PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 12 | 1 | 14-24
Article title

Rak piersi współistniejący z ciążą

Content
Title variants
EN
Breast cancer in pregnancy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rak piersi to jeden z najczęstszych nowotworów wikłających ciążę. Jeszcze niedawno takie rozpoznanie wiązało się prawie zawsze z aborcją, ze wszystkimi jej konsekwencjami psychologicznymi i etycznymi dla chorej, jej bliskich i lekarzy. W kilku ostatnich latach, wraz ze znacznym rozwojem wiedzy i doświadczenia, sytuacja tej szczególnej grupy pacjentek diametralnie się zmieniła: dzisiaj kobiety mogą zachować ciążę, a jednocześnie skutecznie i bezpiecznie się leczyć – w sposób bardzo zbliżony do leczenia stosowanego u pacjentek niebędących w ciąży. Diagnostyka raka piersi u ciężarnej pokrywa się w znacznej mierze z ogólnie obowiązującymi standardami wykrywania i oceny zaawansowania tej choroby, poza kilkoma odstępstwami, związanymi przede wszystkim z bezpieczeństwem płodu. Różnice dotyczą m.in. procedury oceny węzła wartowniczego i części badań obrazowych. Kwalifikacja do leczenia i decyzje terapeutyczne zależą od zaawansowania ciąży i zaawansowania choroby, a niektóre procedury lecznicze muszą zostać bezwzględnie odroczone na czas po porodzie. Udowodniono bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży wybranych schematów chemioterapii jeszcze do niedawna uważanych za toksyczne i niemożliwe do wykorzystania u ciężarnej (FAC, FEC, taksoidy). Wykazano również, że – o ile nie istnieją położnicze wskazania do cesarskiego cięcia – w większości przypadków ciąża nie musi być rozwiązywana przed terminem, podobnie jak nie ma onkologicznych przeciwwskazań do porodu siłami natury. Niniejsza praca podsumowuje wiedzę płynącą z publikacji, które ukazały się w ostatnim czasie i pozwoliły na opracowanie standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w tych nieczęstych, ale jednocześnie bardzo skomplikowanych sytuacjach klinicznych.
EN
Breast cancer is one of the most common cancers to complicate pregnancy. Up until recently, such diagnosis was almost invariably bound with an abortion with all its possible psychological and ethical consequences for the patient, her family, and treating physicians. Throughout the past few years, the considerable progress in medical knowledge and experience has allowed a radical change in the situation of this very special patient group. These days, women may continue with the pregnancy, yet at the same time be effectively and safely treated, in a very close adherence to standards applied in the treatment of non-pregnant patients. The diagnostics of breast cancer in pregnant patients largely meets the generally accepted standards of detecting and staging the disease, apart from a few exceptions mostly related to fetus safety. The differences concern e.g. the sentinel lymph node evaluation procedure and some imaging methods. Whether the patient qualifies for treatment as well as therapeutic decisions depend on the gestational age and the advancement of the disease, with some treatment procedures imperatively postponed until postpartum. Certain chemotherapy regimens have been proved safe during pregnancy, even though up until recently they were considered toxic and impossible to use (FAC, FEC, taxoids). It has also been shown that, unless obstetric indications for caesarean section exist, in most cases the pregnancy does not need to be terminated prematurely. No oncologic counter-indications for a vaginal delivery exist either. This paper aims to bring together and sum up the body of knowledge arising from the recent publications which have facilitated diagnostic and therapeutic standards to be followed in these infrequent, yet exceedingly complex, clinical situations.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
14-24
Physical description
Contributors
 • Klinika Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel.: +48 22 546 24 03
 • Klinika Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik: dr n. med. Beata Jagielska
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
References
 • 1. Loibl S., Han N.S., Amant F.: Being pregnant and diagnosed with breast cancer. Breast Care (Basel) 2012; 7: 204–209.
 • 2. Amant F.. Loibl S., Neven P., Van Calsteren K.: Breast cancer in pregnancy. Lancet 2012; 379: 570–579.
 • 3. Amant F., Deckers S., Van Calsteren K. i wsp.: Breast cancer in pregnancy: recommendations of an international consensus meeting. Eur. J. Cancer 2010; 46: 3158–3168.
 • 4. Azim H.A. Jr, Botteri E., Renne G. i wsp.: The biological features and prognosis of breast cancer diagnosed during pregnancy: a case-control study. Acta Oncol. 2012; 51: 653–661.
 • 5. Loibl S.: Adjuvant therapy in patients with breast cancer during pregnancy. Cancer Treat. Res. 2009; 151: 317–328.
 • 6. Vrancken Peeters M.J., Linn S.C.: Breast cancer during and after pregnancy. Eur. J. Cancer Supl. 2010; 8: 31–32.
 • 7. Pieńkowski T., Skrzypczyk A.: Ciąża i rak piersi. W: Dłużniewski M., Grzywanowska-Łaniewska I., Wielgoś M. (red.): Ciąża – problemy internisty i kardiologa. Czelej, Lublin 2012: 297–303.
 • 8. Calsteren K.V., Verbesselt R., Devlieger R. i wsp.: Transplacental transfer of paclitaxel, docetaxel, carboplatin, and trastuzumab in a baboon model. Int. J. Gynecol. Cancer 2010; 20: 1456–1464.
 • 9. Fumagalli M.: The newborn of the pregnant mother with cancer: a neonatologist view. Cancer And Pregnancy Conference in Milan – Abstract Book. April 2012.
 • 10. Amant F., von Minckwitz G., Han S.N. i wsp.: Prognosis of women with primary breast cancer diagnosed during pregnancy: results from an international collaborative study. J. Clin. Oncol. 2013; 31: 2532–2539.
 • 11. Van den Rul N., Han S.N., Van Calsteren K. i wsp.: Postpartum breast cancer behaves differently. Facts Views Vis. Obgyn. 2011; 3: 183–188.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-26046584-f373-4e40-9df7-f4f4f8f60341
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.