PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2020 | 7 | 3 | 225-231
Article title

Zastosowanie leków anty-VEGF w leczeniu retinopatii wcześniaków

Authors
Content
Title variants
EN
Anti-VEGF drugs in treatment of retinopathy of prematurity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Retinopatia wcześniaków jest poważnym schorzeniem siatkówki, mogącym doprowadzić do jej odwarstwienia i w konsekwencji do utraty widzenia. W patogenezie tej choroby kluczową rolę odgrywają wytwarzane w nadmiarze naczyniowo- śródbłonkowe czynniki wzrostu (VEGF, vascular endothelial growth factors). Złotym standardem leczenia jest wciąż stosowana od lat 90. XX w. laserowa fotokoagulacja obwodowej nieunaczynionej siatkówki. Wprowadzone w ostatnich latach leki anty-VEGF podawane w postaci iniekcji do ciała szklistego neutralizują wytworzone w nadmiarze czynniki VEGF. Podstawowymi zaletami tych leków są: bardzo szybkie działanie, bardzo krótka i nieskomplikowana procedura podania oraz spodziewane pełne pole widzenia. Leki są jednak wchłaniane do krwiobiegu, co może zaburzać fizjologiczne dojrzewanie narządów wewnętrznych u dziecka urodzonego przedwcześnie. Innym ważnym problemem jest pojawienie się późnych wznów retinopatii, nawet kilka miesięcy po iniekcji. Leki te powinny być stosowane rozważnie, przede wszystkim u pacjentów z retinopatią w I strefie.
EN
Retinopathy of prematurity is a serious disease that can lead to retinal detachment and vision loss. Vascular endothelial growth factors (VEGF) play a key role in the pathogenesis of this disease. The gold standard of treatment used since the 1990s is laser coagulation of non-vascularized retina. Anti-VEGF drugs introduced in recent years administered as intravitreal injections neutralize excess VEGF factors. The main advantage of these drugs is very fast action, very short and uncomplicated administration procedure, full field of view expected. Drugs, however, are absorbed into the bloodstream, which can affect the physiological maturation of internal organs in a child born prematurely. Another important problem is the appearance of late recurrences of retinopathy, even several months after the injection. These drugs should be used prudently, especially in patients with retinopathy in zone I.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
225-231
Physical description
Contributors
 • Klinika Okulistyki, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
References
 • 1. Smith LE. Pathogenesis of retinoparthy of prematurity. Acta Pediatr. 2002; suppl 437: 26-8.
 • 2. Hellstrom A, Smith LE, Dammann O. Retinopathy of prematurity. Lancet. 2013; 382(9902): 1445-57.
 • 3. Hansen ED, Hartnett ME. A review of treatment for retinopathy of prematurity. Expert Rev Ophthalmol. 2019; 14(2): 73-87.
 • 4. Hartnett EM. VEGF antagonist therapy for ROP. Clin Perinatol. 2014; 41(4): 925-43.
 • 5. Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Revised indications for treatment of retinopathy of prematurity: results of the early treatment for retinopathy of prematurity randomized trial. Arch Ophthalmol. 2003; 121: 1684-94.
 • 6. Hautz W. Ocena wyników leczenia retinopatii wcześniaków przy użyciu laserowej fotokoagulacji. Praca doktorska. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa 2004.
 • 7. Multicenter Trial of Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity. Three-month Outcome. Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Arch Ophthalmol. 1990; 108(2): 195-204.
 • 8. Arima M, Akiyama M, Fujiwara K et al. Neurodevelopmental outcomes following intravitreal bevacizumab injection in Japanese preterm infants with type 1 retinopathy of prematurity. PLoS ONE. 15(3): e0230678.
 • 9. Wong RK, Hubschman S, Tsui I. Reactivation of Retinopathy of Prematurity after Ranibizumab Treatment. Retina. 2015; 35(4): 675-80.
 • 10. Stahl A, Hellstrom A, Smith LE. IGF-1 and Anti-VEGF in ROP: Has the time come? Neonatology. 2014; 106(3): 254-60.
 • 11. VanderVeen DK, Meila M, Yang MB et al. Anti-vascular endothelial growth factor therapy for primary treatment of type 1 retinopathy of prematurity. Ophthalmology. 2017; 124: 619-33.
 • 12. Zang G, Yang M, Zeng J et al. Comparsion of intravitreal injection of ranibizumab versus laser theapy for zone II treatment – requiring retinopatopathy of prematurity. Retina. 2017; 37: 710-7.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-23d5c2dd-d9a8-4cb4-a808-5c5235d1d157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.