PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 5 | 71–76
Article title

Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu cukrzycy

Content
Title variants
EN
Stem cell treatment for diabetes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Właściwości immunomodulacyjne, nieograniczone możliwości samoodnawiania, wielokierunkowe różnicowanie oraz zdolność selektywnej migracji do miejsca uszkodzeń – to cechy komórek macierzystych, pozwalające postrzegać je jako obiecujące narzędzie terapeutyczne. W pracy omówiono podział komórek macierzystych ze względu na zdolność różnicowania i pochodzenie, źródła ich pozyskiwania oraz możliwy efekt terapeutyczny w cukrzycy i jej powikłaniach narządowych. Analizowano również aspekty bezpieczeństwa oraz ograniczenia omawianej metody.
EN
Immunomodulatory features, unlimited possibilities of self-renewal, multidirectional diff erentiation, the ability to selectively migrate to the injury site – these are the features of stem cells which allow them to be seen as a promising therapeutic tool. The study shows the division of stem cells on the basis of their ability to diff erentiate and origin, the source of their acquisition and the possible therapeutic eff ect on diabetes and its organ complications. The safety aspects as well as the limitations of the analysed methods are discussed.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
5
Pages
71–76
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Żeromskiego 7 41-902 Bytom tel./fax +48 32 281 21 22
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Roszek K., Komoszyński M. Kontrola i kierunki różnicowania komórek macierzystych krwi pępowinowej oraz ich zastosowanie terapeutyczne. Post. Hig. Med. Dośw. 2008; 62: 660–667.
 • 2. Becker A.J., McCulloch E.A., Till J.E. Cytological demonstration of the clonal nature of spleen colonies derived from transplanted mouse marrow cells. Nature 1963; 197: 552–454.
 • 3. Olszewska-Słonina D., Styczyński J., Drewa T., Czajkowski R. Komórki niezróżnicowane – źródła i plastyczność. Adv. Clin. Exp. Med. 2006; 15, 3: 497 –503.
 • 4. Alison M.R., Poulson R., Forbes S. Wright N.A. An introduction to stem cells. J. Patho1. 2002; 197: 419–423.
 • 5. Kucia M., Majka M., Ratajczak M.Z. Plastyczność nieembrionalnych komórek macierzystych: fakt czy artefakt? Post. Biol. Komórki 2003; l30 (Supl. 21): 3–16.
 • 6. Bajek A., Olkowska J., Drewa T. Mezenchymalne komórki macierzyste narzędziem terapeutycznym w regeneracji tkanek i narządów. Post. Hig. Med. Dośw. (online) 2011; 65: 127.
 • 7. Ratajczak M.Z., Zuba-Surma E., Ratajczak J. Komórki macierzyste – blaski i cienie. Acta Haematol. Pol. 2009; 40: 289–303.
 • 8. Banaś A. Komórki macierzyste – perspektywy i zagrożenia. Prz. Med. Uniw. Rzesz. 2010, 2, 117–127.
 • 9. Suzuki A., Nakauchi H., Taniguchi H. Prospective isolation of multipotent pancreatic progenitors using fl ow-cytometric cell sorting. Diabetes 2004; 53: 2143 –2152.
 • 10. Pertopalvovskaia M., Rosenberg L. Identifi cation and characterization of small cells in the adult pancreas: potential progenitor cells? Cell Tissue Res. 2002; 310: 51–58.
 • 11. Yatoh S., Dodge R., Akashi T., Omer A., Sharma A., Weir G.C. Diferentiation of affi nity-purifi ed human pancreatic duet cell s to beta-cells. Diabetes 2007; 56: 1802 –1809.
 • 12. Couri C.E., Voltarelli J.C. Potential role of stem cell therapy in type l diabetes mellitus. Arcq. Bras. Endocrinol. Metab. 2008; 52: 407–415.
 • 13. Jezierska-Woźniak K., Nosarzewska D., Tutas A., Mikołajczyk A., Okliński M., Jurkowski K.M. Wykorzystanie tkanki tłuszczowej jako źródła mezenchymalnych komórek macierzystych. Post. Hig. Med. Dośw. 2010; 64: 326–332.
 • 14. Li H.Y., Chen Y.J., Chen S.J. i wsp. Induction of insulin-producing cells derived from endometrial mesenchymal stem-like cells. J. Pharmacol. Exp. Ther. 2010; 335: 818–822.
 • 15. Tutak M., Dukała J., Sporniak-Tutak K. Tkanki zęba – potencjalne źródło komórek macierzystych. Czas. Stomatol. 2006; 59: 451–457.
 • 16. Lin H.Y., Tsai C.C., Chen L.L., Chiaou S.H., Wang Y.I., Hung J. Fibronetic and laminin promote diff erentiation of human mesenchymal stem cells into insulin producing cells through activating Akt and ERK. J. Biomed. Sci. 2010; 17: 56.
 • 17. Lee. D.D., Grossman E., Chong A.S., Werner A. Cellular therapies for type 1 diabetes. Horm. Metab. Res. 2008; 40: 147–154.
 • 18. Guo T., Hebrok M. Stem cells to pancreatic b-cells: new sources for diabetes cell therapy. Endocr. Rev. 2009; 30: 214–227.
 • 19. Jiang W., Shi Y., Zhao D. i wsp. In vitro derivation of functional insulin-producing cells from human embryonic stem cells. Cell Res. 2007; 17: 333–344.
 • 20. Kang E.M., Zickler M.M., Bums S. Hematopoietic stem cell transplantation prevents diabetes in NOD mice but does not contribute to signifi cant islet cells regeneration once disease is established. Exp. Hematol. 2005; 33: 699–705.
 • 21. Ende N., Chen R., Reddi A.S. EfIect of human umbilical blood cell on glycemia and insulitis in type 1 diabetic mice. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2004; 325: 665–669.
 • 22. Chen L.B., Jiang X.B., Yang L. Diff erentiation of rat marrow mesenchymal stem cells into pancreatic islet beta-cells. World J. Gastroenterol. 2004; 10: 3016–20.
 • 23. Lee R.H., Seo M.J., Reger R.L. Multipotent stromal cells from human marrow home to promote repair of pancreatic islets and renal glomeruli in diabetic NOD/scid mice. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2006; 103: 17438–17443.
 • 24. Fiotina P., Jurewicz M., Augello A. i wsp. Immunomodulatory function of bone marrow-derived mesenchymal stem cells in experimental autoimmune type 1 diabetes. J. Immunol. 2009; 183: 993–1004.
 • 25. Ende N., Chen R., Reddi A.S. Transplantation of human umbilical cord blood cells improves glycemia and glomerular hypertrophy in type 2 diabetic mice. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2004; 321: 168–171.
 • 26. Abdi R., Fiorina P., Adra C.N, Atkinson M., Sayegh M.H. Immunomodulation by mesenchymal stem cells. A potential therapeutic strategy for type 1 diabetes. Diabetes 2008; 58:
 • 27. Ezquer F.E., Ezquer M.E., Parrau D.B., Caprio D., Yanez A.J., Conget P.A. Systemic administration of multipotent mesenchymal stem cells reverts hyperglycemia and prevents nephropathy in type l diabetic mice. Biol. Blood. Marrow. Transplant. 2008; 14: 631–640.
 • 28. Volarevic V., Arsenijevic N., Lukic L.M., Stojkovic M. Concise Review: Mesenchymal stem cells treatment of the complications of diabetes mellitus. Stem. Cells 2011; 29: 5–10.
 • 29. Lee J.S., Hong J.M., Moon G.J. A long- -term follow-up study of intravenous autologus mesenchymal stem cells transplantation in patients with ischemic stroke. Stem. Cells 2010; 28: 1099–1106.
 • 30. Sieradzki J. Kardiomiopatia cukrzycowa. Diabetol. Prakt. 2001; 2(4): 249–254.
 • 31. Poornima G., Parikh P., Shannon R.P. Diabetic cardiomiopathy. The search for a unitying hypothesis. Circ. Res. 2006; 98: 596–605.
 • 32. Liao Y.H., Verchere C.B., Warnock G.L. Adult stem or progenitor cells in treatment for type l diabetes: current progress. Can. J. Surg. 2007; 50: 137–142.
 • 33. Wegner M., Pietrucha T., Pioruńska- Stolzmann M. Terapia komórkowa w leczeniu cukrzycy typu 1 – czy będzie możliwa? Diabet. Prakt. 2009; 10(4): 157–161.
 • 34. Liew C.G. Generation of insulin-producing cells from pluripotent stem cells: from the selection of cell sources to the optimization of protocols. Rev. Diabet. Stud. 2010; 7(2): 82–92.
 • 35. Shibata T., Naruse K., Kamiya H. Transplantation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells improves diabetic polineuropathy in rats. Diabetes 2008; 57: 3099–3107.
 • 36. Tolar J., Nauta A.J., Osbom M.J. Sarcoma derived from cultured mesenchymal stem cells. Stem. Cells 2007; 25: 371–379.
 • 37. Yechoor V., Chan L. Minireview: betacell replacement therapy for diabetes in the 21st century: manipulation of cells fate by directed ditferentiation. Mol. Endocrinol. 2010, 24(8); 1501–1511.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-230681a0-0f4a-4f90-ad90-41fa6411924a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.