PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 49 | 178–187
Article title

Anatomia diagnostyczna i diagnostyka patologii strefy entezy pierścienia rotatorów

Authors
Content
Title variants
EN
Diagnostic anatomy and diagnostics of enthesal pathologies of the rotator cuff
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Detailed anatomy, crucial in modern high-definition diagnostics imaging, is a base for
understanding diagnostic images and the nature of the diagnosed disease. The aim of
this paper is presentation of a new anatomical model of the rotator cuff, which includes
definition of tendinous and capsule-ligamentous layers as equally important to rotator
cuff function understanding. Schematic and diagnostic (ultrasonography, magnetic resonance
imaging) anatomy of the rotator cuff based on the core tendon concept is presented.
Appropriate tissue layers of the cuff are discussed in detail. In the diagnostics
part some enthesal pathologies of the rotator cuff are presented. Material and methods:
New anatomical data was analyzed in the context of rotator cuff layers – their presence,
thickness and structure observed on magnetic resonance imaging and ultrasonographic
images. Conclusions: Rotator cuff should be regarded as a multilayer structure consisting
of fused fibers of tendons and capsuloligamentous complex. The thickness of these layers
is comparable therefore it is important to realize that capsular pathologies may become
a serious obstacle to normal shoulder joint function. Understanding of anatomical rotator
cuff layers explains the formation of calcific cavities within the rotator cuff. In fact between
layers of the cuff. Calcific cavities are a sequelae of chronic enthesopathy/enthesal
tear with hydroxyapatite filling and probably delaminating the tendinous layer from the
capsuloligamentous one.
PL
Anatomia szczegółowa, jakiej wymaga nowoczesna diagnostyka obrazowa, jest podstawą
zrozumienia obrazów diagnostycznych oraz natury diagnozowanej choroby. Celem
pracy jest przedstawienie nowego modelu anatomicznego struktur mięśniowo-ścięgnistych
i torebkowo-więzadłowych o kompleksowej nazwie pierścień rotatorów, na podstawie
schematów anatomicznych i anatomii diagnostycznej (ultrasonografia i rezonans
magnetyczny) pierścienia z zastosowaniem koncepcji rdzeni ścięgnistych. Omawiane są
odpowiednie warstwy tkankowe pierścienia rotatorów. W części diagnostycznej przedstawiono
niektóre patologie entezy ramiennej pierścienia rotatorów. Materiał i metoda:
Przeanalizowano najnowsze dane z badań anatomicznych struktury warstw pierścienia
rotatorów – ich lokalizację, wymiary i strukturę w badaniach ultrasonograficznym i rezonansu
magnetycznego. Wnioski: Pierścień rotatorów powinien być rozpatrywany jako
wielowarstwowa struktura składająca się z przeplatających się i zespalających ze sobą
włókien ścięgien i kompleksu torebkowo-więzadłowego spełniających różne funkcje statyczno-
dynamiczne. Grubość tych warstw jest porównywalna, stąd duże znaczenie ma
świadomość, że patologie kompleksu torebkowo-więzadłowego mogą stać się poważną
przeszkodą w prawidłowym funkcjonowaniu stawu ramiennego, mając istotny wpływ
na zachowanie się całego pierścienia rotatorów. Zrozumienie anatomii i funkcji warstw
pierścienia rotatorów wyjaśnia część zagadki tworzenia się hydroksyapatytowych jam
wapiennych pomiędzy warstwami ścięgien/kompleksu. Jamy te są konsekwencją uszkodzeń
entezy pierścienia rotatorów na granicy przyczepu warstwy ścięgnistej i torebkowo-
więzadłowej. Takie uszkodzenie entezy otwiera drogę do wypełniania już istniejących
rozwarstwień ścięgna-kompleksu oraz aktywnego ich rozlaminowywania poprzez ciągłe
wypełnianie materiałem wapiennym.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
49
Pages
178–187
Physical description
Contributors
  • Praktyka Prywatna
References
  • 1. Pouliart N, Somers K, Eid S, Gagey O: Variations in the superior capsuloligamentous complex and description of a new ligament. J Shoulder Elbow Surg 2007; 16: 821–836.
  • 2. Pouliart N, Somers K, Gagey O: Arthroscopic glenohumeral folds and microscopic glenohumeral ligaments: the fasciculus obliquus is the missing link. J Shoulder Elbow Surg 2008; 17: 418–430.
  • 3. Czyrny Z: Postępy w diagnostyce ultrasonograficznej układu ruchu. Ultrasonografia 2010; 10: 55–64.
  • 4. Czyrny Z: Muscles – histology, micro/macroanatomy and US anatomy, a brand new perspective. Ultrasonografia 2012; 12: 9–27.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-25a8f455-a48a-4ba0-8865-00e71de7aaa0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.