PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 22 | 1 | 5-11
Article title

Alergia na jad pszczeli u pszczelarzy

Content
Title variants
EN
Bee venom allergy in beekeepers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pszczelarze są szczególną grupą osób najbardziej narażonych na użą- dlenia i alergię na jad pszczeli z racji wykonywanej pracy. Dodatnie wyniki testów skórnych lub obecność swoistych dla jadu pszczelego IgE obserwowane są nawet u 60% badanych pszczelarzy. Reakcja po użądleniu przez pszczołę najczęściej występuje pod postacią normalnej reakcji miejscowej, ale u osoby uczulonej na jad pszczeli może wystą- pić nasilona reakcja miejscowa lub objawy ogólne, do wstrząsu anafilaktycznego włącznie. U pacjentów z reakcją systemową w wywiadzie należy wykonać podstawowe badania diagnostyczne: testy skórne i oznaczenia swoistych dla jadu sIgE, a w uzasadnionych przypadkach badania dodatkowe, takie jak: oznaczenia sIgE dla poszczególnych alergenów jadu pszczelego (diagnostyka komponentowa), testy komórkowe, oznaczanie poziomu tryptazy czy stężenia swoistych dla jadu IgG4. Badania przeprowadzone u pszczelarzy wykazały istotnie wyższe stę- żenia tryptazy oraz swoistych IgG4 w tej grupie zawodowej. Ponadto zaobserwowano korelację nasilenia objawów klinicznych po użądleniu ze stężeniem sIgE dla fosfolipazy A2 . Podejmując decyzję o prowadzeniu swoistej immunterapii jadem pszczelim u pszczelarza należy rozważyć zwiększenie dawki podtrzymującej do 200 µg.
EN
Beekeepers are a particular group of people highly exposed to stings and allergy to bee venom due to the nature of their work. Positive skin test results or bee venom specific IgE are observed in up to 60% of beekeepers. Reaction to the bee sting occurs most often as a normal local reaction, but a person allergic to bee venom may experience large local reaction, systemic symptoms, including anaphylactic shock. In patients with confirmed systemic allergic reaction in the past, basic diagnostic tests such as skin tests and bee venom specific IgE must be performed. Where appropriate, additional tests such as component- -resolved diagnosis, cell-based assays, tryptase or the venom-specific IgG4 levels should be conducted. Studies have shown significantly higher tryptase and specific IgG4 levels in beekeepers. Moreover, a correlation between clinical symptoms after the sting and the phospholipase A2 specific IgE concentration was observed. During venom-specific immunotherapy, increasing the dose to 200 µg should be considered in beekeepers.
Discipline
Publisher
Year
Volume
22
Issue
1
Pages
5-11
Physical description
Contributors
 • Wydział Medyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 • Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
author
 • Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
References
 • 1. Müller UR. Bee venom allergy in beekeepers and their family members. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2005; 5: 343-7.
 • 2. Kalogeromitros D, Makris M, Gregoriou S i wsp. Pattern of sensitization to honeybee venom in beekeepers: A 5-year prospective study. Allergy Asthma Proc 2006; 27: 383-7.
 • 3. Brown TC, Tankersley MS. The sting of the honeybee: An allergic perspective. Ann Allergy Asthma Immunol 2011; 107: 463-71.
 • 4. Münstedt K, Hellner M, Winter D i wsp. Allergy to bee venom in beekeepers in Germany. J Investig Allergol Clin Immunol 2008; 18: 100-5.
 • 5. Annila IT, Karjalainen ES, Annila P i wsp. Bee and wasp sting reactions in current beekeepers. Ann Allergy Asthma Immunol 1996; 77: 423-7.
 • 6. Ludman SW, Boyle RJ. Stinging insect allergy: current perspectives on venom immunotherapy. J Asthma Allergy 2015; 8: 75-86.
 • 7. de la Torre-Morin F, Garcia-Robaina JC, Vazquez-Moncholi C i wsp. Epidemiology of allergic reactions in beekeepers: a lower prevalence in subjects with more than 5 years exposure. Allergol Immunopathol 1995; 23:127-32.
 • 8. Çeliksoy MH, Sancak R, Söǧüt A i wsp. Characteristics of venom allergic reactions in Turkish beekeepers and alternative treatment modalities. Int Forum Allergy Rhinol 2014; 4: 555-8.
 • 9. Blum S, Gunzinger A, Müller UR i wsp. Influence of total and specific IgE, serum tryptase, and age on severity of allergic reactions to Hymenoptera stings. Allergy Eur J Allergy Clin Immunol 2011; 66: 222-8.
 • 10. Bilo BM, Rueff F, Mosbech H i wsp. Diagnosis of Hymenoptera venom allergy. Allergy 2005; 60: 1339-49.
 • 11. Przybilla B, Ruëff F. Hymenoptera venom allergy. J Dtsch Dermatol Ges 2010; 8: 114-30.
 • 12. Bilò BM, Bonifazi F. Epidemiology of insect-venom anaphylaxis. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2008; 8: 330-7.
 • 13. Simons FER, Ardusso LRF, Dimov V i wsp. World allergy organization anaphylaxis guidelines: 2013 update of the evidence base. Int Arch Allergy Immunol 2013; 162: 193-204.
 • 14. Matysiak J, Matysiak J, Bręborowicz A, Kycler Z, Dereziński P, Kokot ZJ. Immune and clinical response to honeybee venom in beekeepers. Ann Agric Environ Med 2016; 23: 120-4.
 • 15. Pesek RD, Lockey RF. Management of Insect Sting Hypersensitivity: An update. Allergy, Asthma and Immunology Res 2013; 5: 129-37.
 • 16. Peiren N, Vanrobaeys F, de Graaf DC i wsp. The protein composition of honeybee venom reconsidered by a proteomic approach. Biochim Biophys Acta 2005; 1752: 1-5.
 • 17. Francese S, Lambardi D, Mastrobuoni G i wsp. Detection of Honeybee Venom in Envenomed Tissues by Direct MALDI MSI. J Am Soc Mass Spectrom 2009; 20:112-23.
 • 18. Golden DBK, Moffitt J, Nicklas RA i wsp. Stinging insect hypersensitivity: A practice parameter update 2011 J Allergy Clin Immunol 2011; 127: 852-4.
 • 19. Severino M, Bonadonna P, Passalacqua G. Large local reactions from stinging insects: from epidemiology to management. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009; 9: 334-7.
 • 20. Brown SGA, Stone SF, Fatovich DM i wsp Anaphylaxis: Clinical patterns, mediator release, and severity. J Allergy Clin Immunol 2013; 132: 1141-9.
 • 21. Golden DBK. Anaphylaxis to insect stings. Immunol Allergy Clin North Am 2015; 35: 287-302.
 • 22. Reisman RE. Unusual reactions to insect stings. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2005; 5: 355-8.
 • 23. Rueff F, Kroth J, Przybilla B. Risk factors in hymenoptera venom allergy. Allergologie 2010; 33: 297-302.
 • 24. Golden DBK. Insect Sting Anaphylaxis. Immunol Allergy Clin North Am 2007; 27: 261-72.
 • 25. Biló BM, Rueff F, Mosbech H, et al. Diagnosis of Hymenoptera venom allergy. Allergy 2005; 60: 1339-49.
 • 26. Golden DBK, Kagey-Sobotka A, Norman PS i wsp. Insect sting allergy with negative venom skin test responses. J Allergy Clin Immunol 2001; 107(5 Suppl): 897-901.
 • 27. Brown SGA. Clinical features and severity grading of anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 2004; 114: 371-6.
 • 28. Rueff F, Jappe U, Przybilla B. Standards and pitfalls of in-vitro diagnostics of Hymenoptera venom allergy. Hautarzt 2010; 61: 938- 45.
 • 29. Ebo DG, Van Vaerenbergh M, de Graaf DC i wsp. In vitro diagnosis of Hymenoptera venom allergy and further development of component resolved diagnostics. Expert Rev Clin Immunol 2014; 10: 375-84.
 • 30. Perez-Riverol A, Justo-Jacomini DL, de Lima Zollner R, Brochetto- -Braga MR. Facing hymenoptera venom allergy: From natural to recombinant allergens. Toxins 2015; 7: 2551-70.
 • 31. Matysiak J, Matysiak J, Bręborowicz A i wsp. The correlation between anti phospholipase A2 specific IgE and clinical symptoms after a bee sting in beekeepers. Postep Dermatologii i Alergol 2016; 33: 206-10.
 • 32. Hemmer W. Cross-reactivity to honeybee and wasp venom. Hautarzt 2008; 59: 194-9.
 • 33. Vidal C, Sanmartín C, Armisén M i wsp. Minor interference of cross- -reactive carbohydrates with the diagnosis of respiratory allergy in standard clinical conditions. Int Arch Allergy Immunol 2012; 157(2): 176-85.
 • 34. Tsoumani M, Kalogiros L, Galani M i wsp. Elevated serum tryptase as a risk factor in venom immunotherapy. Allergy Eur J Allergy Clin Immunol 2012; 67: 403.
 • 35. Schwartz LB. Diagnostic Value of Tryptase in Anaphylaxis and Mastocytosis. Immunol Allergy Clin North Am 2006; 26: 451-63.
 • 36. Carballada F, Alonso M, Vizcaino L i wsp. Serum tryptase concentrations in beekeepers with and without hymenoptera venom allergy. J Investig Allergol Clin Immunol 2013; 23: 30-6.
 • 37. Chliva C, Aggelides X, Makris M i wsp. Comparable profiles of serum histamine and IgG4 levels in allergic beekeepers. Allergy Eur J Allergy Clin Immunol 2015; 70: 457-60.
 • 38. Manso EC, Morato-Castro FF, Yee CJ i wsp. Honeybee venom specific IgG subclass antibodies in Brazilian beekeepers and in patients allergic to bee stings. J Investig Allergol Clin Immunol 1998; 8: 46- 51.
 • 39. Eich-Wanger C, Müller UR. Bee sting allergy in beekeepers. Clin Exp Allergy 1998; 28: 1292-8.
 • 40. Varga EM, Kausar F, Aberer W i wsp. Tolerant beekeepers display venom-specific functional IgG4 antibodies in the absence of specific IgE. J Allergy Clin Immunol 2013; 131: 1419-21.
 • 41. Van De Veen W, Stanic B, Yaman G i wsp. IgG4 production is confined to human IL-10-producing regulatory B cells that suppress antigen-specific immune responses. J Allergy Clin Immunol 2013; 131: 1204-12.
 • 42. Boonpiyathad T, Meyer N, Moniuszko M i wsp. High-dose bee venom exposure induces similar tolerogenic B-cell responses in allergic patients and healthy beekeepers. Allergy 2017; 72: 407-15.
 • 43. Von Moos S, Graf N, Johansen P i wsp. Risk assessment of hymenoptera re-sting frequency: Implications for decision-making in venom immunotherapy. Int Arch Allergy Immunol 2012; 160: 86-92.
 • 44. Müller U, Helbling A, Berchtold E. Immunotherapy with honeybee venom and yellow jacket venom is different regarding efficacy and safety. J Allergy Clin Immunol 1992; 89: 529-35.
 • 45. Münstedt K, Wrobel D, Kalder M. Efficacy of venom immunotherapy in beekeepers. J Investig Allergol Clin Immunol 2010; 20(1): 58-62.
 • 46. Basista-Sołtys K. Allergy to Propolis in Beekeepers-A Literature Review. Occup Med Heal Aff 2013; 1: 1-3.
 • 47. Basista KM, Filipek B. Allergy to propolis in Polish beekeepers. Postep Dermatologii i Alergol 2012; 29: 440-5.
 • 48. Münstedt K, Kalder M. Contact allergy to propolis in beekeepers. Allergol Immunopathol (Madr) 2009; 37: 298-301.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-22c7cb98-765d-468d-a568-044ee70af7d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.