PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2018 | 5 | 3 | 177-184
Article title

Zastosowanie laseroterapii mikropulsowej w obrzęku plamki związanym z zakrzepem gałęzi żyły środkowej siatkówki

Content
Title variants
EN
Application of micropulse laser treatment in macular oedema in course of branch retinal vein occlusion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szacuje się, że liczba chorych w Polsce, którzy co roku doświadczają następstw zakrzepu gałęzi żyły środkowej siatkówki, sięga 160 tys. Część przypadków ma przebieg bezobjawowy, inne wpływają na spadek ostrości wzroku wywołany niedokrwieniem i następczym obrzękiem plamki. W potwierdzonych przypadkach zaleca się doszklistkową podaż preparatu anty-VEGF. Podprogowa laseroterapia mikropulsowa stanowi bezpieczną alternatywę we wczesnych postaciach obrzęku plamki w zakrzepie gałęzi żyły środkowej siatkówki. Najlepsze efekty terapeutyczne osiągano u pacjentów, u których czas trwania choroby nie przekraczał 6 miesięcy. U 5 spośród 7 leczonych chorych stwierdzono poprawę jakości widzenia już po 4–8 tygodniach od zabiegu. Redukcję grubości siatkówki odnotowano u 6 chorych. Bezpieczeństwo i dostępność laseroterapii mikropulsowej stanowią zachętę do jej stosowania u chorych z powikłaniami po zakrzepie gałęzi żyły środkowej siatkówki.
EN
It is estimated that the number of patients who each year experience the consequences of a branch retinal vein occlusion in Poland reaches 160,000 people. The part of them has an asymptomatic course, others are affected by decreased visual acuity caused by ischemia and subsequent macular edema. In confirmed cases, the intravitreal supply of the anti-VEGF preparation is recommended. Subthreshold micropulse laser therapy is a safe alternative in the early forms of macular edema in the branch retinal vein occlusion. The best therapeutic effects were achieved in patients with a time of onset not exceeding 6 months. In 5 out of 7 treated patients, an improvement in visual quality was observed after 4–8 weeks after laser treatment. Reduction of retinal thickness was noted in 6 patients. The safety and availability of micropulse laser therapy are an incentive for its use in patients with complications after branch retinal vein occlusion.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
177-184
Physical description
Contributors
 • AUGON Gabinet Okulistyczny w Białymstoku
 • Medica-Vision, Oddział Okulistyczny w Suwałkach
References
 • 1. Rogers S, McIntosh RL, Cheung N, et al. The prevalence of retinal vein occlusion: pooled data from population studies from the United States, Europe, Asia and Australia. Ophthalmology 2010; 117(2): 313-9.e1.
 • 2. Genentech based of population-based studies, the Beaver Dam Eye Study 2000, 2008.
 • 3. Argon laser photocoagulation for macular edema in branch vein occlusion. The Branch Vein Occlusion Study Group. Am J Ophthalmol 1984; 98(3): 271-282.
 • 4. Roider J. Laser treatment of retinal diseases by subthreshold laser effects. Semin Ophthalmol 1999; 14(1): 19-26.
 • 5. Inagaki K, Ohkoshi K, Ohde S, et al. Subthreshold Micropulse Photocoagulation for Persistent Macular Edema Secondary to Branch Retinal Vein Occlusion including Best-Corrected Visual Acuity Greater Than 20/40. J Ophthalmol 2014, 2014: 251257.
 • 6. Lavinsky D, Sramek C, Wang J, et al. Subvisible retinal laser therapy: titration algorithm and tissue response. Retina 2014; 34(1): 87-97.
 • 7. Hayreh S, Zimmerman M. Branch retinal vein occlusion: natural history of visual outcome. JAMA Ophthalmol 2014; 132(1): 13-22.
 • 8. McIntosh RL, Rogers SL, Lim L, et al. Natural History of Central Retinal Vein Occlusion: An Evidence-Based Systematic Review. Ophthalmology 2010; 117: 1113-1123.
 • 9. Chatziralli IP, Jaulim A, Peponis VG, et al. Branch retinal vein occlusion: treatment modalities: an update of the literature. Semin Ophthalmol 2014; 29(2): 85-107.
 • 10. Campochiaro PA, Heier JS, Feiner L, et al. Ranibizumab for macular edema following branch retinal vein occlusion: six-month primary end point results of a phase III study. Ophthalmology 2010: 117(6): 1102-1112.
 • 11. Hayreh SS, Rubenstein L, Podhajsky P. Argon laser scatter photocoagulation in treatment of branch retinal vein occlusion. A prospective clinical trial. Ophthalmologica 1993; 206: 1-14.
 • 12. Inagaki K, Shuo T, Katakura K, et al. Sublethal Photothermal Stimulation with a Micropulse Laser Induces Heat Shock Protein Expression in ARPE-19 Cells. J Ophthalmic 2015; 2015: 729792.
 • 13. Scholz P, Altay L, Fauser S. A Review of Subthreshold Micropulse Laser for Treatment of Macular Disorders. Adv Ther 2017; 34(7): 1528- 1555.
 • 14. Parodi MB, Iacono P, Bandello F. Subthreshold grid laser versus intravitreal bevacizumab as second-line therapy for macular edema in branch retinal vein occlusion recurring after conventional grid laser treatment. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2015; 253(10): 1647- 1651.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-25279d89-966d-440d-b4d0-24da036c9c99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.