PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 4 | 4 | 241-249
Article title

Chemioterapia dootrzewnowa w zaawansowanym raku jajnika

Content
Title variants
EN
Intraperitoneal chemotherapy in the treatment of late-stage ovarian cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ovarian cancer is worldwide the leading cause of mortality in women with genital tract malignancy. Over one-half of patients are diagnosed with their ovarian cancer in the 3rd and 4th clinical stage. Currently, the standard protocol of management consists in surgery aiming at obtaining histological diagnosis, determination of clinical stage and cytoreduction followed by chemotherapy. At present, generally accepted chemotherapy protocol includes paclitaxel and platinum derivates (6 courses 3 weeks apart). Unfortunately, the outcome of this therapy is far from satisfactory and only about 20% of women with late-stage ovarian cancer survive over 5 years. Studies are underway aiming at improvement of the patients’ survival rate. Promising results are associated with intraperitoneal chemotherapy, which may be implemented as first-line treatment, consolidation of remission or salvage treatment. This modality may be an attractive alternative, because it by-passes peritoneal barrier, overcomes resistance of cancer cells, results in less systemic toxicity, increases exposure of tumour to high concentration of cytostatics. The newest GOG172 trial confirmed a 21.6% mean reduction of death risk. This study enabled to define a group of patients who may benefit most of intraperitoneal chemotherapy. These are patients in the 3rd clinical stage, after optimal surgical cytoreduction, with minimal residual disease. At present, great hopes are associated with the protocol including intraperitoneal cisplatin (100 mg/m2) and taxanes administered intravenously only or intravenously and intraperitoneally.
PL
Rak jajnika jest na świecie główną przyczyną śmierci kobiet z powodu nowotworów narządu rodnego. U ponad połowy chorych nowotwór jajników jest rozpoznany w III° i IV° zaawansowania. Obecnie standardowe postępowanie obejmuje zabieg operacyjny, mający na celu uzyskanie diagnozy histopatologicznej, ocenę stopnia klinicznego zaawansowania, cytoredukcję, a następnie chemioterapię. Aktualnie powszechnie akceptowanym schematem chemioterapii jest paklitaksel i pochodne platyny (6 kursów co trzy tygodnie). Niestety rezultaty tej terapii są dalekie od oczekiwanych i tylko około 20% kobiet z zaawansowanym rakiem jajnika przeżywa 5 lat. Prowadzone są badania, których celem jest poprawa przeżywalności chorych. Obiecująca wydaje się być chemioterapia dootrzewnowa, która może być zastosowana jako terapia pierwszej linii, konsolidacyjna lub ratunkowa. Terapia ta może być atrakcyjnym sposobem leczenia, ponieważ pomija barierę otrzewnową, przełamuje oporność komórki nowotworowej, daje mniejszą toksyczność układową oraz większą ekspozycję guza na wysokie stężenie cytostatyków. Najnowsze badanie GOG172 potwierdziło średnie zmniejszenie ryzyka zgonu o 21,6%. Badanie to wyodrębniło grupę chorych, które mogą osiągnąć największą korzyść z chemioterapii dootrzewnowej. Są to pacjentki z nowotworem w III° zaawansowania, po optymalnym zabiegu cytoredukcyjnym, z minimalną chorobą resztkową. Obecnie za budzący nadzieję uważa się schemat zawierający IP cisplatynę 100 mg/m2 i taksany podawane tylko IV lub IV i IP.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
241-249
Physical description
Contributors
 • Białostockie Centrum Onkologii, Oddział Ginekologii Onkologicznej. Ordynator: dr n. med. Janusz Poznański . Lek. med. Mirosława Demska, Białostockie Centrum Onkologii, Oddział Ginekologii Onkologicznej, ul. Ogrodowa 12, Białystok 15-027, tel. 085 664 67 32
References
 • 1. Bookman M.A., Greer B.E., Ozols R.F.: Optimal therapy of advanced ovarian cancer: carboplatin and paclitaxel versus cisplatin and paclitaxel (GOG158) and an update on GOG182-ICON5. Int. J. Gynecol. Cancer 2003; 13 (supl. 2): 149-155.
 • 2. Dedrick R., Myers C., Bungay P. i wsp.: Pharmacokinetic rationale for peritoneal drug administration in the treatment of ovarian cancer. Cancer Treat. Rep. 1978; 62: 1-11.
 • 3. Markamn M.: Intraperitoneal antineoplastic agents for tumours principally confined to the peritoneal cavity. Cancer Treat. Rev. 1986; 13: 219-243.
 • 4. McClay E.F., Howell S.B.: A review: intraperitoneal cis-platin in the management of patients with ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 1990; 36: 1-6.
 • 5. Markman M., Francis P., Rowinsky E., Hoskins W: Intraperitoneal paclitaxel: a possible role in the management of ovarian cancer? Semin. Oncol. 1995; 22: 84-87.
 • 6. Markman M.: Intraperitoneal chemotherapy of ovarian cancer. Semin. Oncol. 1998; 25: 356-360.
 • 7. Markowska J.: Rak jajnika. Springer PWN 1997; 111-126.
 • 8. Kirmani S., Braly P.S., McClay E.F. i wsp.: A comparison of intravenous versus intraperitoneal chemotherapy for the initial treatment of ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 1994; 54; 338-344.
 • 9. Alberts D.S., Liu P.Y., Hannigan E.V i wsp.: Intraperitoneal cisplatin plus intravenous cyclophosphamide versus intravenous cisplatin plus intravenous cyclophosphamide for stage III ovarian cancer. N. Engl. J. Med. 1996; 335: 1950-1955.
 • 10. Polyzos A., Tsavaris N., Kosmas C. i wsp.: A comparative study of intraperitoneal carboplatin versus intravenous carboplatin with intravenous cyclophosphamide in both arms as initial chemotherapy for stage III ovarian cancer. Oncology 1999; 56: 291-296.
 • 11. Gadducci A., Carnino F., Chiara S. i wsp.: Intraperitoneal versus intravenous cisplatin in combination with intravenous cyclophosphamide and epidoxorubicin in optimally cytoreduced advanced epithelial ovarian cancer: a randomized trial of the Gruppo Oncologico Nord-Ovest. Gene-col. Oncol. 2000; 76: 157-162.
 • 12. Markman M., Bundy B.N., Alberts D.S. i wsp.: Phase III trial of standard-dose intravenous cispaltin plus paclitax-el versus moderately high-dose carboplatin followed by intravenous paclitaxel and intraperitoneal cispaltin in small-volume stage III ovarian carcinoma: an intergroup study of the Gynecologic Oncology Group, Southwest Oncology Group and Eastern Cooperative Oncology Group. J. Clin. Oncol. 2001; 19: 1001-1007.
 • 13. Yen M.S., Juang C.M., Lai C.R. i wsp.: Intraperitoneal cis-paltin-based chemotherapy vs. intravenous cispaltin-based chemotherapy for stage III optimally cytoreduced epithelial ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Obstet. 2001; 72: 55-60.
 • 14. Armstrong D.K., Bundy B., Wenzel L. i wsp.: Intraperitoneal cisplatin and paclitaxel in ovarian cancer. N. Engl. J. Med. 2006; 354: 34-43.
 • 15. Brady M.F., Thigpen J.T., Vermorken J.B. i wsp.: Randomized trials in ovarian cancer: trial design considerations. Ann. Oncol. 1999; 10 (supl. 1): S75-S82.
 • 16. ctep.cancer.gov/highlights/ovarian.html
 • 17. van Rijswijk R.E., Hoekman K., Burger C.W. i wsp.: Experience with intraperitoneal cisplatin and etoposide and IV sodium thiosulfate protection in ovarian cancer patients with either pathologically complete response or minimal residual disease. Ann. Oncol. 1997; 8: 1235-1241.
 • 18. Markman M., Reichman B., Hakes T. i wsp.: Impact on survival of surgically defined favourable responses to salvage intraperitoneal chemotherapy in small volume residual ovarian cancer. J. Clin. Oncol. 1992; 10: 1479-1484.
 • 19. Howell S.B., Zimm S., Markam M. i wsp.: Long-term survival of advanced refractory ovarian carcinoma patients with small volume disease treated with intraperitoneal chemotherapy. J. Clin. Oncol. 1987; 5: 1607-1612.
 • 20. Krasner C.N.: New Approaches for Intraperitoneal Therapy. ASCO Educational Book. American Society of Clinical Oncology, 2006: 323-328.
 • 21. PiccartM.J., Floquet A., Scarfone G. iwsp.: Intraperitoneal cisplatin versus no further treatment: 8-year results of EORTC 55875, a randomized phase III study in ovarian cancer patients with pathologically complete remission after platinum-based intravenous chemotherapy. Int. J. Gynecol. Cancer 2003; 13 (supl. 2): 196-203.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-26753535-eb0d-4fec-ad23-10cd4130eb5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.