PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70 | 1–8
Article title

Contemporary procedures for age-related macular degeneration

Content
Title variants
EN
Współczesne postępowanie w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Age-related macular degeneration (AMD) is a degenerative disease of the macula which leads to central vision loss in people aged 50 and older. The early stages of AMD are characterized by the occurrence of drusen and retinal pigment epithelium abnormalities in the posterior pole of the retina. In the late atrophic and exudative stages of AMD, geographical atrophy and choroidal neovascularization are observed. The pathogenesis (etiology) of the disease is still unknown due to its multifactorial mechanism. Age, sex, race, genetic predispos ition, UVexposure, cardiovascular disease, smoking and antioxidant deficiency are considered as the risk factors. Causal treatment is not known. In properly selected cases, laser photocoagulation, photodynamic therapy, thermotherapy treatment, intravitreal injection of antivascular endothelial growth factor drugs and surgical treatment are recommended. There is a vision-improving implantable device for patients with end-stage AMD already in use in the USA. In addition, in clinical trials there are preparations for topical use together with therapy that uses stem cells. During the last two decades, extensive research has led to significant advances in both the diagnosis and treatment of AMD.
PL
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (age-related macular degeneration – AMD) jest chorobą degeneracyjną plamki, prowadzącą do centralnego upośledzenia widzenia u osób powyżej 50 roku życia. Wczesne stadia AMD charakteryzują się wystąpieniem druzów i nieprawidłowości nabłonka barwnikowego w siatkówce. Późne stadia zwyrodnienia, postaci suchej i wysiękowej, to zanik geograficzny i neowaskularyzacja naczyniówkowa. Patogeneza choroby jest nadal nieznana ze względu na jej wieloczynnikowy mechanizm. Jako czynniki ryzyka wymienia się wiek, płeć, rasę, uwarunkowania genetyczne, ekspozycję na UV, choroby układu sercowo-naczyniowego, palenie papierosów, niedobór antyoksydantów. Leczenie przyczynowe nie jest znane. W odpowiednio dobranych przypadkach stosuje się fotokoagulację laserową, terapię fotodynamiczną, termoterapię przezźreniczną, iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF oraz metody chirurgiczne. Nowością w USA jest możliwość wszczepiania miniaturowgo teleskopu w celu poprawy widzenia w schyłkowej postaci zwyrodnienia plamki. W fazie badań klinicznych są preparaty do stosowania miejscowego oraz terapia z użyciem komórek macierzystych. W ostatnim dwudziestoleciu, obszerne badania doprowadziły do znaczącego postępu zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu AMD.
Discipline
Year
Volume
70
Pages
1–8
Physical description
Contributors
 • Spec. Szpital im. dra A. Sokołowskiego, ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych, tel. +48 781 779 112
 • Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
References
 • 1. Nowak J.Z., Bienias W. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) etiopatogeneza i strategie terapeutyczne. Postępy Hig. Med. Dosw. 2007; 61: 83–94.
 • 2. McConnell V., Silvestri G. Age-related macular degeneration. Ulster Med. J. 2005; 74: 82–92.
 • 3. Figurska M. Postępy w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Okul. Dypl 2013; 3(5): 16–23.
 • 4. Rein D.B., Wittenborn J.S., Zhang X., Honeycutt A.A., Lesesne S.B., Saaddine J. Forecasting age-related macular degeneration through the year 2050: the potential impact of new treatments, Vision Health Cost-Effectiveness Study Group. Arch. Ophthalmol. 2009; 127: 533–540.
 • 5. Spivey B.E. The Challenge of Vision Loss: The Reed for Advocacy. World Ophtalmology Congress 2008, Hong Kong 2008, Advocacy Session.
 • 6. Wylęgała E., Teper S., Piłat J. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2011; 5, 9.
 • 7. Traboulsi E.I. The Challenges and suprises of studying the genetics of age-related macular degeneration. Am. J. Ophtalmol. 2005; 139: 908–911.
 • 8. Fryczkowski A.W. Zwyrodnienie plamki żółtej oka związane z wiekiem. Stud. Med. 2008; 10: 11–15.
 • 9. Soubrane G., Cruess A., Lotery A. Burden and Health Care Resource Utilization In Neovascular Age-Related Macular Degeneration Findings of a Multicountry Study. Arch. Ophthalmol. 2007; 125: 1249–1254.
 • 10. Stankiewicz A. Patogeneza zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – przewodnik diagnostyki i terapii. Wyd. Med. Termedia, Poznań 2010, s.7–15.
 • 11. Stankiewicz A., Figurska M. Postępy w diagnostyce i leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Przew. Lek. 2011; 1: 216–220.
 • 12. Schmidt-Erfurth U., Scholtzer-Schrehard U., Cursiefen C. et al. Influence of photodynamic therapy on expression of vascular endothelial growth factor(VEGF). Invest. Ophtalmol. 2003; 44: 4473–4480.
 • 13. National Eye Institute Prevalence of Blindness Data (http://www.nei.nih. gov/eyedata/pbd_tables.asp)
 • 14. CADTH, Canadian Agency for Drugs and Technologies In Health, CEDAC Final Recommendation on Reconsideration and Reasons for Recommendation, Ranibizumab (Lucentis), 2008.
 • 15. Baranowska M., Czaplicka E., Figurska M. i wsp. Wytyczne leczenia wysiękowej postaci AMD lekiem Lucentis (ranibizumab). Okulistyka, wydanie specjalne luty 2012.
 • 16. Vision Aware, Resources for Independent Living with Vision, FDA-Approved Implantable Miniature Telescope for End-Stage Age-Related Macular Degeneration, www.fda.gov
 • 17. Visioncare’s implantable miniature telescope Proffesional use information, FDA-approved product labeling, http://www.centrasight.com/ pdf/ProfessionalUse2010.pdf. Accessed April 4, 2013.
 • 18. OT-551 Antioxidant Eye Drops to Treat Geographic Atrophy in Age-Related Macular Degeneration (August 2011) (http://clinicaltrials.gov/ct2/ show/NCT00306488?term=OT-551+Antioxidant&rank=1).
 • 19. Cyranowski D. Stem cells cruise to clinic. Nature 2013; 494: 413.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2457e179-9593-47fe-b518-81108c06e2e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.