PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 2 | 212–216
Article title

Jakość życia u chorych z jadłowstrętem psychicznym – badanie przeglądowe

Content
Title variants
EN
Quality of life in anorexia nervosa patients – a review study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Zaburzenia odżywiania są jednostką kryterialną charakteryzującą się niewystarczającym lub nadmiernym wzorcem odżywiania czy też lękiem związanym z wyglądem własnego ciała. Jedną z ich postaci jest jadłowstręt psychiczny. Oprócz objawów psychicznych związanych między innymi z zaburzonym postrzeganiem własnego ciała charakterystyczne jest występowanie powikłań somatycznych wynikających ze znacznego ubytku wagi. W związku z faktem, że pomimo obniżenia obiektywnej jakości funkcjonowania osoby te rzadko poszukują pomocy lekarskiej, interesująca wydaje się ich subiektywna ocena jakości życia. Cel: Systematyczny przegląd piśmiennictwa dotyczącego badań na temat jakości życia u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym. Metoda: Przegląd prac w języku polskim i angielskim z okresu ostatnich 5 lat (2013–2018), pozyskanych z elektronicznych baz MEDLINE/PubMed, Cochrane Library, Google Scholar, na podstawie słów kluczowych: „jadłowstręt psychiczny”, „zaburzenia odżywiania”, „jakość życia”, anorexia nervosa, quality of life, „QoL”, eating disorders, pojawiających się w tytułach oraz abstraktach. Wyżej wymienione bazy były przeglądane niezależnie przez każdego autora, a następnie wybrane publikacje zostały ze sobą zestawione w celu wykluczenia duplikatów. Ostatecznie do analizy włączono 25 publikacji, z czego 13 zostało poddanych szczegółowemu opracowaniu jako najbardziej zgodne z tematyką przeglądu. Wnioski: Badania wykazały niższą jakość życia u osób chorujących na jadłowstręt psychiczny. U osób, które podjęły leczenie, jakość życia może się poprawić, jednak i tak będzie niższa niż w populacji ogólnej, mimo remisji choroby.
EN
Introduction: An eating disorder is a disease entity characterised by an inadequate or excessive eating pattern or anxiety over one’s appearance. One of its possible forms is anorexia nervosa. Apart from the mental symptoms related to the distorted perception of one’s own body, the hallmark of the condition is the presence of serious somatic complications caused by extreme weight loss. As the affected individuals rarely seek medical help despite an objective decline in overall functioning, it seems worthwhile investigating how they subjectively assess their own quality of life. Aim: To conduct a comprehensive review of studies investigating the quality of life of anorexia nervosa patients. Method: MEDLINE/PubMed, Cochrane Library and Google Scholar electronic repositories were searched for relevant studies in Polish and English published over the past 5 years (2013–2018), selected according to the use in titles and abstracts of the following keywords: “anorexia nervosa,” “eating disorders,” “quality of life”, “QoL” in Polish and English. The repositories were searched independently by each of the authors, and the selected publications were compared to exclude any duplicates. The review covered a total of 25 publications, out of which 13 were analysed in detail as best matches for this study. Conclusions: The reviewed studies demonstrated a deteriorated quality of life in patients suffering from anorexia nervosa. Patients who receive treatment may improve their quality of life, which, however, even in the case of remission has been found to remain lower than in the general population.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
212–216
Physical description
Contributors
author
 • Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Sosnowiec, Polska; Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Sosnowiec, Polska
 • Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Sosnowiec, Polska; Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Sosnowiec, Polska
 • Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Sosnowiec, Polska; Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Sosnowiec, Polska
 • Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Sosnowiec, Polska; Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Sosnowiec, Polska
References
 • Abbate-Daga G, Facchini F, Marzola E et al.: Health-related quality of life in adult inpatients affected by anorexia nervosa. Eur Eat Disord Rev 2014; 22: 285–291.
 • Ackard DM, Richter SA, Egan AM et al.: What does remission tell us about women with eating disorders? Investigating applications of various remission definitions and their associations with quality of life. J Psychosom Res 2014; 76: 12–18.
 • Ágh T, Kovács G, Supina D et al.: A systematic review of the healthrelated quality of life and economic burdens of anorexia nervosa, bulimia nervosa, and binge eating disorder. Eat Weight Disord 2016; 21: 353–364.
 • Areemit RS, Katzman DK, Pinhas L et al.: The experience of siblings of adolescents with eating disorders. J Adolesc Health 2010; 46: 569–576.
 • Baiano M, Salvo P, Righetti P et al.: Exploring health-related quality of life in eating disorders by a cross-sectional study and a comprehensive review. BMC Psychiatry 2014; 14: 165.
 • Bulik CM, Sullivan PF, Tozzi F et al.: Prevalence, heritability, and prospective risk factors for anorexia nervosa. Arch Gen Psychiatry 2006; 63: 305–312.
 • Crow SJ, Peterson CB, Swanson SA et al.: Increased mortality in bulimia nervosa and other eating disorders. Am J Psychiatry 2009; 166: 1342–1346.
 • de la Rie SM, van Furth EF, De Koning A et al.: The quality of life of family caregivers of eating disorder patients. Eat Disord 2005; 13: 345–351.
 • Dobrzyńska E, Rymaszewska J: Jadłowstręt psychiczny – ciągłe wyzwanie dla współczesnej medycyny. Psychiatr Prakt Ogólnolek 2006; 4: 165–170.
 • Franko DL, Keshaviah A, Eddy KT et al.: A longitudinal investigation of mortality in anorexia nervosa and bulimia nervosa. Am J Psychiatry 2013; 170: 917–925.
 • Garcia D, Granjard A, Lundblad S et al.: A dark past, a restrained present, and an apocalyptic future: time perspective, personality, and life satisfaction among anorexia nervosa patients. PeerJ 2017; 5: e3801.
 • Hart LM, Granillo MT, Jorm AF et al.: Unmet need for treatment in the eating disorders: a systematic review of eating disorder specific treatment seeking among community cases. Clin Psychol Rev 2011; 31: 727–735.
 • Hoek HW, van Hoeken D: Review of the prevalence and incidence of eating disorders. Int J Eat Disord 2003; 34: 383–396.
 • Keski-Rahkonen A, Hoek HW, Susser ES et al.: Epidemiology and course of anorexia nervosa in the community. Am J Psychiatry 2007; 164: 1259–1265.
 • Linardon J, Brennan L: The effects of cognitive-behavioral therapy for eating disorders on quality of life: a meta-analysis. Int J Eat Disord 2017; 50: 715–730.
 • Martín J, Padierna A, Loroño A et al.: Predictors of quality of life in patients with eating disorders. Eur Psychiatry 2017; 45: 182–189.
 • Mason TB, Wonderlich SA, Crosby RD et al.: Associations among eating disorder behaviors and eating disorder quality of life in adult women with anorexia nervosa. Psychiatry Res 2018; 267: 108–111.
 • Mitchison D, Hay P, Engel S et al.: Assessment of quality of life in people with severe and enduring anorexia nervosa: a comparison of generic and specific instruments. BMC Psychiatry 2013; 13: 284.
 • Nitsch K, Prajs E, Kurpisz J et al.: Obraz ciała i jego zaburzenia. Aspekty teoretyczne w kontekście wybranych jednostek psychopatologicznych. Psychiatr Psychol Klin 2012; 12: 176–182.
 • Pohjolainen V, Koponen S, Räsänen P et al.: Long-term health-related quality of life in eating disorders. Qual Life Res 2016; 25: 2341–2346.
 • Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J: Psychiatria. Tom 2: Psychiatria kliniczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
 • Smink FRE, van Hoeken D, Hoek HW: Epidemiology, course, and outcome of eating disorders. Curr Opin Psychiatry 2013; 26: 543–548.
 • Sy R, Ponton K, De Marco P et al.: Quality of life in anorexia nervosa: a review of the literature. Eat Disord 2013; 21: 206–222.
 • Weigel A, König HH, Gumz A et al.: Correlates of health related quality of life in anorexia nervosa. Int J Eat Disord 2016; 49: 630–634.
 • WHOQOL Group: Study protocol for the World Health Organization project to develop a Quality of Life assessment instrument (WHOQOL). Qual Life Res 1993; 2: 153–159.
 • Winkler LA, Christiansen E, Lichtenstein MB et al.: Quality of life in eating disorders: a meta-analysis. Psychiatry Res 2014; 219: 1–9.
 • Young S, Touyz S, Meyer C et al.: Relationships between compulsive exercise, quality of life, psychological distress and motivation to change in adults with anorexia nervosa. J Eat Disord 2018; 6: 2.
 • Zipfel S, Giel KE, Bulik CM et al.: Anorexia nervosa: aetiology, assessment, and treatment. Lancet Psychiatry 2015; 2: 1099–1111.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-25c58df9-1422-41fa-80b5-af3c793f6713
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.