PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 4 | 270–273
Article title

Podstawy regulacji emocji i funkcjonowania społecznego dzieci w okresie od 0. do 3. roku życia

Content
Title variants
EN
Fundamentals of emotion regulation and social functioning of children between 0 and 3 years of age
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na  celu przedstawienie prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego we wczesnym dzieciństwie. Zaprezentowano poszczególne etapy rozwojowe, ich uwarunkowania i konsekwencje dla dalszego rozwoju. Pod uwagę zostały wzięte kolejne fazy pojawiania się pierwszych emocji i ich (samo)regulacji. Samoregulacja traktowana jest jako jedna z podstawowych późniejszych kompetencji dziecka, stanowiąca bazę dla całego rozwoju społecznego i poznawczego. Ponadto w artykule zwrócono uwagę na etapy rozwoju społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych przejawów behawioralnych, takich jak kontakt wzrokowy czy podążanie za opiekunem. Odniesiono się do etapów rozwoju moralnego – jako nieodłącznego elementu socjalizacji. Podkreślono, jak ważne dla społeczno-emocjonalnego rozwoju dziecka są kompetencje rodzicielskie oraz jakie konsekwencje ma stosowanie przez rodziców nieprawidłowych wzorców, takich jak brak ograniczania lub nadmierne ograniczanie dziecięcej eksploracji. Istotnym aspektem jest również to, że rozwój w innych sferach – motoryczny czy poznawczy, ze szczególnym uwzględnieniem mowy –często bezpośrednio wpływa na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
EN
The main purpose of the article is to present normal development of the child in the first period of life – early childhood, in terms of emotional and social development. The author presents different developmental milestones, paying attention to their causes and consequences for further development. The article takes into consideration the different phases of appearance of first emotions and their (self-)regulation. Self-regulation is regarded as one of the late core competences of a child, constituting the basis for the entire child’s social and cognitive development. In the subsequent parts of the article, the stages of social development are highlighted, with particular emphasis on the first behavioural signs such as eye contact and following the carer. Finally, the author also addresses the stages of moral development as a vital part of each child’s socialization. In addition, the article highlights how important parents’ competences are for the appropriate social and emotional development of the child and what the consequences of abnormal patterns of parenting are, including the lack or too much restriction of the child’s exploration. An important aspect is also how the development in other areas: motor and cognitive development, with particular emphasis on speech, often directly influences the emotional and social development of the child..
Discipline
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
270–273
Physical description
Contributors
 • Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Cieszyn, Polska; Wydział Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska
References
 • Czub M, Matejczuk J: Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.
 • Denham SA: Emotional Development in Young Children. Guilford Press, New York 1998.
 • Eisenberg N, Fabes RA, Murphy BC: Parents’ reactions to children’s negative emotions: relations to children’s social competence and comforting behavior. Child Dev 1996; 67: 2227–2247.
 • Ekas NV, Lickenbrock DM, Braungart-Rieker JM: Developmental trajectories of emotion regulation across infancy: do age and the social partner influence temporal patterns? Infancy 2013; 18.
 • Gottman JM, Katz LF, Hooven C: Meta-Emotion: How Families Communicate Emotionally. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah, NJ 1996.
 • Hoffman ML: Empatia i rozwój moralny. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • Kopp CB: Regulation of distress and negative emotions: a developmental review. Dev Psychol 1989; 25: 343–354.
 • Stępień-Nycz M: Rozwój reprezentacji emocji w dzieciństwie. Liberi Libri, Warszawa 2015.
 • Stifter CA, Braungart JM: The regulation of negative reactivity in infancy: function and development. Dev Psychol 1995; 31: 448–455.
 • Thompson A: Emotion and self-regulation. In: Thompson R (ed.): Socioemotional Development. University of Nebraska Press, Lincoln 1990: 367–467.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-262d0cd2-32ea-4d5f-901e-8037a40f7666
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.