PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70 | 84–88
Article title

Cystic fibrosis and pregnancy – literature review

Content
Title variants
PL
Mukowiscydoza a ciąża – przegląd piśmiennictwa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper reviews the literature on the course of pregnancy how to sustaining it as well as delivery in women with diagnosed Cystic fibrosis. Cystic fibrosis (CF) is a recessive autosomal disease occurring mostly among Caucasians. 1500 cases of the disease have been recorded in Poland and almost 70.000 people around the world suffer from it. The latest research shows that the average life span is 30 and is growing steadily due to proper diagnostics and appropriate treatment. A particular challenge for medicine is to sustain pregnancy in women with diagnosed CF. The paper collects and summarizes reccomendations for sustaining pregnancy and for childbirth in CF patients.
PL
Mukowiscydoza jest chorobą autosomalną recesywną występującą najczęściej wśród rasy kaukaskiej. W Polsce zanotowano około 1500 przypadków choroby, na świecie na mukowiscydozę choruje blisko 70 tys. osób. Z najnowszych badań wynika, że średni okres przeżywalności szacuje się na 30 lat i ciągle wzrasta za sprawą prawidłowej diagnostyki oraz odpowiedniego leczenia. Szczególnym wyzwaniem dla medycyny staje się prowadzenie ciąży u kobiety z rozpoznaną mukowisydozą (CF – cystic fibrosis). Ciąża u kobiety chorej na CF jest ciążą wysokiego ryzyka. W pracy dokonano przeglądu danych literaturowych dotyczących przebiegu i prowadzenia ciąży oraz porodu u kobiet z rozpoznaną mukowiscydozą.
Discipline
Year
Volume
70
Pages
84–88
Physical description
Contributors
 • Department of Nursing in Gynecology and Obstetrics, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Medyków 12, 40-752 Katowice-Ligota, tel. +48 32 2088720
 • Department of Nursing in Gynecology and Obstetrics, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice
 • Student scientific circle Department of Nursing in Gynecology and Obstetrics, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice
 • Department of Nursing in Gynecology and Obstetrics, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice
 • Department of Nursing in Gynecology and Obstetrics, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice
 • Department of Gynaecological Diseases Prevention and Sexuology, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice
 • Clinic of Gynecology and Obstetrics in Ruda Śląska Medical University of Silesia in Katowice
References
 • 1. Korzeniewska A., Smejda K., Skorupa W., Stelmach I. Ciąża u kobiet chorych na mukowiscydozę – badanie ankietowe. Pneumonol. Alergol. Pol. 2005; 73(1): 71–75.
 • 2. Stępniak-Ziółkiewicz I., Pierzchała W. Mukowiscydoza a ciąża. Wiad. Lek. 2002; 55(5/6): 346–350.
 • 3. Szczeklik A., Gajewski P. Choroby wewnętrzne – kompendium medycyny praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.
 • 4. Rusek D., Głąbski T. Nowe możliwości terapii mukowiscydozy. Farm. Pol. 2012; 68(11): 777–784.
 • 5. Edenborough F.P., Borgo G., Knoop C., Lannefors L., Mackenzie W.E., Madge S., Morton A.M., Oxley H.C., Touw D.J., Benham M., Johannesson M. Guidelines for the management of pregnancy in women with cystic fibrosis. J. Cyst. Fibros. 2008; 7 (Suppl. 1): 2–32.
 • 6. Michel S.H., Mueller D.H. Nutrition for pregnant women who have cystic fibrosis. J. Acad. Nutrit. Diet. 2012; 112(12): 1943–1948.
 • 7. Rostocka-Cholewa J. Fizjoterapia okresu ciąży, porodu i połogu kobiet chorych na mukowiscydozę. Mukowiscydoza 2013; 3: 6–10.
 • 8. Walkowiak J., Pogorzelski A., Sands D. i wsp. Zasady rozpoznawania i leczenie mukowiscydozy. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscy-dozy. Poznań-Warszawa-Rzeszów 2009.
 • 9. Thomson A.H., Harris A. Mukowiscydoza: przyczyny, badania, leczenie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2012, wyd. I.
 • 10. Burden Ch., Rachel I., Chung Y., Henry A., Downey D.G., Trinder J. Current pregnancy outcomes in women with cystic fibrosis. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2012; 164: 142–145.
 • 11. Simcox A.M., Duff A.J., Morton A.M., Edenborough F.P., Conway S.P., Hewison J. Decision making about reproduction and pregnancy by women with cystic fibrosis. Br. J. Hos. Med. 2009; 70(11): 639–643.
 • 12. Sands D., Milczewska J., Mielus M. Farmakoterapia mukowiscydozy. Pediatr. Dypl. 2012; 16(2): 64–73.
 • 13. M.T Lau E., Moriarty C., Ogle R., T. Bye P. Pregnancy and cystic fibrosis. Paediatr. Respir. Rev. 2010; 11(2): 90–94.
 • 14. Thorpe-Beeston J.G. Contraception and pregnancy in cystic fibrosis. J. R. Soc. Med. 2009; 102 (Suppl. 1): 3–10.
 • 15. Gatiss S., Mansour D., Doe S., Bourke S. Provision of contraception services and advice for women with cystic fibrosis. J. Fam. Plann. Reprod. Health Care 2009; 35(3): 157–160.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-244bc422-67e3-42a0-8b6e-46c8eb3f99af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.