PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 2 | 100–105
Article title

Znajomość prawidłowych wartości tętna w wybranej grupie studentów z Kielc, Wrocławia i Zielonej Góry

Content
Title variants
EN
Knowledge of normal pulse in selected group of university students of cities of Kielce, Wrocław and Zielona Góra
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Celem badania było określenie znajomości prawidłowych wartości tętna w wybranej losowo grupie studentów z Kielc, Wrocławia i Zielonej Góry. MATERIAŁ I METODY Badanie przeprowadzono w grupie 232 studentów (średnia wieku: 23,14 ± 1,23 roku), w tym 87 z Kielc (37,5%, grupa I), 69 z Wrocławia (29,7%, grupa II), oraz 76 z Zielonej Góry (32,8%, grupa III). W projekcie posłużono się opracowaną przez zespół autorów ankietą, wypełnianą przez badanych anonimowo. Ankieta zawierała pytania dotyczące wiedzy na temat prawidłowych wartości tętna, umiejętności jego pomiaru, nawyków żywieniowych, stosowania diety, aktywności fizycznej, stosowania używek, obecnego stanu zdrowia, przeszłości chorobowej, wywiadu rodzinnego i środowiskowego. WYNIKI Zakres wartości normatywnych tętna w spoczynku prawidłowo określiło jedynie 19,4% studentów, znajomość techniki pomiaru tętna deklarowało 84,5%. Osoby studiujące we Wrocławiu w porównaniu ze studiującymi w Kielcach charakteryzowały się istotnie statystycznie większą deklarowaną znajomością techniki pomiaru tętna, a także – w porównaniu ze studentami z Zielonej Góry – znamiennie częściej prawidłowo określały najniższą, jeszcze prawidłową wartość tętna oraz zakres jego wartości normatywnych. WNIOSKI Znajomość prawidłowych wartości tętna w wybranej losowo grupie studentów z Kielc, Wrocławia i Zielonej Góry jest niewystarczająca i wpisuje się w niezadowalający obraz wiedzy ogółu społeczeństwa na ten temat.
EN
BACKGROUND The aim of the study was to estimate the level of knowledge of normal heart rate in a randomly selected group of students of Kielce, Wrocław and Zielona Góra universities. MATERIALS AND METHODS The study was carried out in a group of 232 students (mean age: 23.14 ± 1.23 years), among which 37.5% (n = 87) students from Kielce participated, 29.7% (group II, n = 69) students from Wrocław, and 32.8% (group III, n = 76) students from Zielona Góra. In the study, a special questionnaire developed by the authors was used and it was filled in by the students anonymously. The questionnaire included questions on normal heart rates, pulse measurement skills, eating habits, diet, physical activity, use of stimulants, general health status, disease history, family anamnesis, and environmental data. RESULTS The range for normal values of pulse at rest was appropriately determined only by 19.4% of students. The knowledge of of pulse measuring techniques was demonstrated by 84.5% of the students in the study. The students of Wrocław universities were characterized by a significantly higher level of knowledge of techniques of taking pulse measurements in comparison to the students from Kielce. The participants from Wrocław significantly more frequently correctly estimated the lower ranges of pulse and normal ranges of heart rates than their counterparts from Zielona Góra. CONCLUSIONS The knowledge of normal values of heart rates in randomly selected students of Kielce, Wrocław and Zielona Gora universities is insufficient and corresponds to an unsatisfactory level of knowledge of the whole population on cardiovascular diseases and their risk factors.
Keywords
EN
Discipline
Year
Volume
67
Issue
2
Pages
100–105
Physical description
Contributors
author
 • Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Higieny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ul. Mikulicza-Radeckiego 7 50-345 Wrocław tel. 71 78 41 501 fax 71 78 41 503
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
 • Katedra i Zakład Patofizjologii
 • Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Higieny
 • Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Higieny
 • Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
References
 • 1. Helis E., Augustincic L., Steiner S., Chen L., Turton P., Fodor J.G. Time trends in cardiovascular and all-cause mortality in the "old" and "new" European Union countries. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. 2011; 18: 347–359.
 • 2. Seccareccia F., Pannozzo F., Dima F. i wsp. Heart rate as a predictor of mortality: the MATISS project. Am. J. Public. Health. 2001; 91: 1258–1263.
 • 3. Gąsior M., Hawranek M., Poloński L. Podręcznik kardiologii. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008.
 • 4. Stewart K.J. Role of exercise training on cardiovascular disease in persons who have type 2 diabetes and hypertension. Cardiol. Clin. 2004; 22: 569–586.
 • 5. Lopez A.D., Mathers C.D. Measuring the global burden of disease and epidemiological transitions: 2002–2030. Ann. Trop. Med. Parasitol. 2006; 100(5–6): 481–499.
 • 6. Mathers C.D., Boerma T., Ma Fat D. Global and regional causes of death. Br. Med. Bull. 2009; 92: 7–32.
 • 7. World Health Organization: The Global Burden of Disease – 2004 Update. World Health Organization, Geneva 2008.
 • 8. Wojtyniak B., Goryński P. Sytuacja zdrowotna ludności Polski. Państwowy Zakład Higieny, Zakład Statystyki, Warszawa 2008.
 • 9. Grundy S.M., Pasternak R., Greenland P., Smith S. Jr, Fuster V. Assessment of cardiovascular risk by use of multiple-risk-factor assessment equations – a statement for healthcare professionals from the American Heart Association and the American College of Cardiology. J. Am. Coll. Cardiol. 1999; 34: 1348–1359.
 • 10. Jackson R., Chambless L.E., Yang K. i wsp. Differences between respondents and nonrespondents in a multicenter community-based study vary by gender ethnicity. The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study Investigators. J. Clin. Epidemiol. 1996; 49: 1441–1446.
 • 11. Piwońska A., Piotrowski W., Broda G. i wsp. The relationship between resting heart rate and atherosclerosis risk factors. Kardiol. Pol. 2008; 66: 1069–1078.
 • 12. Palatini P., Julius S. Heart rate and the cardiovascular risk. J. Hypertens. 1997; 15: 3–17.
 • 13. Pajak A., Jamrozik K., Kawalec E. i wsp. Myocardial infarction-risks and procedures. Longitudinal observation of a population of 280,000 women and men-Project POL-MONICA Krakow. III: Epidemiology and treatment of myocardial infarction. Prze. Lek. 1996; 53: 767–778.
 • 14. Rywik S.L., Davis C.E., Pajak A. i wsp. Poland and U.S. collaborative study on cardiovascular epidemiology hypertension in the community: prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in the Pol-MONICA Project and the U.S. Atherosclerosis Risk in Communities Study. Ann. Epidemiol. 1998; 8: 3–13.
 • 15. Zdrojewski T., Bandosz P., Szpakowski P. i wsp. Rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Wyniki badania NATPOL-PLUS. Kardiol. Pol. 2004; 61: IV1–IV26.
 • 16. Piwońska A., Piotrowski W., Broda G. Ten-year risk of fatal cardiovascular disease in the Polish population and medical care. Results of the WOBASZ study. Kardiol. Pol. 2010; 68: 672–677.
 • 17. Zawadzki M., Poręba R., Gać P., Lewczuk K., Pawlas K., Andrzejak R. Wiedza studentów uczelni Wrocławia na temat nadciśnienia tętniczego. Nadciśn. Tętn. 2007; 11: 418–427.
 • 18. Poręba M., Sobieszczańska M., Gać P., Poręba R., Pilecki W. Knowledge of normal values of heart rate in inhabitants of Wroclaw city. W: Electrocardiology. Red. M. Sobieszczańska, J. Jagielski, P.W. Macfarlane. JAKS Publishing Company, Wrocław 2010: 239–250.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-265b9dd1-b20b-4d45-9269-fa03eb59b722
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.