PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 75 | 355–358
Article title

Ciąża heterotopowa – jak łatwo o pomyłkę diagnostyczną? Studium przypadku

Content
Title variants
EN
Heterotopic pregnancy – how easily you can go wrong in diagnosing? A case study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Ciąża heterotopowa jest rzadką, jednak potencjalnie zagrażającą życiu jednostką kliniczną. Jej rozpoznanie pozostaje jednym z największych wyzwań współczesnej ginekologii. Częstość występowania ciąż heterotopowych wynosi około 1 : 30 000. Opis przypadku: W niniejszej pracy opisujemy rzadki przypadek ciąży heterotopowej, która w pierwszym trymestrze została mylnie rozpoznana jako ciąża bliźniacza dwukosmówkowa. W 13. tygodniu ciąży u pacjentki wystąpił zespół objawów ostrego brzucha i wówczas zostało postawione rozpoznanie ciąży heterotopowej oraz wdrożone leczenie operacyjne polegające na usunięciu pękniętego jajowodu i znajdującej się w nim ciąży pozamacicznej. Omówienie: Obecność ciąży wewnątrzmacicznej nie wyklucza współwystępowania równoległej ciąży pozamacicznej. U kobiet w wieku rozrodczym lekarze powinni zawsze brać pod uwagę możliwość wystąpienia ciąży pozamacicznej. Dokładne badanie ultrasonograficzne macicy i przydatków jest niezbędne u wszystkich pacjentek w wieku rozrodczym, u których występują objawy kliniczne.
EN
Introduction: Heterotopic pregnancy is a rare, but potentially life-threatening pathology. The diagnosis of heterotopic pregnancy is still one of the biggest challenges in modern gynecology. The incidence of those pregnancies in natural conception is about 1:30000. Case presentation: We present an unusual case of a heterotopic pregnancy which was misdiagnosed in the first trimester as a dichorionic twin pregnancy. At 13 weeks of gestation, the patient presented with an acute abdomen, she was diagnosed with a heterotopic pregnancy, and therefore was operated on, with the excision of the ruptured fallopian tube and the ectopic pregnancy performed. Discussion: The presence of an intrauterine pregnancy does not rule out the presence of a coexisting ectopic pregnancy. Clinicians should always keep in mind that a heterotopic pregnancy may occur in a woman of reproductive age. Careful ultrasound scan of the uterus and appendages is a must in all women of reproductive age with clinical symptoms.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
75
Pages
355–358
Physical description
Contributors
 • I Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska
 • I Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska
 • I Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska
 • I Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska
References
 • 1 Hassani KI, Bouazzaoui AE, Khatouf M, Mazaz K: Heterotopic pregnancy: A diagnosis we should suspect more often. J Emerg Trauma Shock 2010; 3: 304.
 • 2. Wang PH, Chao HT, Tseng JY, Yang TS, Chang SP, Yuan CC et al.: Laparoscopic surgery for heterotopic pregnancies: A case report and a brief review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1998; 80: 267–271.
 • 3. Fukuda T, Inoue H, Toyama Y, Ichida T, Uzawa Y, Monma M et al.: Bilateral tubal and intrauterine pregnancies diagnosed at laparoscopy. J Obstet Gynaecol Res 2014; 40: 2114–2117.
 • 4. Korkontzelos I, Antoniou N, Stefos T, Kyparos I, Lykoudis S: Ruptured heterotopic pregnancy with successful obstetrical outcome: A case report and review of the literature. Clin Exp Obstet Gynecol 2005; 32: 203–206.
 • 5. Fatema N, Al Badi MM, Rahman M, Elawdy MM: Heterotopic pregnancy with natural conception; a rare event that is still being misdiagnosed: A case report. Clin Case Rep 2016; 4: 272–275.
 • 6. Jeon JH, Hwang YI, Shin IH, Park CW, Yang KM, Kim HO: The risk factors and pregnancy outcomes of 48 cases of heterotopic pregnancy from a single center. J Korean Med Sci 2016; 31: 1094–1099.
 • 7. Kirk E, Bottomley C, Bourne T: Diagnosing ectopic pregnancy and current concepts in the management of pregnancy of unknown location. Hum Reprod Update 2014; 20: 250–261.
 • 8. Reece EA, Petrie RH, Sirmans MF, Finster M, Todd WD: Combined intrauterine and extrauterine gestations: A review. Am J Obstet Gynecol 1983; 146: 323–330.
 • 9. OuYang Z, Yin Q, Xu Y, Ma Y, Zhang Q, Yu Y: Heterotopic cesarean scar pregnancy: diagnosis, treatment, and prognosis. J Ultrasound Med 2014; 33: 1533–1537.
 • 10. Yu Y, Xu W, Xie Z, Huang Q, Li S: Management and outcome of 25 heterotopic pregnancies in Zhejiang, China. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014; 180: 157–161.
 • 11. Tal J, Haddad S, Gordon N, Timor-Tritsch I: Heterotopic pregnancy after ovulation induction and assisted reproductive technologies: A literature review from 1971 to 1993. Fertil Steril 1996; 66: 1–12.
 • 12. Talbot K, Simpson R, Price N, Jackson SR: Heterotopic pregnancy. J Obstet Gynaecol 2011; 31: 7–12.
 • 13. Li XH, Ouyang Y, Lu GX: Value of transvaginal sonography in diagnosing heterotopic pregnancy after in-vitro fertilization with embryo transfer. Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 41: 563–569.
 • 14. Barrenetxea G, Barinaga-Rementeria L, Lopez de Larruzea A, Agirregoikoa JA, Mandiola M, Carbonero K: Heterotopic pregnancy: Two cases and a comparative review. Fertil Steril 2007; 87: 417. e9–417.e15.
 • 15. Li JB, Kong LZ, Yang JB, Niu G, Fan L, Huang JZ et al.: Management of heterotopic pregnancy: Experience from 1 tertiary medical center. Medicine (Baltimore) 2016; 95: e2570.
 • 16. Lyu J, Ye H, Wang W, Lin Y, Sun W, Lei L et al.: Diagnosis and management of heterotopic pregnancy following embryo transfer: Clinical analysis of 55 cases from a single institution. Arch Gynecol Obstet 2017; 296: 85–92.
 • 17. Baxi A, Kaushal M, Karmalkar H, Sahu P, Kadhi P, Daval B: Successful expectant management of tubal heterotopic pregnancy. J Hum Reprod Sci 2010; 3: 108–110.
 • 18. Eom JM, Choi JS, Ko JH, Lee JH, Park SH, Hong JH et al.: Surgical and obstetric outcomes of laparoscopic management for women with heterotopic pregnancy. J Obstet Gynaecol Res 2013; 39: 1580–1586.
 • 19. Lang PF, Weiss PA, Mayer HO, Haas JG, Hönigl W: Conservative treatment of ectopic pregnancy with local injection of hyperosmolar glucose solution or prostaglandin-F2 alpha: A prospective randomised study. Lancet 1990; 336: 78–81.
 • 20. Goldstein JS, Ratts VS, Philpott T, Dahan MH: Risk of surgery after use of potassium chloride for treatment of tubal heterotopic pregnancy. Obstet Gynecol 2006; 107 (Pt 2): 506–508.
 • 21. Sijanovic S, Vidosavljevic D, Sijanovic I: Methotrexate in local treatment of cervical heterotopic pregnancy with successful perinatal outcome: case report. J Obstet Gynaecol Res 2011; 37: 1241–1245.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-22827bf7-bc46-4198-8d23-8813b7659b10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.