PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 2 | 32-37
Article title

Acute inferior myocardial infarction caused by left anterior descending artery occlusion.

Content
Title variants
PL
Ostry zespół wieńcowy ściany dolnej spowodowany niedrożnością lewej przedniej tętnicy zstępującej.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Acute myocardial infarction with ST segment elevation in the inferior leads suggests an acute occlusion of the right coronary artery (RCA). Occlusion of the left anterior descending artery (LAD) usually causes ST segment elevation in the precordial leads and reciprocal ST segment depression in the inferior leads. But ST segment elevation in the inferior leads due to occlusion of the LAD is uncommon. MATERIAL AND METHODS: It’s the clinical case of 60-year-old previously healthy man presented inferior STEMI. Physical examination, urgent coronarography, some laboratory and instrumental tests were performed. RESULTS: A 60-year-old previously healthy man presented to an outpatient clinic with complaints of intensive burning retrosternal chest pain with irradiation to the left hand that had started half an hour before.ECG revealed ST segment elevation in leads II, III, aVR, aVF, V4-V6 and reciprocal ST segment depression in the lead aVL.Coronary angiography was performed: there was left coronary artery dominance, RCA was intact, subocclusion of the proximal LAD was found; “slow flow” phenomenon was noted. A drug-eluting stent was introduced into the proximal LAD. CONCLUSIONS: Inferior acute myocardial infarction can be caused by untypical branch of coronary artery and it’s belongs to rare clinical cases.
PL
WSTĘP: Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST w odprowadzeniach znad ściany dolnej sugeruje ostrą niedrożność prawej tętnicy wieńcowej (RCA - right coronary artery). Zwężenie lewej przedniej tętnicy zstępującej (LAD - left anterior descending) zwykle powoduje uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych i jednoczesne obniżenie odcinka ST w odprowadzeniach znad ściany dolnej. Ale uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach znad ściany dolnej z powodu niedrożności LAD jest rzadkie. MATERIAŁ I METODY: Klinicznym przypadkiem 60-letniego wcześniej zdrowego mężczyzny był OZW STEMI ściany dolnej. Wykonano badanie fizykalne, pilną koronarografię, wybrane testy laboratoryjne i instrumentalne. WYNIKI: 60-letni wcześniej zdrowy mężczyzna zgłosił się do kliniki zgłaszając silny piekący ból w klatce piersiowej promieniujący do lewej ręki, który rozpoczął się pół godziny wcześniej. EKG wykazało uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach II, III, aVR , aVF, V4-V6 i obniżenie odcinka ST w odprowadzeniu aVL. Wykonano angiografię tętnic wieńcowych: pozostawiono dominację lewej tętnicy wieńcowej, RCA była nienaruszona, znaleziono niedrożność proksymalneh LAD. Odnotowano zjawisko „wolnego przepływu”. Stent uwalniający i lek wprowadzono do proksymalnej LAD. WNIOSKI: Ostry zespół wieńcowy ściany dolnej może być spowodowany nietypowo niedrożnością gałęzi tętnicy wieńcowej LAD i należy do rzadkich przypadków klinicznych.
Discipline
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
32-37
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-25c0dd57-3573-428a-97ef-eee95ad2385a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.