyną upośledzenia widzenia u około 50 000 dzieci rocznie. Lata 50. i 70. ubiegłego wieku to okresy wystąpienia dwóch epidemii retinopatii wcześniaków. W ostatnich latach w krajach rozwijających się następuje kolejny wzrost zachorowań, który w literaturze określa się mianem trzeciej epidemii. Wysokie stężenie tlenu w uzupełniającej tlenoterapii uważano dotychczas za główny czynnik ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków. Istnieją jednak doniesienia o pojawieniu się tej choroby u pacjentów, u których nie zastosowano terapii tlenem. Niska masa urodzeniowa i wczesny wiek ciążowy są dobrze znanymi czynnikami ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków. Do innych ważnych czynników należą płeć, ciąża mnoga, krwawienie dokomorowe i transfuzje krwi. Wystąpieniu tej choroby można zapobiegać dzięki badaniom przesiewowym wykonywanym przez okulistę w okresie kilku tygodni po urodzeniu. Za standardowe leczenie retinopatii wcześniaków uznaje się laserową fotokoagulację siatkówki, której zasadniczym celem jest zahamowanie rozwoju proliferacji włóknisto-naczyniowych. W przypadku wystąpienia progresji choroby pomimo zastosowania fotokoagulacji laserowej konieczne jest leczenie operacyjne. Podejmowane są również próby zastosowania leków blokujących czynniki wzrostu nieprawidłowych naczyń. Celem pracy jest przedstawienie patomechanizmu i czynników odgrywających ważną rolę w rozwoju retinopatii wcześniaków oraz opis aktualnych metod leczenia tej choroby. Informacje te mają pomóc pediatrom i lekarzom rodzinnym zaktualizować wiedzę na temat retinopatii wcześniaków.
EN
Retinopathy of prematurity belongs to the group of proliferative retinopathies. It affects preterm infants with very low birth weight, treated with high concentrations of oxygen. It is estimated that retinopathy of prematurity leads to blindness in approximately 50,000 children per year worldwide. There were two epidemics of retinopathy of prematurity in the 50s and 70s of the last century. Another increase in the incidence, referred to as the third epidemic in the literature, has been observed in recent years in developing countries. So far, high oxygen concentrations used in adjuvant oxygen therapy have been considered to be the major risk factor for retinopathy of prematurity. There are, however, reports on the development of the disease in patients who received no oxygen therapy. Low birth weight and early gestational age are well-known risk factors for retinopathy of prematurity. Other important risk factors include sex, multiple pregnancy, intraventricular haemorrhage and blood transfusions. The disease can be prevented by screening performed by an ophthalmologist within a few weeks after birth. Laser retinal photocoagulation, which is primarily aimed to inhibit fibrovascular proliferation, is the standard therapy in infants with retinopathy of prematurity. Surgical treatment is necessary in the case of disease progression despite laser photocoagulation. Attempts are also made to use vascular endothelial growth factor blockers. The aim of the paper is to present the pathomechanism and the main factors involved in the development of retinopathy of prematurity as well as the current therapeutic approaches for this disease. This information is intended to help family doctors update their knowledge on retinopathy of prematurity.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
22–28
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska; Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii, Chorzów, Polska
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
author
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
References
 • 1. Hellström A, Smith LE, Dammann O: Retinopathy of prematurity. Lancet 2013; 382: 1445–1457.
 • 2. Silverman WA: Retrolental Fibroplasia: A Modern Parable. Grune & Stratton, New York 1980.
 • 3. Campbell K: Intensive oxygen therapy as a possible cause of retrolental fibroplasia; a clinical approach. Med J Aust 1951; 2: 48–50.
 • 4. Lawn JE, Gravett MG, Nunes TM et al.; GAPPS Review Group: Global report on preterm birth and stillbirth (1 of 7): definitions, description of the burden and opportunities to improve data. BMC Pregnancy Childbirth 2010; 10 Suppl 1: S1.
 • 5. Markestad T, Kaaresen PI, Rønnestad A et al.; Norwegian Extreme Prematurity Study Group: Early death, morbidity, and need of treatment among extremely premature infants. Pediatrics 2005; 115: 1289–1298.
 • 6. Austeng D, Källen KB, Ewald UW et al.: Incidence of retinopathy of prematurity in infants born before 27 weeks’ gestation in Sweden. Arch Ophthalmol 2009; 127: 1315–1319.
 • 7. Kański JJ, Bowling B: Okulistyka kliniczna. Edra Urban & Partner, Wrocław 2013.
 • 8. Pierce EA, Avery RL, Foley ED et al.: Vascular endothelial growth factor/vascular permeability factor expression in a mouse model of retinal neovascularization. Proc Natl Acad Sci U S A 1995; 92: 905–909.
 • 9. Seiberth V, Linderkamp O: Risk factors in retinopathy of prematurity. A multivariate statistical analysis. Ophthalmologica 2000; 214: 131–135.
 • 10. Grałek M, Niwald A: Retinopatia wcześniaków. PZWL, Warszawa 2015.
 • 11. Li SY, Fu ZJ, Lo AC: Hypoxia-induced oxidative stress in ischemic retinopathy. Oxid Med Cell Longev 2012; 2012: 426769.
 • 12. Kim TI, Sohn J, Pi SY et al.: Postnatal risk factors of retinopathy of prematurity. Paediatr Perinat Epidemiol 2004; 18: 130–134.
 • 13. Mittal M, Dhanireddy R, Higgins RD: Candida sepsis and association with retinopathy of prematurity. Pediatrics 1998; 101: 654–657.
 • 14. Saunders RA, Donahue ML, Christmann LM et al.: Racial variation in retinopathy of prematurity. The Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Arch Ophthalmol 1997; 115: 604–608.
 • 15. Kaempf JW, Kaempf AJ, Wu Y et al.: Hyperglycemia, insulin and slower growth velocity may increase the risk of retinopathy of prematurity. J Perinatol 2011; 31: 251–257.
 • 16. Pérez-Muñuzuri A, Fernández-Lorenzo JR, Couce-Pico ML et al.: Serum levels of IGF1 are a useful predictor of retinopathy of prematurity. Acta Paediatr 2010; 99: 519–525.
 • 17. Hirano K, Morinobu T, Kim H et al.: Blood transfusion increases radical promoting non-transferrin bound iron in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001; 84: F188–F193.
 • 18. Chen J, Stahl A, Hellstrom A et al.: Current update on retinopathy of prematurity: screening and treatment. Curr Opin Pediatr 2011; 23: 173–178.
 • 19. Shah PK, Prabhu V, Karandikar SS et al.: Retinopathy of prematurity: past, present and future. World J Clin Pediatr 2016; 5: 35–46.
 • 20. Hautz W, Prost ME: [Treating retinopathy of prematurity with laser diode photocoagulation]. Klin Oczna 2000; 102: 355–359.
 • 21. Klufas MA, Patel SN, Chan RV: Surgical management of retinopathy of prematurity. Dev Ophthalmol 2014; 54: 223–233.
 • 22. Harder BC, von Baltz S, Jonas JB et al.: Intravitreal bevacizumab for retinopathy of prematurity. J Ocul Pharmacol Ther 2011; 27: 623–627.
 • 23. Sankar MJ, Sankar J, Mehta M et al.: Anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) drugs for treatment of retinopathy of prematurity. Cochrane Database Syst Rev 2016; 2: CD009734.
 • 24. Casini G, Dal Monte M, Fornaciari I et al.: The β-adrenergic system as a possible new target for pharmacologic treatment of neovascular retinal diseases. Prog Retin Eye Res 2014; 42: 103–129.
 • 25. Stahl A, Sapieha P, Connor KM et al.: Short communication: PPARγ mediates a direct anti-angiogenic effect of ω3-PUFAs in proliferative retinopathy. Circ Res 2010; 107: 495–500.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-26fec265-eaaf-4be4-af92-3f2ebeba5d2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.