PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 7 | 4 | 288-294
Article title

Metoda fotodynamiczna w uściślaniu rozpoznań patologii szyjki macicy

Content
Title variants
EN
Photodynamic method – a way to improve diagnostic precision in cervical lesions
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Cervical cancer is, after breast cancer, the second most common malignant tumor in females. As in a significant proportion of cases it is detected only at a late clinical stage, early diagnosis thereof, at best at the stage of dysplastic conditions, is a vital issue in oncologic gynecology. Diagnostic work-up is based on cytological studies, colposcopy, virusological tests and histological examination of tissue samples. Results of microscopic studies are crucial in this setting. Precise and reliable diagnosis requires representative tissue samples. This is particularly important in the case of low-grade or multifocal lesions. Such requirements are met by photodynamic method. The essence of photodynamic diagnosis (PDD) is comparison of fluorescence of normal and pathological tissue. This method makes use of endogenous fluorochromes (autofluorescence) or exogenous photosensitizing substances. Intensity of fluorescence in tumor tissue differs from that seen in healthy tissue. Application of a photosensitizer significantly enhances quality of images obtained, as it increases detection of light emitted by photosensitizer accumulated in pathological tissue. In order to excite fluorescence, energy must be applied to the tissue, of wavelength corresponding to wavelength absorbed by the photosensitizer. Photodynamic method precisely localizes pathological tissue, thus enabling a more reliable diagnosis of neoplastic conditions of the cervix. This enables selection of an optimal location for sampling tissue, providing information on extent and topography of lesions, which is crucial for adequate planning of therapy.
PL
Rak szyjki macicy jest drugim po raku sutka najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. Ponieważ nadal rozpoznawany jest w znacznym odsetku przypadków w zbyt zaawansowanych stadiach klinicznych, wczesne wykrycie raka szyjki macicy, a zwłaszcza stanów dysplastycznych, stanowi istotny problem ginekologii onkologicznej. Postępowanie diagnostyczne opiera się na badaniach cytologicznych, kolposkopii, testach wirusologicznych oraz ocenie histologicznej pobranych tkanek. Podstawowe znaczenie ma wynik badania mikroskopowego. Aby rozpoznanie było dokładne i pewne, należy dostarczyć do oceny materiał reprezentatywny. Jest to bardzo istotne w przypadku zmian wczesnych, a zwłaszcza wieloogniskowych. Oczekiwania te spełnia metoda fotodynamiczna. Istotą diagnostyki fotodynamicznej (photodynamic diagnosis, PDD) jest porównanie fluorescencji tkanki prawidłowej i patologicznej. W metodzie tej wykorzystywane są endogenne fluorochromy (autofluorescencja) lub substancje fotouczulające podane z zewnątrz. Natężenie fluorescencji w tkance nowotworowej jest inne niż w tkance zdrowej. Podanie fotosensybilizatora znacząco wpływa na jakość otrzymywanych obrazów, gdyż zwiększa detekcję światła emitowanego przez fotouczulacz zgromadzony w tkance patologicznej. W celu wzbudzenia fluorescencji do tkanki należy doprowadzić energię w postaci światła o długości fali odpowiadają- cej pasmu pochłaniania fotouczulacza. Metoda fotodynamiczna precyzyjnie lokalizuje zmiany, więc umożliwia dokładniejszą diagnostykę zmian neoplastycznych na szyjce macicy. Pozwala na wybranie odpowiedniego miejsca dla pobrania biopsji. Dostarczając informacji o zasięgu i topografii zmian, umożliwia planowanie leczenia.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
288-294
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
References
 • 1. Raab O.: Über die Wirkung fluoreszierender Stoffe auf Infusorien. Z. Biol. 1900; 39: 524-546.
 • 2. Monici M., Pratesi R., Bernabei P.A. i wsp.: Natural fluorescence of white blood cells: spectroscopic and imaging study. J. Photochem. Photobiol. B 1995; 30: 29-37.
 • 3. Podbielska H., Sieroń A., Stręk W. (red.): Diagnostyka i terapia fotodynamiczna. Urban & Partner, Wrocław 2004.
 • 4. Calzavara-Pinton P.G.: Repetitive photodynamic therapy with topical δ-aminolaevulinic acid as an appropriate approach to the routine treatment of superficial non-melanoma skin tumours. J. Photochem. Photobiol. B 1995; 29: 53-57.
 • 5. Ceburkov O., Gollnick H.: Photodynamic therapy in dermatology. Eur. J. Dermatol. 2000; 10: 568-575; discussion 576.
 • 6. Nowakowski Z., Stelmachów J., Śpiewankiewicz B., Gerulewicz G.: Diagnostic value of the PDD method in evaluation of vulvar lesions. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2005; 26: 75-78.
 • 7. Triesscheijn M., Baas P., Schellens J.H.M., Stewart F.A.: Photodynamic therapy in oncology. Oncologist 2006; 11: 1034-1044.
 • 8. Wilson B.C., Patterson M.S.: The physics of photodynamic therapy. Phys. Med. Biol. 1986; 31: 327-360.
 • 9. Graczyk A.: Biochemiczne i biofizyczne podstawy fotodynamicznej metody wykrywania i leczenia nowotworów. W: Graczyk A. (red.): Fotodynamiczna metoda rozpoznawania i leczenia nowotworów. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999: 21-73.
 • 10. Kennedy J.C., Marcus S.L., Pottier R.H.: Photodynamic therapy (PDT) and photodiagnosis (PD) using endogenous photosensitization induced by 5-aminolevulinic acid (ALA): mechanisms and clinical results. J. Clin. Laser Med. Surg. 1996; 14: 289-304.
 • 11. Lange N., Jichlinski P., Zellweger M. i wsp.: Photodetection of early human bladder cancer based on the fluorescence of 5-aminolaevulinic acid hexylester-induced protoporphyrin IX: a pilot study. Br. J. Cancer 1999; 80: 185-193.
 • 12. Renshaw A.A.: Rescreening in cervical cytology for quality control. When bad data is worse than no data or what works, what doesn’t, and why. Clin. Lab. Med. 2003; 23: 695-708.
 • 13. Hinselmann H.: Einführung in die Kolposkopie [Introduction to the Colposcopy]. Paul Hartung, Hamburg 1933.
 • 14. Molden T., Nygård J.F., Kraus I. i wsp.: Predicting CIN2+ when detecting HPV mRNA and DNA by PreTect HPVproofer and consensus PCR: a 2-year follow-up of women with ASCUS or LSIL Pap smear. Int. J. Cancer 2005; 114: 973-976.
 • 15. Śpiewankiewicz B., Nowakowski Z., Stelmachów J.: Diagnostyka i terapia fotodynamiczna. W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Urban & Partner, Wrocław 2006: 317-324.
 • 16. Stelmachów J., Nowakowski Z.: Możliwości i ograniczenia w rozpoznawaniu i leczeniu metodą fotodynamiczną nowotworów złośliwych narządu rodnego. W: Wykłady. XIX Krajowa Szkoła Optoelektroniki „Współczesna optoelektronika w medycynie”. Sopot 2005: 158-161.
 • 17. Hillemanns P., Botzlar A., Korell M. i wsp.: Pharmacokinetics and tumor selectivity of AlA-induced porphyrins synthesis in patients with cervical intraepithelial neoplasia. First World Congress of Photomedicine in Gynecology. Zurich 1998: 20-21.
 • 18. Loning M., Huttman G., Droge H. i wsp.: Protoporphyrin IX in cervical dysplasias after topically applicated 5-aminolevulinic acid (ALA). First World Congress of Photomedicine in Gynecology. Zurich 1998: 19-20.
 • 19. Kędzia W., Spaczyński M.: Nowe metody wykrywania śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy. W: Spaczyński M., Kędzia W., Nowak-Markwitz E. (red.): Profilaktyka pierwotna i wtórna raka szyjki macicy, diagnostyka i leczenie. Poznań 2008: 46-52.
 • 20. Nowakowski Z., Śpiewankiewicz B.: Dotychczasowe wyniki stosowania metody fotodynamicznej PDD w diagnostyce stanów przednowotworowych i raka szyjki macicy. W: Wykłady. XIX Krajowa Szkoła Optoelektroniki „Współczesna optoelektronika w medycynie”. Sopot 2005: 162-172.
 • 21. Pahernik S.A., Botzlar A., Hillemanns P. i wsp.: Pharmacokinetics and selectivity of aminolevulinic acid-induced porphyrin synthesis in patients with cervical intra-epithelial neoplasia. Int. J. Cancer 1998; 78: 310-314.
 • 22. Andrejevic-Blant S., Major A., Lüdicke F. i wsp.: Timedependent hexaminolaevulinate induced protoporphyrin IX istribution after topical application in patients with cervical intraepithelial neoplasia: a fluorescence microscopy study. Lasers Surg. Med. 2004; 35: 276-283.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-23108185-6d0e-4b8e-9d38-08870925ad06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.