PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 3 | 31-36
Article title

Improving the safety of healthcare workers during endotracheal intubation in patients in critical care during the COVID-19 pandemic.

Authors
Content
Title variants
PL
Poprawa bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia podczas intubacji dotchawiczej u chorych na oddziałach intensywnej terapii podczas pandemii COVID-19.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The safety of healthcare workers is a priority for public health protection. This is the basic principle we teach apprentices in paramedics, nursing and medicine. Only a safe specialist can help those in need. The COVID-19 pandemic suddenly appeared and resulted in more attention being paid to the possibility of droplet transmission. Until now, medical staff only paid attention to blood-borne and contact infections, and the air-borne route was underestimated. Current painful experiences raised by SARS-CoV-2 require us to verify the current procedures performance and introduce the principles of safe for the staff to perform endotracheal intubation with appropriate protection measures. Healthcare workers should use barrier surgical caps, goggles or face shield, FFP3 mask, protective gowns, double gloves and utilize proper hand washing technique. Additionally, some protective barriers might be used to minimize aerosol dispersion during endotracheal intubation.
PL
Bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia jest priorytetem publicznego systemu ochrony zdrowia. To jest podstawowa zasada, której uczymy praktykantów w zakresie ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa i medycyny. Tylko odpowiednio zabezpieczony specjalista może pomóc potrzebującym. Pandemia COVID-19 pojawiła się nagle, w wyniku czego zwrócono większą uwagę na możliwość przenoszenia zakażeń drogą kropelkową. Aż do chwili obecnej personel medyczny zwracał uwagę tylko na infekcje krwiopochodne i kontaktowe, a droga powietrzna była niedoceniana. Obecne bolesne doświadczenia związane z SARS-CoV-2 wymagają od nas weryfikacji aktualnych procedur i wprowadzenia zasad bezpiecznego dla personelu wykonywania intubacji dotchawiczej przy zachowaniu odpowiednich środków ochronnych. Pracownicy służby zdrowia powinni używać ochronnych czepków chirurgicznych, okularów ochronnych lub osłony twarzy, maski FFP3, fartuchów ochronnych, podwójnych rękawic i stosować odpowiednią technikę mycia rąk. Dodatkowo w celu zminimalizowania ryzyka można zastosować dodatkowe bariery ochronne zapobiegające dyspersji aerozolu podczas intubacji dotchawiczej.
Keywords
Discipline
Year
Volume
3
Issue
3
Pages
31-36
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-258ea7d5-3b88-4056-9ab3-1cb40008da1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.