PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 69 | 116–122
Article title

Can ultrasound be helpful in selecting optimal management methods for pregnancies complicated by placental non-trophpblastic tumors?

Content
Title variants
PL
Czy badanie ultrasonograficzne może być pomocne w wyborze optymalnej metody postępowania w przypadku ciąż powikłanych nietrofoblastycznymi guzami łożyska?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Placental chorioangioma is the most common subtype of non-trophoblastic placental tumors. Other subtypes are very rare and usually associated with an uneventful course of pregnancy. Most chorioangiomas are small and of no clinical significance. Giant chorioangiomas may be associated with serious fetal and maternal complications. So far, no established ultrasound guidelines are available for the management of placental non-trophoblastic tumors. This may be attributed to the rarity of the disease entity and its different clinical features and complications. In this article, the role of ultrasound findings such as the tumor’s size, vascularity, feeding vessels, amniotic fluid and location of the placenta in the diagnosis, treatment and follow up of these tumors is presented relying on up-todate literature review. Conservative management with serial ultrasound examinations can be an adequate method for monitoring small uncomplicated tumors. Ultrasound-guided procedures such as amnioreduction and cordocentesis can be used for amelioration of complications. Chorioangioma-specific treatment is reserved for complicated cases in the second trimester of pregnancy when prematurity is a matter of concern. Endoscopic laser ablation is indicated when the feeding vessel is superficial and small. Interstitial laser ablation is helpful when the placenta is located in the anterior uterine wall. Ligation of the feeding vessels is preferred when they are large. Alcohol injection should be performed away from the vasculature to prevent toxicity. Microcoils should be inserted as near as possible to the tumor to prevent collateral formation. Ultrasound is also a method of choice for monitoring the effectiveness of these procedures.
PL
Naczyniak łożyskowy jest najczęstszym typem nietrofoblastycznego guza łożyska. Inne są bardzo rzadkie i zwykle nie wikłają ciąży. Większość naczyniaków kosmówki to zmiany małe bez znaczenia klinicznego. Olbrzymie naczyniaki kosmówki mogą być związane z poważnymi komplikacjami matczynymi i płodowymi. Jak dotąd nie powstały ultrasonograficzne wytyczne dotyczące postępowania w przypadku nietrofoblastycznych guzów łożyska. Może to wynikać z rzadkiego występowania tej jednostki chorobowej, jej różnorodnego obrazu klinicznego i powikłań. W niniejszym artykule, na podstawie przeglądu aktualnej literatury, zostanie przedstawiona rola takich cech ultrasonograficznych jak: wielkość guza, unaczynienie, naczynia odżywiające, płyn owodniowy i umiejscowienie łożyska w diagnostyce, leczeniu i dalszej kontroli omawianych guzów. Klasyczne postępowanie, uwzględniające serię badań ultrasonograficznych, może być odpowiednią metodą monitorowania małych, nieskomplikowanych guzów. Procedury przeprowadzane pod kontrolą ultrasonografii, jak amnioredukcja i kordocenteza, mogą być używane w celu poprawy w przypadkach powikłanych. Postępowanie specyficzne dla naczyniaków kosmówki jest zarezerwowane dla przypadków powikłanych w II trymestrze, kiedy istnieje ryzyko porodu przedwczesnego. Endoskopową ablację laserową zaleca się, gdy naczynie odżywiające jest drobne lub przebiega powierzchownie. Śródtkankowa ablacja laserowa jest pomocna, gdy łożysko jest zlokalizowane na przedniej ścianie macicy. Podwiązanie naczyń odżywiających może być preferowane, gdy są one duże. Iniekcje alkoholu powinny być wykonywane z daleka od unaczynienia, aby uniknąć jego toksycznego działania. Mikrospirala powinna być wprowadzona tak blisko guza, jak to możliwe, aby zapobiec tworzeniu się krążenia obocznego. Ultrasonografia jest również metodą z wyboru w monitorowaniu efektywności powyższych procedur. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-17-no-69
Discipline
Year
Volume
17
Issue
69
Pages
116–122
Physical description
Contributors
author
 • Department of Obstetrics, Gynecology and Gynecologic Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
 • Department of Obstetrics, Gynecology and Gynecologic Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
 • Department of Obstetrics, Gynecology and Gynecologic Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
author
 • Department of Obstetrics, Gynecology and Gynecologic Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
 • Department of Obstetrics, Gynecology and Gynecologic Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
 • Department of Obstetrics, Gynecology and Gynecologic Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
References
 • 1. Kodandapani S, Shreshta A, Ramkumar V, Rao L: Chorioangioma of placenta: a rare placental cause for adverse fetal outcome. Case Rep Obstet Gynecol 2012; 2012: 913878.
 • 2. Ahmed N, Kale V, Thakkar H, Hanchate V, Dhargalkar P: Sonographic diagnosis of placental teratoma. J Clin Ultrasound 2004; 32: 98–101.
 • 3. Murtoniemi K, Pirinen E, Kähkönen M, Heiskanen N, Heinonen S: Smooth muscle tumor of the placenta – an entrapped maternal leiomyoma: a case report. J Med Case Rep 2009; 3: 7302.
 • 4. Marchetti AA: A consideration of certain types of benign tumors of the placenta. Surg Gynecol Obstet 1939; 68: 733–774.
 • 5. Babic I, Tulbah M, Kurdi W: Antenatal embolization of a large placental chorioangioma: a case report. J Med Case Rep 2012; 6: 183.
 • 6. Duro EA, Moussou I: Placental chorioangioma as the cause of non- -immunologic hydrops fetalis; a case report. Iran J Pediatr 2011; 21: 113–115.
 • 7. Youssef A, Ben Aissia N, Said C, Gara MF: [Giant placental chorioangioma]. Tunis Med 2006; 84: 450–453.
 • 8. Jones K, Tierney K, Grubbs BH, Pruetz JD, Detterich J, Chmait RH: Fetoscopic laser photocoagulation of feeding vessels to a large placental chorioangioma following fetal deterioration after amnioreduction. Fetal Diagn Ther 2012; 31: 191–195.
 • 9. Hosseinzadeh P, Shamshirsaz AA, Javadian P, Espinoza J, Gandhi M, Ruano R et al.: Prenatal therapy of large placental chorioangiomas: Case report and review of the literature. AJP Rep 2015; 5: e196–e202.
 • 10. Sivasli E, Tekşam O, Haliloğlu M, Güçer S, Orhan D, Gürgey A: Hydrops fetalis associated with chorioangioma and thrombosis of umbilical vein. Turk J Pediatr 2009; 51: 515–518.
 • 11. Guschmann M, Henrich W, Entezami M, Dudenhausen JW: Chorioangioma – new insights into a well-known problem. I. Results of a clinical and morphological study of 136 cases. J Perinat Med 2003; 31: 163–169.
 • 12. Asokan S, Chad Alavada K, Gard R: Prenatal diagnosis of placental tumor by ultrasound. J Clin Ultrasound 1978; 6: 180–181.
 • 13. Wu Z, Hu W: Clinical analysis of 26 patients with histologically proven placental chorioangiomas. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016; 199: 156–163.
 • 14. Lež C, Fures R, Hrgovic Z, Belina S, Fajdic J, Münstedt K: Chorangioma placentae. Rare Tumors 2010; 2: e67.
 • 15. Montan S, Anandakumar C, Joseph R, Arulkumaran S, Ng SC, Ratnam SS: Fetal and neonatal haemodilution associated with multiple placental chorioangioma: case report. J Obstet Gynaecol Res 1996; 22: 43–46.
 • 16. Shih JC, Ko TL, Lin MC, Shyu MK, Lee CN, Hsieh FJ: Quantitative three-dimensional power Doppler ultrasound predicts the outcome of placental chorioangioma. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 24: 202– 206.
 • 17. Caldas RT, Peixoto AB, Paschoini MC, Adad SJ, Souza ML, Araujo Júnior E: Giant placental chorioangioma with favorable outcome: a case report and literature review of literature. Ceska Gynekol 2015; 80: 140–143.
 • 18. Taori K, Patil P, Attarde V, Singh A, Rangankar V: Chorioangioma of placenta: sonographic features. J Clin Ultrasound 2008; 36: 113–115.
 • 19. Kirkpatrick AD, Podberesky DJ, Gray AE, McDermott JH: Best cases from the AFIP: Placental chorioangioma. Radiographics 2007; 27: 1187–1190.
 • 20. Barros A, Freitas AC, Cabral AJ, Camacho MC, Costa E, Leitão H et al.: Giant placental chorioangioma: a rare cause of fetal hydrops. BMJ Case Rep 2011; 2011: bcr0220113880.
 • 21. Quarello E, Bernard JP, Leroy B, Ville Y: Prenatal laser treatment of a placental chorioangioma. Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 25: 299–301.
 • 22. Abdalla N, Bachanek M, Trojanowski S, Cendrowski K, Sawicki W: Placental tumor (chorioangioma) as a cause of polyhydramnios: a case report. Int J Womens Health 2014; 6: 955–959.
 • 23. Gajewska K, Herinckx A, Holoye A, D’Haene N, Massez A, Cassart M: Antenatal embolization of a large chorioangioma by percutaneous Glubran 2 injection. Ultrasound Obstet Gynecol 2010; 36: 773–775.
 • 24. Ropacka-Lesiak M, Gruca-Stryjak K, Breborowicz G: Nontrophoblastic placental tumors. Neuro Endocrinol Lett 2012; 33: 375–379.
 • 25. Ercan cm, Coksuer H, Karasahin KE, Alanbay I, Baser I: Combined approach in a large placental chorioangioma case with intratumoral alcohol injection, cordocentesis, IU transfusion, and amnioreduction. Fetal Pediatr Pathol 2012; 31: 374–378.
 • 26. Akercan F, Oncul Seyfettinoglu S, Zeybek B, Cirpan T: High-output cardiac failure in a fetus with thanatophoric dysplasia associated with large placental chorioangioma: case report. J Clin Ultrasound 2012; 4: 231–233.
 • 27. Jhun KM, Nassar P, Chen TS, Sardesai S, Chmait RH: Giant chorioangioma treated in utero via laser of feeding vessels with subsequent development of multifocal infantile hemangiomas. Fetal Pediatr Pathol 2015; 34: 1–8.
 • 28. Aoki A, Shiozaki A, Sameshima A, Higashimoto K, Soejima H, Saito S: Beckwith-Wiedemann syndrome with placental chorangioma due to H19-differentially methylated region hypermethylation: a case report. J Obstet Gynaecol Res 2011; 37: 1872–1876.
 • 29. Hellmund A, Berg C, Rösing B, Gembruch U, Geipel A: Masked anemia due to cardiac tamponade in a hydropic fetus caused by placental chorioangioma. Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 39: 479–480.
 • 30. Bracero L, Davidian M, Cassidy S: Chorioangioma: diffuse angiomatous form. Available from: https://sonoworld.com/Fetus/page. aspx?id=165.
 • 31. Hamza A, Herr D, Solomayer EF, Meyberg-Solomayer G: Polyhydramnios: causes, diagnosis and therapy. Geburtshilfe Frauenheilkunde 2013; 73: 1241–1246.
 • 32. Hata T, Kanenishi K, Inubashiri E, Tanaka H, Senoh D, Manabe A et al.: Three-dimensional sonographic features of placental abnormalities. Gynecol Obstet Invest 2004; 57: 61–65.
 • 33. Valenzano Menada M, Moioli M, Garaventa A, Nozza P, Foppiano M, Trimarchi N et al.: Spontaneous regression of transplacental metastases from maternal melanoma in a newborn: case report and review of the literature. Melanoma Res 2010; 20: 443–449.
 • 34. Mendez-Figueroa H, Papanna R, Popek EJ, Byrd RH, Goldaber K, Moise KJ Jr et al.: Endoscopic laser coagulation following amnioreduction for the management of a large placental chorioangioma. Prenat Diagn 2009; 29: 1277–1278.
 • 35. Bhide A, Prefumo F, Sairam S, Carvalho J, Thilaganathan B: Ultrasound-guided interstitial laser therapy for the treatment of placental chorioangioma. Obstet Gynecol 2003; 102: 1189–1191.
 • 36. Lau TK, Leung TY, Yu SC, To KF, Leung TN: Prenatal treatment of chorioangioma by microcoil embolisation. BJOG 2003; 110: 70–73.
 • 37. Quintero RA, Reich H, Romero R, Johnson MP, Gonçalves L, Evans MI: In utero endoscopic devascularization of a large chorioangioma. Ultrasound Obstet Gynecol 1996; 8: 48–52.
 • 38. Elagöz S, Aker H, Cetin A: Placental teratoma. A case report. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1998; 80: 263–265.
 • 39. Gruca-Stryjak K, Ropacka-Lesiak M, Bręborowicz G: Nontrophoblastic placental tumors. Archives of Perinatal Medicine 2011; 17: 113–117.
 • 40. Haltas H, Bayrak R, Yenidunya S, Tevrizci H: Completely infarcted smooth muscle tumor of the placental membrane. J Obstet Gynaecol Res 2013; 39: 864–867.
 • 41. Vesoulis Z, Agamanolis D: Benign hepatocellular tumor of the placenta. Am J Surg Pathol 1998; 22: 355–359.
 • 42. Dargent JL, Verdebout JM, Barlow P, Thomas D, Hoorens A, Goossens A: Hepatocellular adenoma of the placenta: report of a case associated with maternal bicornuate uterus and fetal renal dysplasia. Histopathology 2000; 37: 287–289.
 • 43. Faes T, Pecceu A, Van Calenbergh S, Moerman P: Chorangiocarcinoma of the placenta: a case report and clinical review. Placenta 2012; 33: 658–661.
 • 44. Elsayes KM, Trout AT, Friedkin AM, Liu PS, Bude RO, Platt JF et al.: Imaging of the placenta: a multimodality pictorial review. Radiographics 2009; 29: 1371–1391.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-26672813-4a32-4572-bf2f-af4e5bbb0f6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.