PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 2 | 114-121
Article title

Znaczenie chirurgii w leczeniu ciążowej choroby trofoblastycznej

Content
Title variants
EN
Gestational trophoblastic disease: the role of surgery
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Gestational trophoblastic disease (GTD) is a rare, potentially malignant condition, originating in the fetal tissue and developing inside maternal organism. Treatment of gestational trophoblastic neoplasia, a worse form of GTD, is based on chemotherapy administered as single- or multi-drug protocols, selected depending on the presence of significant risk factors, while in some clinical situations surgical treatment may play a significant role. In particular, surgery is resorted to in cases of persistent disease, developing as a result of primary or secondary chemoresistance of the original pathology. In such a setting, adjuvant surgery, e.g. hysterectomy or excision of a single pulmonary GTD focus, considerably improves expected remission rate. Standard procedure performed in patients with chemoresistant, residual form of GTD is hysterectomy. The second most frequently performed procedure in GTD is excision of a pulmonary metastasis. Furthermore, surgical intervention in an emergency setting (e.g. massive hemorrhage) is relatively frequent in GDT. Apart of hysterectomy, available surgical options include hemostatic suture of bleeding tissue, ligation of internal iliac arteries or interventional radiology aiming at selective embolization of uterine arteries. Therefore, surgery plays an important role in eradication of persistent and chemoresistant forms of GTD and may be life-saving in emergency situations.
PL
Ciążowa choroba trofoblastyczna (gestational trophoblastic disease, GTD) jest rzadką, czasem złośliwą chorobą wywodzącą się z tkanki płodowej, a powstającą w organizmie matczynym. Zasadnicze leczenie gorzej rokującej postaci tej choroby, zwanej ciążową trofoblastyczną neoplazją, oparte jest na chemioterapii stosowanej w postaci schematów mono- lub wielolekowych dobieranych w zależności od obecności istotnych czynników ryzyka, jednak w pewnych sytuacjach klinicznych istotną rolę odgrywa leczenie chirurgiczne. Stosuje się je w szczególności w przypadkach choroby przetrwałej rozwijającej się w wyniku pierwotnej lub wtórnej chemiooporności ogniska chorobowego. Zastosowanie wówczas chirurgii adiuwantowej, na ogół w postaci histerektomii lub resekcji pojedynczego ogniska GTN w płucach, znacznie poprawia szanse na uzyskanie remisji. Podstawowym zabiegiem operacyjnym wykonywanym u pacjentek z chemiooporną, przetrwałą postacią choroby trofoblastycznej jest usunięcie macicy. Drugi co do częstości wykonywania zabieg chirurgiczny w przypadku GTN stanowi usunięcie przerzutu do płuca poprzez jego resekcję. Również chirurgia interwencyjna w sytuacjach nagłych (np. masywnego krwotoku) ma relatywnie często miejsce w GTN. Do arsenału zabiegowego poza histerektomią zalicza się wówczas: hemostatyczne szycie krwawiącej tkanki, podwiązanie tętnic biodrowych wewnętrznych czy wreszcie wykorzystanie radiologii interwencyjnej w postaci angiograficznej selektywnej embolizacji tętnic macicznych. Chirurgia odgrywa zatem istotną rolę w eradykacji przetrwałych i chemioopornych postaci ciążowej choroby trofoblastycznej, a stosowana interwencyjnie ratuje życie chorej w stanach nagłych.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
114-121
Physical description
Contributors
 • Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, tel./faks: 71 361 91 11. Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel
author
 • Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel
References
 • 1. Ozalp S.S., Tanir M.H.: Gestational trophoblastic disease. W: The Textbook of Gynaecological Oncology. ESGO edition, 2009: 225-232.
 • 2. Lurain J.R.: Gestational trophoblastic disease II: classification and management of gestational trophoblastic neoplasia. Am. J. Obstet. Gynecol. 2011; 204: 11-18.
 • 3. Lurain J.R.: Advances in management of high-risk gestational trophoblastic tumors. J. Reprod. Med. 2002; 47: 451-459.
 • 4. Lurain J.R., Singh D.K., Schink J.C.: Role of surgery in the management of high-risk gestational trophoblastic neoplasia. J. Reprod. Med. 2006; 51: 773-776.
 • 5. Hammond C.B., Weed J.C. Jr, Currie J.L.: The role of operation in the current therapy of gestational trophoblastic disease. Am. J. Obstet. Gynecol. 1980; 136: 844-858.
 • 6. Soper J.T.: Surgical therapy for gestational trophoblastic disease. J. Reprod. Med. 1994; 39: 168-174.
 • 7. Jones WB., Cardinale C., Lewis J.L. Jr: Management of high-risk gestational trophoblastic disease - the Memorial Hospital experience. Int. J. Gynecol. Cancer 1997; 7: 27-33.
 • 8. Lehman E., Gershenson D.M., Burke T.W. i wsp.: Salvage surgery for chemorefractory gestational trophoblastic disease. J. Clin. Oncol. 1994; 12: 2737-2742.
 • 9. Lurain J.R.: The role of surgery in the management of high-risk gestational trophoblastic neoplasia. W: Yildirim Y. (red.): Cytoreductive Surgery in Gynecologic Oncology: A Multidisciplinary Approach. Transworld Research Network, Kerala 2010: 153-160.
 • 10. Ohmaru T., Yamakawa H., Netsu S. i wsp.: Placental site trophoblastic tumor (PSTT) with multiple metastases and extremely poor prognosis. Int. J. Clin. Oncol. 2009; 14: 452-456.
 • 11. Alazzam M., Hancock B.W., Tidy J.: Role of hysterectomy in managing persistent gestational trophoblastic disease. J. Reprod. Med. 2008; 53: 519-524.
 • 12. Doumplis D., Al-Khatib K., Sieunarine K. i wsp.: A review of the management by hysterectomy of 25 cases of gestational trophoblastic tumours from March 1993 to January 2006. BJOG 2007; 114: 1168-1171.
 • 13. Cagayan M.S.F.S., Magallanes M.S.: The role of adjuvant surgery in the management of gestational trophoblastic neoplasia. J. Reprod. Med. 2008; 53: 513-518.
 • 14. Kanazawa K., Sasagawa M., Suzuki T., Takeuchi S.: Clinical evaluation of focal excision of myometrial lesion for treatment of invasive hydatidiform mole. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 1988; 67: 487-492.
 • 15. Tomoda Y., Arii Y., Kaseki S. i wsp.: Surgical indications for resection in pulmonary metastasis of choriocarcinoma. Cancer 1980; 46: 2723-2730.
 • 16. Xu L.T., Sun C.F., Wang Y.E., Song H.Z.: Resection of pulmonary metastatic choriocarcinoma in 43 drug-resistant patients. Ann. Thorac. Surg. 1985; 39: 257-259.
 • 17. Saitoh K., Harada K., Nakayama H. i wsp.: Role of thoracotomy in pulmonary metastases from gestational choriocarcinoma. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1983; 85: 815-820.
 • 18. Fleming E.L., Garrett L., Growdon W.B. i wsp.: The changing role of thoracotomy in gestational trophoblastic neoplasia at the New England Trophoblastic Disease Center. J. Reprod. Med. 2008; 53: 493-498.
 • 19. Lim A.K., Agarwal R., Seckl M.J. i wsp.: Embolization of bleeding residual uterine vascular malformations in patients with treated gestational trophoblastic tumors. Radiology 2002; 222: 640-644.
 • 20. Yingna S., Yang X., Xiuyu Y., Hongzhao S.: Clinical characteristics and treatment of gestational trophoblastic tumor with vaginal metastasis. Gynecol. Oncol. 2002; 84: 416-419.
 • 21. Berry E., Hagopian G.S., Lurain J.R.: Vaginal metastases in gestational trophoblastic neoplasia. J. Reprod. Med. 2008: 53: 487-492.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-258affeb-56e5-4b62-b0e3-a42d3c6df459
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.